Home

Van harte welkom op de website van de Soroptimistclub Almere

Ons profielOnze projectenOns nieuwsAgenda

.

Soroptimistclub Almere, tot op de bodem vernieuwend!

We zetten ons speciaal in voor projecten die de positie en het leven van meisjes en vrouwen verbeteren. Met fundraising ondersteunen we actief lokale, nationale en internationale projecten, die aansluiten bij de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelstellingen van Soroptimist International.

Ons thema voor 2024 is: Samen zichtbaar.

Maatschappelijke betrokkenheid, hartelijkheid, vriendschap en verbinding staan hoog in ons vaandel.

Ons profiel

Soroptimistclub Almere bestaat uit “vogels van diverse pluimage”, verbeeld in ons logo en ook het thema tijdens onze inauguratie.

Club Almere is geïnaugureerd op 6 september 1997 en heeft op dit moment zo’n 30 leden die in Almere werken of wonen.

Postadres

Secretariaat Soroptimistclub Almere / Wielewaallaan 12 / 1343 AE Almere

Bekijk de informatieve video over onze club hieronder.

***************************************************************************************************************************************

Verantwoording voor de ANBI-status

Soroptimistclub Almere heeft de ANBI-status.

Hieronder treft u diverse documenten aan m.b.t. de ANBI-status van Soroptimist International Club Almere. Onze club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40656732 en beschikt over een ANBI-status met RSIN/fiscaal nummer 8067.16.551.

Bankrekening: NL16 RABO 0337 8664 81

BESTUUR SOROPTIMISTCLUB ALMERE

Op 17 januari 2024 is het nieuwe bestuur aangetreden:

Vera Kampschoër (voorzitter), Willemijn Visser (vice-voorzitter), Marion Hoogendijk-Koppelaar (penningmeester), Joke van der Sluis (secretaris) en Mieke Stibbe (assessor).