Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Almere

Ons profielOnze projectenOns nieuwsAgenda

.

Soroptimistclub Almere, tot op de bodem vernieuwend!

Soroptimistclub Almere bestaat sinds 6 september 1997, dus al 25 jaar!

We zetten ons speciaal in voor projecten die de positie en het leven van meisjes en vrouwen verbeteren. Met fundraising ondersteunen we actief lokale, nationale en internationale projecten, die aansluiten bij de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelstellingen van Soroptimist International.

Het thema van dit jaar is duurzaam in verbondenheid.

De landelijke aftrap van de landelijke Orange the World campagne  (stop geweld tegen vrouwen en meisjes) was op 25 november 2022 in Almere. Onze club leverde een belangrijke bijdrage aan de organisatie hiervan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze nieuwsberichten.

Op 26 juni 2022 heeft Soroptimistclub Almere de Europese Best Practice Award gewonnen in de categorie Education met het Educatiefonds voor vrouwen uit het Oranjehuis, een opvang voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in de thuissituatie.

Met de verkoop van het speciaal ontwikkelde spel Monopoly Almere is – in samenwerking met diverse sponsoren – € 33.000,- opgehaald voor dit Educatiefonds. Inmiddels zijn de eerste vrouwen gestart met hun opleiding. 

Maatschappelijke betrokkenheid, hartelijkheid, vriendschap en verbinding staan hoog in ons vaandel.

Ons profiel

Soroptimistclub Almere bestaat uit “vogels van diverse pluimage”, verbeeld in ons logo en ook het thema tijdens onze inauguratie.

Club Almere is geïnaugureerd op 6 september 1997 en heeft op dit moment zo’n 30 leden die in Almere werken of wonen.

We hebben een friendshiplink met Club Aalborg in Denemarken.

Postadres: Secretariaat Soroptimistclub Almere
Sluisstraat 1, 1398 AS Muiden

Bekijk de informatieve video over onze club hieronder.

***************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************

Nog te koop: Monopoly Almere

Soroptimistclub Almere heeft samen met verschillende partners de ontwikkeling van Monopoly Almere gerealiseerd. De eerste druk was al snel uitverkocht, maar van de tweede druk zijn nog exemplaren te koop. De opbrengst van de eerste serie spellen was voor Het Oranjehuis in Almere, een opvang voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in de thuissituatie. De opbrengst van de tweede druk komt ten goede aan projecten voor vrouwen en meisjes.

Het spel is nog te koop bij VVV Almere en The Read Shop in Almere Haven.

***************************************************************************************************************************************

Verantwoording voor de ANBI-status

Soroptimistclub Almere heeft de ANBI-status.

Hieronder treft u diverse documenten aan m.b.t. de ANBI-status van Soroptimist International Club Almere. Onze club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40656732 en beschikt over een ANBI-status met RSIN/fiscaal nummer 8067.16.551.

Bankrekening: NL16 RABO 0337 8664 81

BESTUUR SOROPTIMISTCLUB ALMERE

Op 1 oktober 2022 is het nieuwe bestuur aangetreden:

Sandra Acke (voorzitter), Vera Kampschoër (vice-voorzitter), Marion Hoogendijk-Koppelaar (penningmeester), Lieke den Biggelaar (secretaris) en Edith Vermeij (assessor).