Partners met wie wij samenwerken voor het realiseren van onze doen zijn o.a.:

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

De Nederlandse Vrouwen Raad is de koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie en op deze manier gender gelijkheid nastreven. Op dit moment zijn al zo’n 50 vrouwenorganisaties aangesloten met een geschat bereik van circa 1 miljoen vrouwen. Deze bundeling van krachten maakt dat de NVR een sterke verbindende speler is in de belangenbehartiging van vrouwenzaken. Onderwerpen die door de NVR bij politiek en overheid op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht zodat de stem van vrouwen in Nederland gehoord wordt als het gaat om beleidsontwikkeling en –evaluatie, en dat niet alleen in Nederland, maar ook internationaal op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

 

UNICEF

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. UNICEF helpt, samen met partnerorganisaties, wereldwijd kinderen in situaties van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Voor het zo succesvol afgeronde project Syria Back to School werd samengewerkt met UNICEF NL. Daarbij zijn van te voren afspraken gemaakt over de onderwijsprogramma's en beoogde doelen, de financiële inbreng van de Soroptimisten werd geoormerkt en de overhead zou niet meer dan  8% bedragen.

UAF

Vakvrouwen voor vakvrouwen.
De Soroptimisten Nederland en het UAF werken opnieuw samen in een project voor vrouwelijke vluchtelingstudenten. Het UAF begeleidt vluchtelingen o.a. bij hun studie. Soroptimisten maken zich in dit project sterk voor de professionele zelfstandigheid van vrouwelijke studenten van het UAF. Als mentor ondersteunen zij hen bij het leren kennen van de Nederlandse werkwijze en cultuur op hun vakgebied, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.