Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Leeuwarden Noorderlicht

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Leeuwarden Noorderlicht

Club Leeuwarden Noorderlicht ondersteunt voor gemiddeld twee jaar een internationaal en/of een regionaal project. Door onze interesses, talenten en energie met elkaar te verbinden komen wij in aanraking met mooie inspirerende organisaties.

Het jaarthema in 2019-2020 is circulaire economie. Rond dit thema worden activiteiten georganiseerd.

De betekenis van dit mooie schema is dat je zo produceert dat er geen restafval meer overblijft. Er wordt zoveel mogelijk afval van productieprocessen hergebruikt. Dat spaart grondstoffen en ons milieu. Als club is dit ons hoofdthema sinds meer dan een jaar. Wij zoeken bedrijven die hier mee bezig zijn en laten ons voorlichten over hun aanpak. De provincie Friesland is met deze economische aanpak ver gevorderd en heeft het voornemen om de eerste provincie van Nederland te zijn die circulair is. Het is boeiend en overtuigend hoeveel hartbloed in ondernemers, en zeker ook anderen, zit om het milieu te sparen. Ook hoe innovatie processen verbetert. Als club leren we hier heel veel van en zeker proberen we ook in ons eigen leven bij te dragen aan het zorgzaam omgaan met milieu en producten.

We zijn een jonge club, 25 jaar, op zoek naar onze identiteit. 

Ons profiel

Club Leeuwarden “Noorderlicht” is op 11 februari 1995 afgesplitst van Friesland-Noord. De club telt 20 leden, met een redelijke diversiteit aan beroepen en leeftijdscategorieën. Onze clubavonden zijn rond de 11e van de maand op wisselende locaties, zowel bij leden thuis als in horecagelegenheden. De clubavonden worden ingevuld door bijdragen van eigen leden of door externe sprekers. We zijn een jonge club, 25 jaar, op zoek naar onze identiteit. Hierbij hebben we ontdekt dat de service gedachte slechts een gevolg kan zijn en geen doel op zich. Ons motto sluit aan bij de quote van de Amerikaanse filosoof en voorvechter van de mensenrechten: Howard Thurman: “Don’t ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive.”

Onze missie is “ tot leven komen”. 

Nieuws en acties

Orange the World

Woensdag 25 november 2020 om 17 uur start op het Gouverneursplein in Leeuwarden Orange the World in Friesland: het gehele plein baadt de komende dagen in het oranje licht. Op de muren zijn projecties van teksten van vrouwen, die geweld aan den lijve hebben ondervonden. In een knaloranje auto, geparkeerd op het plein, zijn ze ook te beluisteren. Op deze manier vragen vijf vrouwen-serviceclubs in Friesland, Soroptimisten en Zonta, aandacht voor geweld tegen vrouwen.
Omdat vanwege de coronamaatregelen niet veel mensen op het plein kunnen zijn, is de aftrap digitaal met een filmpje van wethouder Hilde Tjeerdema. Elke avond tot en met zaterdag 28 november zijn er op het plein vrouwen van de serviceclubs aanwezig om – coronaproof – het gesprek aan te gaan. Dit kan ook digitaal bij de chat van Veilig Thuis Friesland 0800-2000.

Geweld hoort namelijk nergens thuis.

In Leeuwarden kleuren behalve de gebouwen aan het Gouverneursplein, ook de gebouwen van Veilig Thuis Friesland en Jeugdhulp en de fontein bij het station oranje. In veel andere steden en dorpen in Friesland lichten gebouwen oranje op, zoals bijvoorbeeld een aantal gemeentehuizen, het Drachtster Lyceum en de kerk in Tjalleberd.

U bent welkom!

Free a Girl bevrijdt wereldwijd minderjarige meisjes uit de prostitutie.

Op 10 oktober 2019 hebben wij samen met andere Friese Soroptimist clubs de film “Sold” vertoond in de bioscoop van Drachten. De opbrengst van de film ging volledig naar School for Justice . Dit is een programma van Free a girl , waarin meisjes die bevrijd zijn uit de prostitutie worden opgeleid tot advocaat, rechter, politieagent, maatschappelijk werker of journalist.

De afgelopen twaalf jaar hebben we als Soroptimist International bijgedragen aan de bevrijding van ruim 4.700 meisjes.