Lion Heart Foundation 2018-2019

Lion Heart Foundacion 2019-2020

  • Club Arnhem-Oost

Als Soroptimistclub Arnhem-Oost gaan wij de Lion Heart Foundation steunen.

Het doel van ons project is het terugdringen van de moeder- en kindersterfte in Yele in Sierra Leone door middel van het steunen van het Healthy Baby Voucher Programma:

voor € 10.000,- kunnen 60 vrouwen en
voor € 15.000,- kunnen 90 vrouwen
toegang krijgen tot professionele zorg tijdens en vlak na de zwangerschap. Wij streven natuurlijk naar de hoogst mogelijke opbrengst!

Directe noodzaak voor dit project was de ebola-uitbraak in 2014. Het door de Lion Heart Foundation opgerichte Lion Heart Medical Centre, dat goede en betaalbare gezondheidszorg aan de bevolking van Yele in Sierra Leone biedt, werd zwaar getroffen door de Ebola ramp.