8e Collegetoer Gouda

8e Collegetoer Gouda

  We zijn er weer! Met veel plezier nodigen wij u uit voor een nieuwe collegetoer. Dit keer is het onderwerp:

  WAT IS EEN MENSENLEVEN WAARD?

  Aanmelden
  De aanmelding gaat als volgt:
  1) Stuur een email naar ctgouda@gmail.com. Vermeld in deze email: a) uw naam b) het aantal toegangskaarten dat u wilt ontvangen.
  2) Maak Euro 25,- per toegangskaartje over naar NL18INGB0000400597 t.n.v. Soroptimist International club Gouda e.o.. Vermeld in het betaalkenmerk: a) het woord Collegetoer b)  uw naam.

  Bevestiging inschrijving
  Na ontvangst van de email en het inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging en nadere gegevens.  Informatie over deze Goudse Collegtoer

  Sprekers
  Henk-Jan Guchelaar en Marleen van Dijk gaan 7 oktober 2021 met elkaar in gesprek over dit, zeker in coronatijd, zeer actuele onderwerp. Marleen van Dijk is huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en docent Ouderengeneeskunde aan de huisartsenopleiding van het LUMC. Henk Jan Guchelaar is ziekenhuis apotheker-klinisch farmacoloog LUMC en hoogleraar klinische farmacie.

  Locatie
  Deze collegetoer vindt plaats in het oude Stadhuis op de Markt te Gouda. De deuren gaan open vanaf 19.30u, we starten om 20.00u. Verwachte eindtijd is 22.15u, halverwege is een pauze van een half uur.

  Op de locatie hanteren we een coronaprotocol: we volgen de richtlijnen van het Rijk.

  Toegankelijkheid
  Collegetoer vindt plaats in een ruimte die bereikbaar is met een (kleine) lift. Op deze verdieping is er een aangepast toilet beschikbaar.

  Doel
  De opbrengst komt ten goede aan een project dat past binnen onze doelen Onderwijs en Economische zelfstandigheid. Bijvoorbeeld Trees4Life.

  Vragen?
  Mail naar ctgouda@gmail.com

  Toelichting op het thema

  Meer dan ooit zijn we door de corona pandemie in de afgelopen 15 maanden geconfronteerd met een ongeëvenaarde druk in de zorg en moesten er in
  een welvarend land als Nederland moeilijke keuzes worden gemaakt over
  wie voor welke zorg in aanmerking kon komen.
  Wat we lijken te vergeten is dat dit een uitdaging is die altijd al actueel was
  en dat ook zal blijven! Denk daarbij aan keuzes tussen wie wel en wie niet in
  het ziekenhuis kan worden behandeld. Moeten we kiezen op basis van
  leeftijden of lifestyle? Veelal draait het om de betaalbaarheid van de zorg en
  de doelmatigheid van de behandeling. Maar wat betekent betaalbaarheid?
  Hoeveel mag een geneesmiddel of behandeling kosten? Patiënten thuis laten
  blijven met thuis- en mantelzorg terwijl dat eigenlijk niet (meer) verantwoord
  is versus patiënten opnemen in het ziekenhuis. Wat zijn de overwegingen en
  wie beslist er eigenlijk?
  Dit soort belangrijke beslissingen worden gevraagd aan onze medici. Blijft
  een patiënt in de 1e lijn zorg met mogelijke thuis (over)belasting of vindt er
  toch overdracht plaats naar de 2e lijn? Welke behandeling, welke medicatie,
  welke kosten kunnen en mogen we maken? Wat is een mensenleven waard?
  Hoe maak je die keuzes eigenlijk en op basis van welke criteria?
  Henk-Jan Guchelaar en Marleen van Dijk vragen het elkaar

  Collegetoer Gouda is een geplande reeks interessante avonden waarop twee deskundigen in gesprek gaan over een maatschappelijk of wetenschappelijk thema.