Goede doel 2023: Stichting Opstap

Khaya Centre in Johannesburg

Project Khaya, Stichting Opstap

  • Club Achterhoek

Stichting Opstap is een stichting van René Hartman, woonachtig in Lichtenvoorde in de Achterhoek.

Soroptimistclub Achterhoek zoekt allereerst een project die de doelen van de club nastreeft en daarnaast persoonlijke betrokkenheid heeft vanuit de Achterhoek. Beide zijn gevonden in het project Khaya van de stichting Opstap.

De aanpak van de Stichting Opstap kenmerkt zich door:

  • Weinig tot geen overhead kosten
  • Eén op één overdracht, geen tussenschakels
  • Dagelijks toezicht door lokale mensen
  • Jaarlijks worden alle projecten door de stichting bezocht
  • Maandelijkse/kwartaal rapportages van lokale mensen
  • Evaluatie van de projecten binnen de stichting en op lokaal niveau
  • Faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van jonge kinderen en jong volwassenen
  • Komen in de haarvaten van de Afrikaanse samenleving

Stichting Opstap omarmt de empowerment en educatie van vrouwen en kinderen om optimaal kansen voor hen te creëren, wat aansluit bij de hoofddoelstelling van de Soroptimisten.

Zie ook: Stichting Opstap, project Khaya.Project Khaya, stichting Opstap