Home

Welkom op de clubpagina van Soroptimistclub Almelo

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en meisjes.

Dat is wat ons beweegt, verbindt en waarvoor wij ons inzetten. Een betrokken groep vrouwen, die zich inzet voor anderen. Warmte en betrokkenheid zijn sleutelwoorden binnen onze club. Samen ervoor gaan. Elkaar ontmoeten, inspireren en versterken met als doel de positie van vrouwen meisjes te versterken!

Soroptimist International Club Almelo heeft de ANBI status.
RSIN 8164.12.893.
ANBI informatie is vermeld op verschillende pagina’s

Ons profiel

Soroptimistclub Almelo is  16 november 1985 opgericht. De club heeft nu 27 leden in de leeftijd 30 tot 85 jaar. Wij zijn vakvrouwen met verschillende achtergronden en beroepen.

Elke eerste week van de maand komen we bij elkaar, op wisselende dagen, van maandag tot en met donderdag, waardoor een  combinatie  met andere afspraken in de week mogelijk wordt. Na een kort huishoudelijk deel wordt de avond ingevuld met een onderwerp dat past bij het gekozen jaarthema. Het inhoudelijk deel kan ingevuld worden door een spreker of door lezingen van clubleden zelf. 

We zijn trots op onze jaarlijkse ontmoetingen met Soroptimisten uit Noorwegen, Denemarken, Engeland en Duitsland, onze Friendshiplinks.

Projecten

De zorgvuldig gekozen projecten passen binnen de doelstellingen van het Soroptimisme. Vaak is er een persoonlijke betrokkenheid van een clublid met een project. De projecten kunnen zowel van  lokale, nationale als  internationale aard zijn.

Kijk verder onder projecten voor meer informatie.

Activiteiten

Jaarlijks ondernemen we verschillende  activiteiten, waarmee we geld genereren om onze  projecten te ondersteunen. We hechten eraan  de ‘handen uit de mouwen te steken’ om onze doelen te bereiken.

Kijk verder onder activiteiten voor meer informatie.