FelisaTibbitts_2011.jpg

De Amerikaanse Felisa Tibbitts is in 2017 voor een periode van 6 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de University College Roosevelt in Middelburg.

De Haarlemse Soroptimist Carla Atzema-Looman liet na haar overlijden in 2013 haar bezittingen na aan de Unie van Soroptimisten. Het Algemeen Fonds (onderdeel van deze Unie) is algemeen erfgenaam en beheert sindsdien de erfenis en dit bedrag is opgenomen in het vermogen van het Algemeen Fonds.

 

Daarnaast heeft Felisa Tibbitts een leersteol gekregen van UNESCO, lees hier de publicatie: ons nieuwsbericht of UNESCO Leerstoel Universiteit Utrecht

adult-business-close-up-433495.jpg

Tibbitts doet tijdens haar zesjarige aanstelling onderzoek naar mensenrechteneducatie binnen het onderwijs aan beroepsgroepen als politie, gezondheidszorg en onderwijs en daarmee een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Soroptimisme. Ook wil zij Soroptimisten en andere maatschappelijke organisaties betrekken bij haar werk en Nederlandse mensenrechten organisaties ondersteunen.

Er is inmiddels ook een Gouden Soroptimist Trofee Educatie Mensenrechten (S.T.E.M.) trofee, kijk hier voor meer informatie.

Felisa heeft bij het betreden van haar leerstoel een enquête gehouden onder de Soroptimisten in Nederland, lees hier de resultaten.

U vindt hieronder nieuwsberichten vanuit de leerstoel:

Columbia University launches course on Women’s Rights

ENG: Learn how women stood up to fight for gender equality, political participation and economic fairness.
In this free online course on Fighting for Equality you will explore the rise of the feminist movement from the early 1960s until today. Throughout history women have challenged discrimination and prejudice that severely affected their rights. This course is an exploration into the evolution of the feminist movement. More information: CU Online Course on Women's Rights.docx (14,1 KB) <o:p></o:p>

Peace Education in Myanmar - juni 2019

MyanmarPeaceEdSeminar.JPG
Monk.JPG

 

 

 

 

 

 

ENG: Prof. Felisa Tibbitts, Chair in Human Rights Education, traveled to Myanmar in June to carry out a Policy Seminar with the Ministry of Education on the inclusion of themes of Education for Sustainable Development and Peace within the national curriculum. This seminar is supported by the UNESCO Office in Myanmar and involved over 100 representatives from the government, inter-governmental agencies and civil society. The Ministry agreed to continue working with UNESCO in these thematic areas and Prof. Tibbitts is preparing an Options Paper for next steps.

NL: Prof. Felisa Tibbitts, Hoogleraar Mensenrechtenducatie is in juni naar Myanmar gereisd om een politiek seminar te houden tezamen met de minister van Educatie over thema 'Education for Sustainable Development and Peace' binnen het nationale programma.Dit seminar werd gesponsored door de UNESCO afdeling in Myanmar. In deze afdeling zijn 100 afgevaardigden vanuit de regering, inter-governmental organisaties en de civiele gemeenschap vertegenwoordigd. Het ministerie heeft ingestemd om door te gaan met dit programma en de samenwerking met UNESCO en Prof. Tibbitts bereidt een 'Option Paper' voor waarin de volgende stappen worden opgenomen.

felisa in helmond.jpg

Dag van de rechten van de mens

Felisa Tibbitts heeft ter gelegenheid van de Dag van de rechten van de mens op 8 december 2018 in Helmond gesproken met als titel: “Human rights are not just book knowledge”. Op 9 december 2018 spreekt zij in Friesland met als titel: “The crucial Role of Education in Human Rights” en op 10 december spreekt Felisa in Den Haag met als titel: " Can human rights help schools? ".

L1040844.JPGFoto's gemaakt tijdens de lezing in Helmond

 

 

 

 

 

 

 

speech van Felisa Tibbitts (9,4 MB)

 

Opname  UNESCO seminar "Emancipatory Human Rights and Higher Education"  21 mei.   http://www.iesalc.unesco.org/en/2020/05/07/webinar-emancipatory-human-rights-and-higher-education/

 

U vindt hieronder de onderwerpen die Felisa Tibbitts in haar leerstoel behandelt:

Welcome to the Human Rights Education section of the Dutch Soroptimists!

hre 2.jpg

ENG: The mission of the Soroptimists involves empowerment of girls and women. This work is carried out through the lens of human rights and gender equality. The Soroptimists are also focused on access to education, in particular for vulnerable girls. Education about, through and for human rights is what human rights education is all about. Education, awareness and activism help to ensure that women’s human rights are respected and protected, in the Netherlands and elsewhere in the world.

