Stichting Moviera 2017

  • Club Arnhem-Oost

Club Arnhem-Oost

Stichting MovieraMoviera – aanpak van huiselijk geweld

In 2017 ondersteunden wij de Stichting Moviera in Oosterbeek door kaarten te verkopen voor de voorstelling Hoop van Cirque de la Liberté, waarvan een deel van de opbrengst naar Moviera ging. Tevens konden mensen een “Aandeel in in een beter leven” kopen, waaraan tevens een veiling verbonden was met mooie prijzen. Ook werden er gewoon donaties gedaan. Aan het eind van dit project konden we een cheque ter waarde van € 3.700 overhandigen aan Liesbeth van Renssen van Moviera.

Moviera zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld. Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering en registratie, opvang en begeleiding en het ontwikkelen van expertise. Dat doet Moviera onder meer door de slachtoffers van huiselijk geweld te helpen te herstellen van het geweld, diens krachten te versterken en sociale contacten in te schakelen om zo weer een veilig leven op te bouwen.

Het geven van weerbaarheidstrainingen is één van de manieren om de cliënten van Moviera te helpen weer een beter leven te krijgen. Soroptimistclub Arnhem-Oost wil daar graag aan bijdragen. Voor meer informatie zie: Moviera