Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Leeuwarden Noorderlicht

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Leeuwarden Noorderlicht

Club Leeuwarden Noorderlicht ondersteunt voor gemiddeld twee jaar een internationaal en/of een regionaal project. Door onze interesses, talenten en energie met elkaar te verbinden komen wij in aanraking met mooie inspirerende organisaties.

Het jaarthema in 2021-2022 is circulaire economie. Rond dit thema worden activiteiten georganiseerd.

De betekenis van dit mooie schema is dat je zo produceert dat er geen restafval meer overblijft. Er wordt zoveel mogelijk afval van productieprocessen hergebruikt. Dat spaart grondstoffen en ons milieu. Als club is dit ons hoofdthema sinds meer dan een jaar. Wij zoeken bedrijven die hier mee bezig zijn en laten ons voorlichten over hun aanpak. De provincie Friesland is met deze economische aanpak ver gevorderd en heeft het voornemen om de eerste provincie van Nederland te zijn die circulair is. Het is boeiend en overtuigend hoeveel hartbloed in ondernemers, en zeker ook anderen, zit om het milieu te sparen. Ook hoe innovatie processen verbetert. Als club leren we hier heel veel van en zeker proberen we ook in ons eigen leven bij te dragen aan het zorgzaam omgaan met milieu en producten.

We zijn een jonge club, 25 jaar, op zoek naar onze identiteit. 

Ons profiel

Club Leeuwarden “Noorderlicht” is op 11 februari 1995 afgesplitst van Friesland-Noord. De club telt 20 leden, met een redelijke diversiteit aan beroepen en leeftijdscategorieën. Onze clubavonden zijn rond de 11e van de maand op wisselende locaties, zowel bij leden thuis als in horecagelegenheden. De clubavonden worden ingevuld door bijdragen van eigen leden of door externe sprekers. We zijn een jonge club, 27 jaar, op zoek naar onze identiteit. Hierbij hebben we ontdekt dat de service gedachte slechts een gevolg kan zijn en geen doel op zich. Ons motto sluit aan bij de quote van de Amerikaanse filosoof en voorvechter van de mensenrechten: Howard Thurman: “Don’t ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive.”

Onze missie is “ tot leven komen”. 

Nieuws en acties

Orange the World

Orange the World in Fryslân 2022

De campagne ‘Orange the World’ start op 25 november en duurt tot 10 december. (Dag rechten van de mens). Wereldwijd wordt er actie gevoerd om een statement te maken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd zullen gebouwen oranje uitgelicht worden. De kleur oranje staat symbool voor een stralende, optimistische toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Dit jaar vindt de officiële opening van de Friese campagne plaats in Leeuwarden. Niet op 25 november zoals gebruikelijk, maar op 28 november in verband een voetbalwedstrijd op 25 november. Gedurende de campagne zullen diverse gebouwen in Leeuwarden en de fontein oranje verlicht zijn, maar ook zul je vlaggen vinden, stoeptegels, krijtacties in het teken van ‘Orange the World’.

Programma op 28 november

14:15 uur Start van de landelijke documentair ‘Belaagd’ met een debat voor aankomend professionals achteraf in filmhuis Slieker.

16:00 uur Cat Calls actie in het teken van ‘Straat intimidatie’ op het Wilhelminaplein met Koek & Zopie.

17:00 uur op het Wilhelminaplein de officiële opening door Nathalie Kramer Wethouder gemeente Leeuwarden.

Iedereen is welkom om vanaf 16:00 uur om de campagne te ondersteunen, informatie te halen en medestander te worden. En dit alles onder het genot van koek & zopie.

Kom je ook?

#Ik ben medestander–Jij ook?

https://orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/