The Chair of Human Rights Education, endowed through "the Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de SoroptimistClubs in Nederland, Suriname en Curaçao", and based at Utrecht University reflects the Soroptimists’ commitment both to women’s human rights and education. Human rights education and learning is something that any Soroptimist can engage in. This section of the website is an introduction to HRE and sources that Soroptimists might draw upon in educating themselves, others within the Soroptimist network, and beyond. Below you will find a few links to resources, that are briefly described.
In addition to these materials, HRE news and resources will be added regularly.
We would like this section of the Dutch Soroptimist website to be useful and dynamic! Feel free to contact the Carla Atzema-Looman Chair of Human Rights Education, Felisa Tibbitts, with your suggestions and questions Felisa Tibbitts.

ron-smith-372792-unsplash.jpg

NL: De missie van de Soroptimisten betreft het verbeteren van de leefomstandigheden en het versterken van de kansen (veelal door toegang tot opleiding) van vrouwen en meisjes. Dit doen zij vanuit de mensenrechten en gender gelijkheid. Opleiding, bewustwording en in actie komen, helpt om de rechten van vrouwen en meisjes te respecteren en te beschermen, zowel in Nederland als in alle andere delen van de wereld. De Leerstoel "Mensenrechteneducatie" of "Human Rights Education (HRE)", is door de "Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de SoroptimistClubs in Nederland, Suriname en Curaçao" mogelijk gemaakt en bevindt zich op de Utrecht University. Dit deel van de website is een inleiding tot Mensenrechteneducatie (HRE) en geeft de betrokkenheid van de Soroptimisten weer en het netwerk dat zij inzetten om de mensenrechten gestalte te geven.
Hieronder vind je een aantal bestanden en links naar bronnen over de verschillende onderwerpen. Er zullen regelmatig artikelen en nieuwsberichten over HRE worden gepubliceerd. We willen graag actieve interactie over dit onderwerp, dus neem contact op met de Carla Atzema-Looman Chair of Human Rights Education, Felisa Tibbitts, Felisa Tibbitts als je vragen of suggesties hebt.

What are human rights?

t-chick-mcclure-609632-unsplash(1).jpg

 

What are human rights (269,2 KB)
ENG: Learn the basics about the origins of human rights and international human rights legal standards.
NL: Hier vind je de basisprincipes van het ontstaan van de juridische grondslagen van Mensenrechten en Internationale Mensenrechten.

 

Get started in human rights education

hre15.jpg

 

Get started in Human Rights Education (211,6 KB)
Primer: practicing HRE in the Classroom (1,8 MB)
ENG: Learn about how to begin planning for a human rights education activity or lesson.
NL: Kijk hoe je kunt beginnen met het plannen van Mensenrechteneducatie activiteiten en colleges.

 

Human rights education activities you can use

backlit-clouds-dusk-853168.jpg

HRE activities you can use (79,9 KB)
ENG: Get access to activities and lessons that are available in a range of topics, such as the rights of women, children’s rights, the rights of migrants and the rights of persons with disabilities.  Resources are available in English and Dutch.
NL: Krijg toegang tot activiteiten en leerprogramma's in een aantal onderwerpen van vrouwenrechten, kinderrechten, de rechten van migranten en de rechten van minder valide (zowel fysiek als psychisch) personen.

Dutch organizations active in human rights and human rights education

hre28.jpg

Dutch organizations active in HRE (11,7 KB)
ENG: Find out which agencies and organizations in the Netherlands are active in human rights and human rights education. These organizations may have someone that can present at a Soroptomist club event or accept volunteers.
NL: Lees hier welke Nederlandse stichtingen en organisaties betrokken zijn bij  Mensenrechten en -educatie. Deze organisaties kunnen wellicht een lezing houden op een clubavond of hebben vrijwilligers vanuit het Soroptimisme nodig.

Soroptimists interested in engaging in human rights education

giacomo-ferroni-591594-unsplash.jpg

Soroptimist interested in engaging in HRE (50,3 KB)
ENG: If you are interested to work with other Soroptomists in human rights education, groups are being organized according to professional background. Find out more.
NL: Kijk naar dit bestnad als je geinteresseerd bent om met andere Soroptimisten samen te werken op het gebied van menenrechteneducatie vanuit je professionele achtergrond.

Contact Felisa Tibbits