De President’s Appeal

Iedere SI President kiest een thema, de ‘President’s Appeal’, en initieert een aantal projecten rondom dat thema waarvoor Soroptimisten wereldwijd fondsen werven gedurende de 2-jarige periode van haar presidentschap. Uiteraard is dat een thema dat bij de doelstellingen van het Soroptimisme past. Er wordt een Chair van de President’s Appeal aangesteld die de SI President steunt door het thema en de projecten wereldwijd onder Soroptimisten en daarbuiten bekendheid te geven en al het nodige te doen om de benodigde fondsen te werven. Rond 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, wordt de President’s Appeal bekend gemaakt.

President’s Appeal 2017-2019 Women, Water & Leadership

Mariet CSW 2018 cropped.jpgSoroptimist International President 2017-2019 Mariet Verhoef-Cohen

Mariet Verhoef-Cohen, ‘onze’ Nederlandse President van Soroptimist International (club Zwolle) is een echte watervrouw (t/m haar sterrenbeeld, waterman) en koos voor een ambitieus waterthema: ‘Women, Water & Leadership’ (WWL), dat projecten op 5 continenten wil steunen waarmee vrouwen worden opgeleid om met kennis, kunde en ervaring leidinggevende rollen op zich te nemen in watermanagement, hun levensstandaard te verbeteren of carrière te maken in een watergerelateerd vak. Inmiddels zijn er projecten in Kenia, Bulgarije en Maleisië van start gegaan.

Latest news

The ‘Women, Water & Leadership’ Mwihoko Women Project in Nakuru County, Kenya, was the first Appeal Project to launch in 2017. The project is surpassing expectations, safe in the hands of a committed and ambitious team, who have shown extraordinary progress. From its beginnings the project has focused on increasing food security and water access for women farmers in Nakura County – a transformative programme, that includes training and capacity building, to bring economic empowerment and support to women and their community. The Mwihoko Women work together on the project with the SI Union of Kenya.

We are delighted to announce that the project is now being extended to the counties of  Kisumu, Kilifi, Kwale, and Machakos, reaching more women with training, increased food production and economic and social empowerment.

Bij alle projecten worden Soroptimisten in de doellanden actief betrokken en wordt hun expertise ingezet in het projectmanagement! Dit is een belangrijke succesfactor.

WWL-Leaflet_A5-20180819_NL_Page_1.jpg
WWL-Leaflet_A5-20180819_NL_Page_2.jpg

Download hier de flyer Women, Water & Leadership

 

 

 

 

 

Waarom water?

Toegang tot voldoende schoon water is de grootste uitdaging van de toekomst. Ongezonde of onbetrouwbare waterbronnen hebben enorme gevolgen voor de volksgezondheid én de industrie en kunnen de economie verlammen. 2,5 miljard mensen wonen in gebieden waar door de bevolkings- en economische groei water schaars, overvloedig of vervuild is.

Waarom vrouwen en water?

Vrouwen en meisjes lijden onevenredig onder waterschaarste en -vervuiling door de rollen die ze van oudsher hebben als het gaat om water halen, koken, wassen, het verzorgen van zieken, enz. Ze hebben dus veel belang bij water, maar ze hebben er ook veel ervaring mee en kennis van. Toch wordt op dit moment slechts 17% van de banen binnen de watersector wereldwijd ingevuld door vrouwen. WWL wil hier verandering in helpen brengen, op alle niveaus, van loodgieters tot watermanagers.

Mwihoko Women

Het WWL project in Afrika is bij de Mwihoko Women Group in Kenia.

Seeds counting for distribution to members - Muti-storey garden cropped.jpgVrouwen leren over zaadsoorten

Probleem
Door klimaatverandering is de regio afhankelijk van regenwater waar nog geen goede opvangsystemen voor zijn en boeren hebben er niet de agrarische kennis om van de droge bodem voldoende voedsel te halen.

Oplossing
Het WWL project in Kenia focust daarom op het overdragen van agrarische kennis en het verbeteren van toegang tot schone energie en water om de voedselvoorziening te verbeteren. Het zal 500 vrouwelijke boeren vooruit helpen. 74 vrouwen uit Nakuru County leren nu van Keniaanse Soroptimisten experts op een gezamenlijk aangeschaft trainingsveld werken met moderne agrarische technologieën. Zo zullen zij de oogstrijpheid van gewassen kunnen sturen en de oogst vergroten door de juiste zaden en kunstmest te kiezen en regenwater te benutten dat wordt opgevangen in grote watertanks. Op termijn kunnen zij dan niet alleen hun gezin van voedsel voorzien, maar ook met hun producten op de markt inkomen genereren.
Een speciaal voor hen ontworpen training op de universiteit van Eggerton, geleid door een Keniaanse Soroptimist die hier professor is, leert hen de kneepjes van het agrarisch ondernemerschap.

