Orange the World 2020 – advocay

UNWomen, ZontaNL en Soroptimist Unie

Orange the World 2020 – advocay

Jaarlijkse internationale campagne om geweld tegen vrouwen uit te bannen.Orange the World 2020 – 16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen 
In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechten dag) 16 dagen lang actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Dit is een jaarlijks terugkerende campagne onder coördinatie van het Center for Women’s Global Leadership (CWGL). In 2020 vindt de 29e campagne plaats; Nederland doet voor de 5de keer mee. 
 
16 Days of Action against Violence 
Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes van de Verenigde Naties. In Nederland nemen UN Women Nederland, de Unie van Soroptimistclubs en Zonta Nederland het voortouw in deze campagne door aandacht te vragen voor deze nog heel veel voorkomende mensenrechtenschending. Ook bij ons in Nederland! Wij doen dit onder andere door gemeenten en provincies op te roepen een gebouw, fontein, standbeeld of ander object oranje uit te lichten tussen 25 november en 10 december en aan het publiek uit te leggen waarom dit gebeurt. Dit zijn de ‘16 Days of Action against Violence‘.  

Acties 2019 
Vorig jaar zijn door clubs, vaak in samenwerking met gemeenten, diverse mooie activiteiten georganiseerd in de campagneweek. Persoonlijke ervaringen werden gedeeld als introductie op een gespreksavond, op straat werd (onder het uitdelen van rozen) de discussie aangegaan, via facebook werden statements verspreid, gedichten werden gemaakt en voorgedragen, een mars georganiseerd, theater opgevoerd en publiek werd uitgedaagd mee te denken over veiligheid op straat.

Clubs kiezen zelf een thema 
Geweld tegen vrouwen beslaat een breed palet aan thema’s. Clubs kiezen een thema dat bij hen past, aansluit op de actualiteit of voortborduurt op eerdere acties. In de achterliggende maanden zijn veel clubs aan de slag gegaan met ‘verwenpakketten’ voor vrouwen in de opvang waardoor goede contacten zijn ontstaan.  
 
Straatintimidatie 
Een actueel onderwerp is straatintimidatie. Breder getrokken gaat het om ‘veilig over straat kunnen’. Utrecht, Almere, Castricum, Heiloo en Emmen mogen zich al ‘Safe Streets Gemeente’ noemen. Kijk voor meer informatie op https://safestreets.unwomen.nl/.

Orange pin of vlag voor fondsenwerving 
Wil je fondsen werven voor projecten die slachtoffers van geweld ondersteunen? Denk dan aan de aanschaf van een Orange Pin (het “handje”).  Je ontvangt de pin bij een donatie aan het fonds. Iets voor de leden van de gemeenteraad? Je kunt ook aanbieden om een vlag bij de ingang van het gemeentehuis te plaatsen tijdens de campagne.  

Kijk in de komende maanden met regelmaat even op de OtW site. We zullen daar veel informatie en materialen te beschikking stellen voor de campagne.

Overtreffen succes 2019
Mede dankzij onze inzet deden vorig jaar 150 gemeenten en 8 provincies mee en waren ruim 250(!) objecten oranje verlicht. Het succes van vorig jaar is overtroffen door een campagne te voeren waarin we meer doen dan aandacht vragen voor het probleem (awareness). Dit jaar roepen we op tot actie met een concreet doel (advocacy). UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten richten zich daarbij op laagdrempelige toegang tot hulp voor vrouwen en meisjes die met geweld worden geconfronteerd. Daarvoor stellen we een ‘boodschap’ op en verzamelen we informatie over de lokale/regionale hulplijnen en organisaties.

Campagne 2020 
Op 25 mei 2020 zijn de gemeenten en provincies, net als vorig jaar, aangeschreven met het verzoek om mee te doen. Alle clubsecretarissen hebben deze brief ook ontvangen. We zullen dit jaar ook bedrijven benaderen. 

Ons nieuwe beeldmerk
In de brief naar de gemeenten en provincies hebben we het vernieuwde beeldmerk voor OtW 2020 opgenomen. UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten voeren ieder een eigen logo waarmee we in de campagne herkenbaar zijn, maar samen gebruiken we daarbij het ‘stop geweld handje’. Materialen voor flyers, facebook, digitale handtekening, LinkedIn, de website et cetera zijn voorzien van ons nieuwe beeldmerk.

Advocacy boodschap 
Zoals eerder vermeld willen we de campagne voorzien van een korte termijn doel. Het ‘lange termijn’ is natuurlijk helder: geweld tegen vrouwen de wereld uit. Een goede stap in de richting maken we als het voor elke vrouw, altijd en waar ook ter wereld, mogelijk is om laagdrempelig toegang te krijgen tot hulp. Daarom onze advocacy boodschap voor dit jaar: Geweld tegen vrouwen en meisjes moet stoppen. Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Het taboe op melden moet verdwijnen en voor iedereen moet duidelijk zijn waar je terecht kunt.  

Clubs kiezen zelf een thema 
Geweld tegen vrouwen beslaat een breed palet aan thema’s. Clubs kiezen een thema dat bij hen past, aansluit op de actualiteit of voortborduurt op eerdere acties. In de achterliggende maanden zijn veel clubs aan de slag gegaan met ‘verwenpakketten’ voor vrouwen in de opvang waardoor goede contacten zijn ontstaan.  
 
Straatintimidatie 
Een actueel onderwerp is straatintimidatie. Breder getrokken gaat het om ‘veilig over straat kunnen’. Utrecht, Almere, Castricum, Heiloo en Emmen mogen zich al ‘Safe Streets Gemeente’ noemen. Kijk voor meer informatie op https://safestreets.unwomen.nl/.

Orange pin of vlag voor fondsenwerving 
Wil je fondsen werven voor projecten die slachtoffers van geweld ondersteunen? Denk dan aan de aanschaf van een Orange Pin (het “handje”).  Je ontvangt de pin bij een donatie aan het fonds. Iets voor de leden van de gemeenteraad? Je kunt ook aanbieden om een vlag bij de ingang van het gemeentehuis te plaatsen tijdens de campagne.  

Lees hier het verslag van de campagne 2020

Delen op social-media: