Wat we zoal doen

School for Justice

Blessed Generation Highschool

De organisatie Blessed ‘Generation Highschool’ zet zich in ten behoeve van kinderen die leven op de vuilnisbelt van Dandora in Nairobi, Kenia. Blessed Generation Highschool biedt:

  • Onderwijs (kleuterschool t/m universiteit) aan ruim 700 kinderen, deels via de eigenbasisscholen en middelbare school;
  • Financiering van schoolboeken en –uniformen;
  • Een voedselprogramma op alle BG lokaties; 
  • Een outreachprogramma (voeding, medische hulp, huisvesting en educatie) voor hulpbehoevende gezinnen
  • Noodopvang aan 150 kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen
  • Structurele opvang in ‘gezinshuisjes’ (max 10 kinderen per huis) aan 70 kinderen
  • Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen eigen inkomen te genereren.

Gift voor vrouwenopvanghuis Rosa Manus

CollageMaker traktatie VV 10-04-2020.jpg

Bij Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden worden vrouwen en kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld opgevangen. Ook daar zijn de gevolgen van de noodzakelijke maatregelen vanwege het coronavirus merkbaar. Om de vrouwen met Pasen een hart onder de riem te steken, hebben de leden van Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek een extra inzameling gehouden. Met de € 400 worden verzorgingsproducten voor de vrouwen gekocht en buitenspeelgoed voor de kinderen, dat ze in de pas aangelegde nieuwe binnentuin fijn kunnen gebruiken.

Stichting kinderen van de Wereld in Nepal

Stichting Kinderen van de Wereld zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden: het verschaffen van onderdak en voeding en het geven van onderwijs. Gehandicapte kinderen wordt getracht een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij ligt de nadruk op revalideren, rehabiliteren en scholing. Alle kinderen hebben immers recht op een toekomst waarin zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien! Bij de uitvoering van de projecten wordt samengewerkt met lokale medewerkers en vaklieden.

Syrië back to School

cheque 2.jpg

We hebben de afgelopen drie jaar geld ingezameld voor het project Syrië ‘Back to School’. Het  doel was om vluchtelingenkinderen buiten de kampen in Turkeij onderwijs te kunnen geven.Uiteindelijk deden er 89 Soroptimistclubs mee en hebben we bij elkaar € 501.000,- opgehaald. Een fantastisch resultaat!

Tufikiriane

Al jaren hebben wij met onze fundraisingactiviteiten meisjes naar school geholpen samen met de stichting Tufrikiriane.