Vraag
WWL wil 500 vrouwen in deze regio middels dit project een zetje in de rug geven opo weg naar onafhankelijkheid. Het benodigde bedrag per boerin voor opleidingen en hardware is € 845, waarvan zij zelf € 120 betalen, wat de toewijding en dus het succes bevordert. Per boerin is dus vanuit WWL € 725 nodig. Kijk op Adopteer een boerin in Kenia voor € 725.
Wat kan je allemaal doen om te helpen:

  • ‘Adopteer een boerin’ € 725
  • Doneer een grote waterton (5000 l) en bijbehorende infrastructuur € 361
  • Doneer zaden, kunstmest en pesticiden € 112
  • Doneer materiaal om de bodem mee te bedekken waarop zaailingen worden geplant (multi-storey garden polythene sleeve) € 40
  • Doneer een bedrag waarmee een boerin een bodemmonster kan laten testen en advies in kan winnen € 20
  • Doneer deelname aan de training op het WWL proefveld door lokale agronomisten  € 16
  • Doneer deelname aan de 6-daagse training op de universiteit van Egerton € 264
  • Doneer een energiezuinig fornuis € 32
  • Koop een Belgische Wave sjaal.

Er is een mooie documentairefilm gemaakt over het Mwihoko Women project:

WeWash

certificat for water awareness training.JPGKinderen krijgen een waterbewustzijnscertificaat

Het WWL project in Europa, WeWash (Women Empowerment through WAter, Sanitation, and Health).

Probleem
Mensen in dorpen in Bulgarije met geen of weinig inkomen hebben onvoldoende toegang tot schoon water, sanitatie en gezonde voeding met groot effect op bodemvervuiling en volks-gezondheid. Vrouwen en meisjes lijden hier het meest onder.

Oplossing
Vrouwen worden opgeleid om een speciaal ontworpen ecotoilet te kunnen installeren. Het mes snijdt aan twee kanten: de toiletten bieden een gezondere leefomgeving en de vrouwen kunnen met dit ondernemerschap een eigen inkomen genereren. Ook worden vrouwen opgeleid om mee te kunnen besturen en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen over de toegang tot schoon water en sanitatie in hun dorpen. SI club Plovdiv (Culturele Hoofdstad van Europa in 2019) en SI club Sofia ondersteunen de implementatie van het project.

Vraag
WWL wil voor 100 vrouwen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en 30+ vrouwen trainen om als ZZP-er in de alternatieve sanitatiesector te starten. Het budget dat hiervoor nodig is bedraagt € 60.000.

Long Tanyit, Sarawak

young-woman-and-5-month-baby-in Long Tanyit.jpgMoeder en kind in Long Tanyit

Het WWL project in Azië ging in juni 2018 van start in het Maleisische dorp Long Tanyit in de streek Sarawak op het eiland Borneo.

Probleem
Er is geen schoon drinkwater, geen elektriciteit, geen sanitatie en geen medische kliniek. Onder druk door de constante houtkap, die de rijke biodiversiteit van het gebied schaadt en de drinkwaterbronnen vervuilt, heeft de dorpsgemeenschap dringend steun nodig. Vrouwen en meisjes zijn er extra kwetsbaar in een uitgesproken cultuur van mannelijke dominantie.

Oplossing
Soroptimist International club Damansara was al actief met projecten in dit dorp, onder andere werden 5 vrouwen opgeleid tot lassers. Samen met andere SI clubs in de regio worden trainingen opgezet voor vrouwen om leidersrollen op zich te kunnen nemen in het watermanagement.
Weer anderen zullen leren hoe het land beter te bewerken om betere oogsten te krijgen. Door regenwater op te vangen en een dam te verstevigen zal ook de voorziening van schoon en veilig drinkwater worden geborgd. De aanleg van pijpleidingen rechtstreeks naar het dorp voor drinkwater, sanitatie en groenteteelt en tanks voor het opslaan van water voor tijden van droogte vormen onderdeel van het project.
Het project zal middels onderwijs aan vrouwen kennis geven van biologisch boeren, regenwateropvang, waterbeheer, marketing en leiderschap. Zo zal het bijdragen aan aan het bereiken van betere water- en santietatievoorzieningen, een grotere voedselzekerheid en verbeterde gezondheid voor de dorpelingen van Long Tanyit.

