100xTrees4Life

100xTrees4Life looptijd van 2021-2024

Wij vieren ons 100-jarig bestaan als Soroptimisten! SI heeft wereldwijd het thema ‘Save the planet’, dit thema is gekozen om een link te leggen met de eerste Soroptimistclub in Californië die in 1921 in een iconische actie uitvoering gaf aan haar eerste project. Deze pioniers van onze internationale organisatie beschermden de gigantische sequoia’s in het Nationaal Park van Redwood.

Oproep aan alle clubs: Doe mee en maak Nederland en Mali een stuk groener en empower de vrouwen in Mali! Lees gauw verder hoe je club mee kan doen!

Feest vieren doen we niet alleen! We willen jullie vragen om met alle clubs dit feest mee te vieren door een veelvoud van 100 bomen te planten voor een glansrijke toekomst! 100 clubs: dat moet toch zeker kunnen! Bomen hier en bomen daar voor vrouwen in Mali! Bomen geven leven en daar willen wij 100 jaar na dato wel meer dan een boom over opzetten!

Wat gaan we doen?

5 jaar na aanplant 2007

Zo veel mogelijk clubs van SI Nederland, Suriname en Curaçao doen mee met het gezamenlijk initiatief: ter ere van ons 100-jarig bestaan willen we komen tot een landelijk en internationaal project. Door 100+ clubs wordt een gezamenlijk project ontwikkeld in het kader van ‘plant for the planet’ waarin we focussen op vrouwenempowerment.  In 2021, 2022, 2023 en 2024 gaan we in Nederland, (Suriname en Curaçao) zo veel mogelijk bomen planten: fruit- en vruchtdragende bomen, naald- en loofbomen en bovendien op zo veel mogelijk plekken. Plekken waar we de aandacht op gaan vestigen in de media! Bovendien gaan we ook in Mali een veelvoud planten van de bomen die in Nederland worden geplant!

100xTrees4Life

Dat is de naam van ons landelijk project! Mooi he! Gebruik deze naam ook als #. #100xTrees4Life

We zijn in een ver gevorderd gesprek met de organisatie Tree Aid. Het programma  She-grows  spreekt ons erg aan. Ons project heeft een hefBOOMwerking, we planten in Nederland heel veel bomen en in een land in Mali planten we een veelvoud van het aantal geplante bomen in Nederland!

En waar zijn die plekken dan waar we gaan planten?

Dat mogen jullie als deelnemende clubs bepalen met lokale partners: een mooie solitaire boom op een schoolplein, een voedselbos, een tiny forest, herplanting in bossen die zijn aangetast, of zelfs langs de snelweg. Bedenk het maar, mogelijkheden genoeg!

Fundraising

Wil je ook geld bijeenbrengen of fondsen werven? Denk dan eens aan het bomen te (laten) planten voor particulieren of organisaties die hiervoor gaan betalen. Ga met je club lekker brainstormen over verkoop van bijvoorbeeld boom-gerelateerde producten, zoals jam, houten gebruiksvoorwerpen, fruitboompjes of je perst appels tot sap, of …? Jullie zijn vast nog veel vindingrijker in het bedenken van fundraising activiteiten. Kom maar op, we dagen jullie uit.

Nederland wordt groener en dan?

Dan gaan we de fundraising gebruiken voor een nog hoger gelegen doel. We gaan vrouwen in Mali helpen een bestaansmogelijkheid op te bouwen door samen met Tree Aid bomen te planten. Lokale vrouwen in een regio in Mali worden gevraagd te participeren en Tree Aid biedt de deskundigheid en faciliteert dit boomplant project. Vrouwen worden geholpen aan een betere toekomst en Mali wordt weer wat meer leefbaar door mee te helpen aan de The Great Green Wall.  Kijk, hiermee werken we samen aan ons 5e doel: betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkelingen en bij tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering.

A brillant future

Met ons landelijk project wordt de wereld een beetje mooier, hier in Nederland maar ook in Mali. De vrouwen die meedoen werken voor een beter bestaan en een leefbare omgeving. Dit heeft niet alleen voordelen voor de vrouwen die gaan planten. Hun gezinnen en hun infrastructuur door alle bedrijvigheid zal er ook door verbeteren.

We benaderen de lokale Soroptimistclubs in Mali om dit project, indien mogelijk, te bezoeken of anderszins betrokken te raken bij dit project. Mogelijk kunnen zij voor ons verslag doen van hun beleving met het project. Daarbij laten we de deelnemende vrouwen ook kennismaken met Soroptimisten, en wie weet of er onder de deelnemende vrouwen toekomstige Soroptimisten schuilgaan.

