Symposium 2023 met als thema grensoverschrijdend gedrag

20-04-2023

Op 20 april 2023 organiseerden wij in samenwerking met Windesheim Almere een symposium over grensoverschrijdend gedrag.

Er waren 56 deelnemers op locatie en 35 mensen volgden het symposium online. De deelnemers waren een mix van leerkrachten, studenten, mentoren, jeugdhulpverleners en andere belangstellenden.

Lees hieronder de korte samenvatting.  Hogeschool Windesheim Almere laat met haar programma Consent zien, hoe een school een veilig klimaat voor leerlingen kan scheppen, en actief aandacht kan schenken aan een lastig onderwerp als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De studenten zijn hier nadrukkelijk zelf bij betrokken, zoals een van hen in haar presentatie laat zien. De school wil hiermee ook een voorbeeldfunctie vervullen voor andere scholen in Almere.

  In de theaterbijdrage van Theater Helder werd invoelbaar gemaakt hoe in een situatie van uitgaan en alcohol (zoveel voorkomend in een studentenleven) makkelijk grenzen overschreden worden, en hoe lastig dit te bespreken is achteraf. Ook kan hierdoor een risico op victimblaming ontstaan, had je maar niet zoveel moeten drinken.

  De medewerkers van Tactus en van Centrum Seksueel Geweld gaven op heldere en praktische wijze informatie over het veelvuldig drankgebruik bij jongeren (wat zij zelf als normaal beoordelen), en over de mogelijkheden voor hulp die je hebt als er nare seksuele ervaringen zijn opgedaan.

  De aanwezigen namen met hun vragen actief deel aan het afsluitende panelgesprek, en waren vooral geïnteresseerd hoe zij deze onderwerpen op hun school zouden kunnen inbrengen.

  Vervolg en effect van het symposium:

  Alle deelnemers hebben na afloop een mail ontvangen met een kort verslag en met links om de bijdragen van de sprekers terug te kijken, en met suggesties voor verdere informatie.