100xTrees4Life

Wereldwijd vierden Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International koos het thema ‘Planting trees for a brilliant future’. Club Almere sluit graag aan bij dit landelijke project 100xTrees4Life. Dit project heeft twee doelen:

  • Planten van bomen in Mali om vrouwen een beter bestaan en leefbaarder omgeving te geven. Dit gebeurt in samenwerking met TreeAid. 
  • Planten van bomen/ bosjes /hagen in Nederland voor de vergroening van Nederland.

Meer informatie over dit project staat in de flyer. Gedurende de looptijd van dit project (3 jaar) doneren we jaarlijks € 1000,- aan de vrouwen in Mali. 

Onze eerste actie voor dit project was een wijnverkoop, waarmee we ruim € 500,- hebben opgehaald. En op 29 januari 2022 hebben we met verschillende clubleden ruim 300 struiken en bomen geplant in Emmeloord, in samenwerking met Soroptimistclub Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland (zie impressie hieronder). Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in de omgeving van Zorgboerderij Groeizaam. Zie ook het artikel in De Noordoostpolder.

  • Club Almere