Onze droom

We hebben gedroomd als projectgroep en onze grootste droom is dat 100 clubs per jaar 1000 euro aan fundraising kunnen genereren. Dan hebben we 100.000 in de loop van het eerste jaar en 300.000 euro in drie jaar tijd. Helpen jullie om deze droom tot werkelijkheid te maken?

We zien het helemaal voor ons: een groep vrouwen in een land in Mali een toekomst bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen door kennis en ervaring tot ondernemers. Tegelijkertijd werken we zowel in Nederland als in Mali aan een duurzame ontwikkeling met veel positieve elementen: groen, schaduw, zuurstof, waterhuishouding, tegengaan van erosie, reductie van schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide.

Lees onze dromen

Droom 2030 Luc

Het is 2030, Soroptimisten zetten zich hard in voor de SDG s, vooral voor genderequality, equal rights, no poverty, independance of women, mitigation of effects  of climate change by women.

Na bijna 10 jaar is in Afrika/Mali zichtbaar een nieuwe wereld , een nieuw land , vruchtbaar en groen, als in een droom.

Wat zien we:

  • meer dan 1000 vrouwen hebben training gehad, hebben bomen en gewassen geplant en doen groeien op hun (eigen) grond
  • meer dan 1000 gezinnen hebben goed inkomen, goede gezondheid
  • samenwerking in lokale gemeenschappen onder leiding van zelfverzekerde vrouwen 
  • duizenden bomen en gewassen zijn geplant, geschikt voor het droge klimaat
  • we zien geen erosie en verzanding meer van de zuid-Sahel 
  • we zien een flinke aanvulling op de de GGW, een groene buffer

She grows/she plants the planet/she seeds change 

Om deze droom te realiseren hebben we Tree Aid gesteund met financiële middelen uit Nederland, met kennis en capaciteit, en met inbreng van Soroptimisten uit Mali voor de  lokale kennis van de cultuur en morele steun. 

 Dit was mogelijk door: lokale clubs in Nederland enthousiast maken en zorgen voor fundraising in Nederland, bomen planten en sponsoren vinden, clubs ondersteunen met plan van aanpak, suggesties, tools aanreiken, vinger aan de pols houden en steeds nieuwe partners zoeken en ideeën bedenken. Onze steun aan de SI Mali vasthouden.

Droom Mieke

Het is 2030 en ik maak eindelijk mijn gedroomde reis naar Mali. Ik wandel op de ochtend van vertrek nog een maal door het bos van Natuurmonumenten. Wat is er veel aangeplant en wat een diversiteit aan bomen, insecten zoemen en de vogels zingen luidkeels: nou mijn dag kan niet meer stuk. 

Ik reis naar de luchthaven en zie meerdere duurzame energievormen langs de snelweg en spoorrails, maar bovenal is het groen! Waar ik ook kijk ik zie zoveel bomen. Als ik eenmaal vlieg is het groen onder me. Wat is Nederland begroeit met bomen!

Ik land in Bamako en word opgehaald door een inmiddels via Social Media bevriende Soroptimist. Zij neemt mij mee naar ons voormalige project. Ik ontmoet vrouwen, hoe verschillend hun beroep ook is, zij zijn een toonbeeld van eigenwaarde. Zelfverzekerd vertellen zij met deskundigheid over hun beroep of bedrijf. Trots nodigen zij mij thuis uit om kennis te maken met hun gezinsleden. Familieleden spreken vol respect over hun moeder of partner die vaak (mede)kostwinner is. Rondom de huizen staan veel bomen, overwegend met fruit, en ieder huis heeft een groentetuin. Ze hebben een vaste waterleiding en overal zie je vormen van beregening of drainage. Veelal kunnen ze eten van eigen tuin zonder afhankelijk te zijn. De vrouwen stellen hun “groene” bedrijven open om mij te laten zien: boomkwekerijen, boomgaarden met veel fruitsoorten, groentekwekerijen, bomenaanplant voor de houtbouw, ecosysteem bedrijven, veeteelt op grazige weiden met oases en bloemenkwekerijen. Ook bedrijven in dienstensector, zoals machinehandel, watersystemen, transport e.d.  Ook de lokale bevolking heeft meegeprofiteerd: werk voor iedereen, meer opleidingsmogelijkheden en een beetje meer welvaart voor de plaatselijke bevolking. 

Het groen is overweldigend, maar zeker ook alle positieve neveneffecten. De aarde houdt water vast, de bomen geven schaduw en dragen vruchten voor mens of dier. De insecten zoemen en vogels en mensen zingen!

Droom Dietlindt

GROW HOPE!