Vraag
WWL wil de 300 bewoners van het dorp Long Tanyit toegang geven tot schoon drinkwater en 100 vrouwen uit dit dorp ondersteunen om met regenwateropvang en training in slimme agrarische technieken biologisch te kunnen boeren. De 5 vrouwen die zijn opgeleid tot lasser, krijgen een management training om leiderschap te kunnen nemen in het beheer van de waterinfrastructuur. Het budget dat hiervoor nodig is bedraagt € 85.000.

WWL maakt een verschil voor vrouwen en meisjes

sdg1-2-4-5-6-7.png

WWL zal bijdragen aan het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 1, 2, 4, 5, 6 en 7, op het gebied van armoede, voedselzekerheid, onderwijs, gendergelijkheid, schoon water en duurzame energie.

Alle Soroptimisten worden uitgenodigd WWL te steunen, individueel of met hun club. Maar ook jij kan bijdragen, Soroptimist of niet. Lees meer over WWL en hoe te doneren op soroptimistinternational.org/wwl of neem contact op met WWL projectleider (Chair van de Presdent's Appeal) Hafdis Karsdóttir: Of draag bij middels “Jarige Unie trakteert”.

Jarige Unie trakteert

lustrumlogo.jpg

De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao is 90 jaar en wil graag trakteren. Wij beogen een bedrag te doneren aan WWL waarmee 90 boerinnen via het Mwohiko project kunnen worden gesteund. Één voor elk jaar dat we oud zijn.Dat kost € 725 per boerin. 90 vrouwen die van hun stuk grond met hulp een echt bedrijf kunnen maken en zo een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Met onze bijdrage kunnen ze watertanks aanschaffen en deelnemen aan de rest van het programma: hun kennis over bodem, bemesten, zaadsoorten en marketing vergroten. De Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistenclubs in Nederland, Suriname en Curaçao schenkt daarom € 50.000 aan WWL maar er is meer nodig, zo’n € 15.000.

90 years.jpg

Wij vragen alle clubs van onze Unie om een bijdrage van € 150 of meer te doen om dit mogelijk te maken en zo spoedig mogelijk hun bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL88 RABO 0148 9536 11 t.n.v. Stichting Projectenbank Soroptimisten o.v.v “voor WWL Kenia van club [clubnaam]”.

Mwihoko-group-women-and-children-e1528900176123.jpg

Maar ook jij, Soroptimist of niet, kan een bijdrage overmaken, graag! Overmaken kan naar hetzelfde rekeningnummer onder vermelding van “WWL Kenia particuliere gift”. Deze stichting heeft ANBI status; giften zijn dus aftrekbaar.

Voor bijdragen aan en vragen over het initiatief “Jarige Unie trakeert” en over het Kenia project kun je contact opnemen met Marlène van Benthem.

 

President’s Appeal 2015-2017: Educate to Lead, Nepal

Educate to lead.jpg

De Nieuw-Zeelandse Yvonne Simpson was de vorige SI President. Haar thema was ‘Educate to Lead, Nepal’. De vele projecten waren erop gericht de kwaliteit van leven van vrouwen en meisjes in Nepal te verbeteren door onderwijs. In totaal werd ruim £ 236,000 opgehaald. Zo was er een project gericht op slachtoffers van mensenhandel, oorlog en ander extreem geweld maar ook ziekte en armoede. Begeleiders van deze doelgroepen werden getraind in het inzetten van expressieve kunstvormen, zoals schilderen, ballet, zang en boetseren omdat dat helend kan werken na trauma en vreugde en uitgelatenheid bevordert.

President’s Appeal 2013-2015 See solar, cook solar

see solar cook solar.jpg

President Anne Garvie koos een thema rondom duurzame energie, met 7 projecten in Azië, Afrika en Australië die vrouwen in staat stelden met zonne-energie te koken en kinderen om met verlichting van zonne-energie ook ’s avonds hun huiswerk te maken. Er werd meer dan £ 135.000 opgehaald en meer dan 5.000 mensen, vooral vrouwen, kinderen en ouderen kregen meer mogelijkheden in hun leven en voor hun toekomst.