2021-2024 Project My Book Buddy Peru

2021-2024 Project My Book Buddy Peru

My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De benodigde bibliotheekkasten worden volgens vaste werktekeningen gemaakt door lokale mensen. De boeken worden in overleg met lokale scholen ingekocht door My Book Buddy. Ook het uitlenen van de boeken gaat volgens een vast stramien.

  • Club Zutphen

Club Zutphen is voornemens om de komende drie jaar 2021-2024 een project van My Book Buddy te steunen. Wij zijn aan het onderzoeken of dit in combinatie kan met de door ons eerder gesponsorde school Ninos del Arco Iris Urubamba in Peru.Delen op social-media: