Rapport opgesteld door Dr. Felisa L. Tibbitts, leerstoel mensenrechtenonderwijs 
Universiteit Utrecht en University College Roosevelt op basis van de resultaten van een enquête gehouden onder Soroptimisten

Veel dank aan de 350 Soroptimisten (van 80 clubs!) die afgelopen zomer een enquête hebben ingevuld over hun opvattingen over onderwijs over vrouwen- en mensenrechten (OV/MR).  De resultaten tonen aan dat er een kritieke massa vrouwen is die zeer geïnteresseerd is in deelname in dit gebied.
Bijna driekwart van de respondenten gaf aan belangstelling te hebben voor meer informatie over mensenrechten en vrouwenrechten. Ten minste de helft van de vrouwen is geïnteresseerd in lezingen, web-based informatie en interactieve workshops georganiseerd door de Soroptimistclubs.
Een volle tweederde gaf aan dat zij op de een of andere manier bereid zouden zijn om betrokken te zijn bij het promoten van OV/MR in Nederland, inclusief het organiseren van een evenement, of dit nu voor hun clubs is of voor het grote publiek! Ongeveer een derde is bereid informatie te verspreiden, een training op zijn werkplek of met andere vakmensen te begeleiden of deel te nemen aan lobbyactiviteiten met overheidsfunctionarissen.
Veel Soroptomisten hebben zeer relevante professionele achtergronden zoals in leiderschapscoaching, medische en gezondheidsberoepen, psychologie, werken met personen met een handicap en werken met vluchtelingen.  Ze zijn een geweldige hulpbron!
Wat betreft mensenrechtenkwesties van specifiek belang vond de meerderheid van de Soroptomists die de enquête invulden dat het “recht op gelijkheid” en “bescherming tegen discriminatie” in Nederland onder druk staan. Andere mensenrechten die door ten minste een derde van de vrouwen worden aangegeven waren “vrijheid van geloof en religie” en “recht op privacy”.  Specifieke sociale kwesties die zijn aangegeven door respondenten waren: de integratie van vluchtelingen en migranten in Nederland; de bescherming en opname van andere kwetsbare bevolkingsgroepen; de gelijkheid van vrouwen op de werkplek; de rechten van homo's en lesbiennes en de rechten van ouderen. Veel Soroptomisten drukten hun solidariteit en zorg uit voor vrouwen in zuidelijke werelddelen die mensenrechtenschendingen ondervinden.
Schriftelijke opmerkingen gaven aan dat Soroptomisten denken dat het logisch zou zijn om mensen/vrouwenrechtena aan te bieden als onderdeel van de clubactiviteiten, gezien de bestaande missie van het Soroptimisme. Andere punten vermeldden dat OV/MR niet alleen via de Soroptomisten plaats hoeven te vinden, evenementen zouden samen met andere organisaties kunnen worden georganiseerd.

De OV/MR-strategie voor Soroptimisten kan zowel een interne OV/MR-component als een voor externe doelgroepen bevatten. Zoals met alle OV/MR-inspanningen, zouden deze een strategische focus hebben, dat wil zeggen, het onderwijs en de opleiding zullen idealiter worden gekoppeld aan mogelijkheden voor leerders om mensenrechten in hun dagelijks leven toe te passen of in relatie tot de bredere Nederlandse (of internationale) contexten. Ik wil graag samenwerken met de leiding en clubs van Soroptomisten om een haalbare OV/MR-strategie te ontwikkelen.

Hier leest u het volledige rapport: (465,6 KB)