Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Unieke leden

Ons profielProjectenOns nieuws

Soroptimistclub Unieke leden

Zet je in voor een goed doel, ontmoet interessante vrouwen tijdens inspirerende activiteiten.

Soroptimist Club Unieke leden is een serviceclub waarvan uitsluitend vakvrouwen lid zijn. Wij zetten ons in voor het verbeteren van de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes door middel van onderwijs en economisch en politieke bekrachtiging.

Unieke Leden zijn uitzondering op de regel dat je als Soroptimist lid bent van een club in je omgeving. Er kunnen redenen zijn waarom een lidmaatschap van een club (tijdelijk) niet past. Dan is het Uniek Lidmaatschap een mogelijkheid om betrokken te blijven of betrokken te raken bij de doelen en activiteiten van Soroptimisten. De club is onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie en NGO Soroptimist International (SI; soroptimist.org). Deze organisatie, met 72.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor ondersteuning van vrouwen. In Nederland bestaat de organisatie uit 3200 leden in 100 lokale clubs.

Europese federatie

De Europese Federatie, telt 31.000 leden in 62 landen. Zij hebben samen sinds 2012 ruim 14 miljoen euro bijeengebracht voor meer dan 6.000 doelen, waarmee 1,6 miljoen vrouwen en meisjes zijn bereikt.

 

Unieke Leden zijn uitzondering op de regel dat je als Soroptimist lid bent van een club in je omgeving. Er kunnen redenen zijn waarom een lidmaatschap van een club (tijdelijk) niet past. Dan is het Uniek Lidmaatschap een mogelijkheid om betrokken te blijven of betrokken te raken bij de doelen en activiteiten van Soroptimisten.

In de Wintervergadering 2022 wordt hierover een definitief besluit genomen.

De vorming van deze club is nog in volle gang. Onder meer door de geografische spreiding van de leden en de uiteenlopende redenen waarom leden uniek lid zijn (geworden) moeten nieuwe invullingen van regels en statuten worden gevonden. Daardoor heeft de opbouw een voorlopig karakter. Het unieke lidmaatschap is niet bedoeld als gemakkelijke opstap naar het Soroptimisme. Lid worden van een plaatselijke club heeft de voorkeur. Indien daartoe echter te veel bezwaren een belemmering vormen dan biedt het unieke lidmaatschap een plek, eventueel  tijdelijk.

Eind juni 2021 waren er rond de 35 unieke leden. Het contact wordt onderhouden door middel van een What’s Appgroep. Het ligt in de bedoeling dat leden onderling contacten leggen om zo tot acties en projecten te komen. In plaats van fysiek vergaderen wordt indien nodig een internetbijeenkomst georganiseerd die de status heeft van een officiële vergadering. Dit kan bijvoorbeeld gaan over afvaardiging naar de Unievergaderingen.

Unieke leden betalen hun contributie rechtstreeks aan de Unie.  Binnen de Unie zijn zij volwaardig lid en kunnen zij zich beschikbaar stellen voor alle commissies en het bestuur.

Meer informatie en/of aanmelden kan via uniekeleden@soroptimist.nl