Orange The World

Orange The World

  • Club Almelo

Soroptimistclub Almelo ondersteunt van harte de campagne Orange The World! Geweld tegen vrouwen en meisjes  is immers onacceptabel.Sinds 2016 doet ook Nederland mee met de campagne, gecoördineerd door een samenwerkingsverband van UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs Nederland, Suriname en Curaçao.

Kernpunten van onze activiteiten zijn Awareness (bewustwording) en Advocacy (pleitbezorging), uitmondend in  Acties door  o.a. verbindingen te leggen met maatschappelijke organisaties en gemeenteraad. Ook via sociale mediakanalen vragen we  aandacht  voor  de Campagne Orange The World en kunnen  we mensen stimuleren  het geweld tegen vrouwen en meisjes te laten stoppen.