Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Achterhoek

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Achterhoek

Wij zijn een internationale service-organisatie van vrouwen die hun krachten bundelen voor met name vrouwen en kinderen lokaal en wereldwijd.

Wij zijn Soroptimistenclub Achterhoek. Wij streven ernaar levens en posities van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dit kan betekenen dat we bijdragen in opleiding, educatie, empowerment of het vergroten van kansen en mogelijkheden. In vastgestelde termijnen kiezen we hiervoor één of twee goede doelen uit.

Onze huidige doel is:

Project Khaya Centre in Johannesburg, Zuid Afrika van Stichting Opstap. Doelstelling die zijn nastreven zijn:

  • Kinderen uit arme gezinnen opvang en educatie bieden
  • Mensen helpen aan een identiteitsbewijs
  • Kinderen een kans bieden op ontwikkeling van hun capaciteiten
  • Slachtoffers van geweld opvang en nazorg bieden
  • Binnen de gemeenschap een veilige haven zijn
  • Zie ook de website: Project Khaya

 

Doelen die we in het verleden gesteund hebben, oa:

  • Achter de Regenboog; kinderen die te maken hebben met een verlies in hun gezin ondersteunen bij het verwerken van hun rouw zodat deze gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.
  • Stichting Maak Ethiopië Sterker. Door het meefinancieren van een schoolgebouw krijgen kinderen de kans op een betere toekomst.

De club heeft sinds 2012 een friendshiplink met de Duitse Soroptimistclub Reken-Lembeck.

Ons profiel

De charter van onze club is uitgereikt op 25 september 1993, door U. Unsaland, Turkije. Soroptimist Club Achterhoek telt ca. 26 leden in de leeftijd variërend van 30 tot 80 jaar. De leden vertegenwoordigen een veelheid aan beroepen. Op deze wijze vertegenwoordigt de club een brede en actuele kijk op maatschappelijke thema’s en ontstaat een waardevol netwerk. In 2011 verkreeg club Achterhoek de ANBI-status.

De club vergadert ongeveer 10 avonden per jaar. Deze vinden plaats op de eerste maandag van de maand op verschillende locaties.
De club heeft sinds 2012 een friendshiplink met de Duitse Soroptimistclub Reken-Lembeck.
 

Geld zamelen we in aan de hand van verschillende acties. Onze geplande acties zijn verder op de website terug te vinden. Eerdere succesvolle acties zijn de sfeermarkt in Zieuwent, Kitsch en Kunst in de Achterhoek, wijnverkoop en nog veel meer.

Wij zijn een actieve, gevarieerde club met op dit moment 26 leden. We hebben zowel leden van het eerste uur alsook leden die net aangesloten zijn bij het Soroptimisme. Onze leeftijden variëren tussen 30 en 80.

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Achterhoek heeft de ANBI status.