Niños de Guatemala

Niños de Guatemala

Niños de Guatemala (NDG) wil de cirkel van armoede in Guatemala doorbreken en gelooft er in dat educatie het grote verschil kan maken.

  • Club Almelo


NDG biedt onderwijs aan meer dan 500 kinderen die anders niet naar school waren gegaan. NDG is 10 jaar geleden in samenwerking met de lokale bevolking opgezet door drie Nederlandse studenten. Daarnaast heeft NDG 3 sociale ondernemingen opgezet om zo eigen inkomsten te generen: een talenschool, een impact touroperator en het Good Hotel.

In 2019 heeft de Stichting NDG het programma  ‘Skills 4 Succes’ opgezet. Doel hiervan is het onderwijsniveau op de scholen te verhogen.  Met S4S wil de Stichting de grondslag leggen voor een betere en vooral duurzame toekomst voor de gemeenschappen waarin zij werken. S4S is opgebouwd uit  5 vaardigheden, direct gekoppeld aan de missie van NDG. Namelijk: Fysieke, mentale en emotionele gezondheid; Taalvaardigheden in het Spaans en in het Engels; Wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden; Vaardigheden voor digitaal burgerschap.

Fysieke, mentale en emotionele gezondheid wordt aangegeven als het belangrijkste uitgangspunt. Veel kinderen komen uit dysfunctionele gezinnen.  Leerkrachten nemen extra rollen op zich om naast lesstof, aandacht te geven aan  basisveiligheid en basale vaardigheden zoals onder andere emotieherkenning, emotieregulering en zelfrespect. Een betere balans in fysieke, mentale en emotionele aspecten schept immers een beter uitgangspunt voor verder ontwikkelen!

In 2019 is begonnen met de eerste vervolgopleiding: Het Bachillerato. Met deze nieuwe vervolg opleiding worden lessen in de namiddag gegeven. Hier kunnen leerlingen op een online platform modules volgen, waardoor hun kansen op een succesvolle toekomst worden vergroot.

Informatie: www.ninosdeguatemala.org