Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Leeuwarden Noorderlicht

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Leeuwarden Noorderlicht

Club Leeuwarden Noorderlicht ondersteunt voor gemiddeld twee jaar een internationaal en/of een regionaal project. Door onze interesses, talenten en energie met elkaar te verbinden komen wij in aanraking met mooie inspirerende organisaties.

Het jaarthema in 2021-2022 is circulaire economie. Rond dit thema worden activiteiten georganiseerd.

De betekenis van dit mooie schema is dat je zo produceert dat er geen restafval meer overblijft. Er wordt zoveel mogelijk afval van productieprocessen hergebruikt. Dat spaart grondstoffen en ons milieu. Als club is dit ons hoofdthema sinds meer dan een jaar. Wij zoeken bedrijven die hier mee bezig zijn en laten ons voorlichten over hun aanpak. De provincie Friesland is met deze economische aanpak ver gevorderd en heeft het voornemen om de eerste provincie van Nederland te zijn die circulair is. Het is boeiend en overtuigend hoeveel hartbloed in ondernemers, en zeker ook anderen, zit om het milieu te sparen. Ook hoe innovatie processen verbetert. Als club leren we hier heel veel van en zeker proberen we ook in ons eigen leven bij te dragen aan het zorgzaam omgaan met milieu en producten.

We zijn een jonge club, 25 jaar, op zoek naar onze identiteit. 

Ons profiel

Club Leeuwarden “Noorderlicht” is op 11 februari 1995 afgesplitst van Friesland-Noord. De club telt 20 leden, met een redelijke diversiteit aan beroepen en leeftijdscategorieën. Onze clubavonden zijn rond de 11e van de maand op wisselende locaties, zowel bij leden thuis als in horecagelegenheden. De clubavonden worden ingevuld door bijdragen van eigen leden of door externe sprekers. We zijn een jonge club, 25 jaar, op zoek naar onze identiteit. Hierbij hebben we ontdekt dat de service gedachte slechts een gevolg kan zijn en geen doel op zich. Ons motto sluit aan bij de quote van de Amerikaanse filosoof en voorvechter van de mensenrechten: Howard Thurman: “Don’t ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive.”

Onze missie is “ tot leven komen”. 

Nieuws en acties

Orange the World

Op 25 november vindt de opening van Orange The World in Friesland plaats in Heerenveen bij het gemeentehuis aldaar. Vanaf 25 november wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd om daarmee een statement te maken dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Wereldwijd zullen op 25 november gebouwen oranje uitgelicht worden. De kleur oranje staat symbool voor een stralende, optimistische toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar zullen o.a. ook het ‘Voetbalstadion Heerenveen’, Thialf Heerenveen, het ‘Provinciehuis’ Leeuwarden en nog veel meer markante gebouwen in de oranje schijnwerpers staan. Het aantal verlichte gebouwen wordt in Fryslân, maar zeker ook wereldwijd steeds groter.  In Fryslân wordt de campagne georganiseerd door de vier Soroptimistenclubs in Fryslân, club Zonta Fryslân en de Friese Gemeenten.

Free a Girl bevrijdt wereldwijd minderjarige meisjes uit de prostitutie.

Op 10 oktober 2019 hebben wij samen met andere Friese Soroptimist clubs de film “Sold” vertoond in de bioscoop van Drachten. De opbrengst van de film ging volledig naar School for Justice . Dit is een programma van Free a girl , waarin meisjes die bevrijd zijn uit de prostitutie worden opgeleid tot advocaat, rechter, politieagent, maatschappelijk werker of journalist.

De afgelopen twaalf jaar hebben we als Soroptimist International bijgedragen aan de bevrijding van ruim 4.700 meisjes.