Bridgedrive 2022

Bridgedrive 2022 Bridgedrive 16 oktober 2023
06-11-2022

Op 16 oktober 2022 vond de 23ste Bridgedrive plaats.  Op de gezellige locatie,  huiswerkinstituut HIP, waren totaal 8 tafels met 32 deelnemers. De catering werd verzorgd door een van onze leden, die deze ook letterlijk voor haar rekening nam. De gehele opbrengst bedroeg € 575,-. Dit gehele bedrag komt ten goede aan Stichting Leergeld de Bilt.