Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Almere

Ons profielOnze projectenOns nieuwsAgenda

.

Soroptimistclub Almere, tot op de bodem vernieuwend!

Soroptimistclub Almere bestaat al 24 jaar en komt maandelijks bij elkaar, op de derde woensdag van de maand. Ons thema voor 2021-2022 is: Het Groene Hart!

Met fundraising ondersteunen we actief lokale, nationale en internationale projecten, die aansluiten bij de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelstellingen van Soroptimist International.

We zetten ons speciaal in voor projecten die de positie en het leven van meisjes en vrouwen verbeteren.

Maatschappelijke betrokkenheid, hartelijkheid, vriendschap en verbinding staan hoog in ons vaandel.

Ons profiel

Soroptimistclub Almere bestaat uit “vogels van diverse pluimage”, verbeeld in ons logo en ook het thema tijdens onze inauguratie.

Club Almere is geïnaugureerd op 6 september 1997 en heeft op dit moment zo’n 30 leden die in Almere werken of wonen.

We hebben een friendshiplink met Club Aalborg in Denemarken.

Postadres: Secretariaat Soroptimistclub Almere
Sluisstraat 1, 1398 AS Muiden

**************************************************************************************************************************************

Bekijk de informatieve video over ze club op YouTube.

***************************************************************************************************************************************

Actueel

25 november – 10 december 2021: diverse activiteiten in het kader van Orange the World, de jaarlijkse internationale campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen.

U kunt nog diverse artikelen bestellen in onze webshop.

***************************************************************************************************************************************

Nog te koop: Monopoly Almere

Soroptimistclub Almere heeft samen met verschillende partners de ontwikkeling van Monopoly Almere gerealiseerd. De eerste druk was al snel uitverkocht, maar van de tweede druk zijn nog exemplaren te koop. De opbrengst van de eerste serie spellen was voor Het Oranjehuis in Almere, een opvang voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in de thuissituatie. De opbrengst van de tweede druk komt ten goede aan projecten voor vrouwen en meisjes.

Het spel is nog te koop bij VVV Almere en The Read Shop in Almere Haven.

***************************************************************************************************************************************

Verantwoording voor de ANBI-status

Soroptimistclub Almere heeft de ANBI-status.

Hieronder treft u diverse documenten aan m.b.t. de ANBI-status van Soroptimist International Club Almere. Onze club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40656732 en beschikt over een ANBI-status met RSIN/fiscaal nummer 8067.16.551.

Bankrekening: NL16 RABO 0337 8664 81

BESTUUR SOROPTIMISTCLUB ALMERE

Op 2 oktober 2021 is het nieuwe bestuur aangetreden:

Pascale Jongejans (voorzitter), Gerrie Ruijs (vice-voorzitter), Marion Hoogendijk-Koppelaar (penningmeester), Lieke den Biggelaar (secretaris) en Edith Vermeij (assessor).