Over 5 jaar hebben 1000 vrouwen in Mali, in het gebied van de Great Green Wall een eigen inkomen, waarover zij zelfstandig kunnen beschikken en dat ze kunnen inzetten voor zichzelf of hun gezin. Hebben ze toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en gelijke rechten.
Kunnen ze koken op een fornuis dat minder brandhout nodig heeft en ongezonde rook veroorzaakt.  Leven ze in een hoopvolle toekomst, waarin ook voor hun kinderen perspectief is op een mooi leven in hun eigen land. Hoeven ze niet meer te vrezen en te piekeren of ervoor morgen wel genoeg eten is voor hun kinderen of zichzelf. Als de zorg om voedsel uitgebannen is, komt er ruimte voor ontwikkeling en tot bloei komen van deze vrouwen, en hun kinderen. Kunnen ook meisjes naar school, en worden ze minder ingezet voor tijdverslindende en gevaarlijke taken als water halen (voor jonge gewassen, gezaaide groente…bomen houden het kostbare water vast) en brandhout verzamelen als ze ‘stoves’ kunnen gebruiken die minder brandhout nodig hebben.
In de Great Green Wall, is er weer een klein stukje vergroening en restauratie gerealiseerd, wordt onze planeet weer een stukje leefbaarder en helpen we mee aan het keren van de klimaatcrisis.
Maak deel uit van de Droom op een mooie toekomst voor een bloeiend toekomstbestendig Soroptimisme , waarin we een bijdrage leveren aan een mooiere wereld.

Vruchtbare geldboom

Zie hier onze vruchtbare boom. Elk bedrag dat jullie verdienen voor ons gezamenlijk project wordt in de boom gehangen! Groen blaadje 50 euro, open blaadje 100 euro, vogel 250 euro, vogelhuisje 1000 en appel 2500 euro! Geef je bedragen die je bijeen hebt gebracht door aan: 100jaar@soroptimist.nl

Zodra er een apart rekeningnummer voor dit project is, vind je dit hier. 
En uiteraard kun je hier ook elk bedrag dat jullie NU al kunnen en willen bijdragen, ook  zónder extra actie,  doorgeven,  zodat we een start kunnen maken met dit project.  

Denken jullie als club: wij willen graag participeren om vrouwen in Mali betere leefomstandigheden te geven door educatie en economische zelfstandigheid? Doe met ons mee en laat de boom tot bloei komen!
Dit is onze geldboom! Alle bedragen die jullie als clubs bijeen brengen hangen we in de boom.

Waarom planten we bomen?

Wij planten bomen in Nederland in dit Duurzaamheidsproject om een veelvoud daarvan in een land in Mali te planten.

  • omdat we het 100-jarig bestaan willen vieren van het Soroptimisme, in navolging van de eerste Soroptimistclub die 100 jaar geleden in Oakland Californië de machtige Redwoods wilde sparen voor de kap.
  • We willen bijdragen aan een groenere en gezondere planeet.
  • Bomen schaduw geven, de planeet helpen koelen, CO2 opslaan, bodemerosie voorkomen, wind breken, helpen van het behalen van de SDG’s in 2030, EN  ..EN..EN..

Samen komen we aan 100 redenen om bomen of bossen te planten:
mail je aanvullingen naar 100jaar@soroptimist.nl

Waarom planten we bomen?
Bomen:
1.  waren (samen met algen) de eerste bewoners van de aarde
2.  geven zuurstof af
3.  geven ons water
4.  voorkomen erosie
5.  gebruiken CO2 voor hun groei
6.  koelen de planeet
7.  hierdoor kon en kan de mens zich ontwikkelen
8.  remmen de opwarming van de aarde
9.  vangen fijnstof en koolstofdioxide af uit de lucht, daardoor wordt de lucht schoner
10.  1 boom geeft leven aan meer dan 250 plantsoorten en diersoorten
11.  dragen bij aan het vergroten/versterken van de biodiversiteit
12.  produceren stuifmeel voor bestuiving van gewassen
13.  produceren nectar
14.  zorgen voor verkoeling
15.  zorgen voor een betere afwatering
16.  geven beschutting tegen de wind
17.  vaak kan je erin klimmen!
18.  maken je gelukkiger
19.  zorgen ervoor dat je creatiever bent
20.  je wordt er actiever van
21.  dragen bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden
22.  zorgen ervoor dat je minder vaak ziek wordt
23.  en als je ziek wordt, je sneller herstelt
24.  zorgen ervoor dat je vaker lacht
25.  zijn geweldig!
26.  staan prachtig in het landschap
27.  zorgen voor recreatie
28.  leveren voedsel: fruit, noten, zaden, maar zorgen ook voor weelde op de grond, bv paddenstoelen
29.  produceren hout
30.  zorgen dat dieren kunnen blijven leven
31.  zorgen dat planten kunnen blijven leven
32.  dragen bij aan de culturele identiteit van de streek
33.  vormen een geluidsbarrière langs drukke wegen
34.  vogels bouwen er hun nest
35.  zorgen voor verbetering van de waterhuishouding 
36.  zorgen voor herstel natuur en landschap
37.  zorgen voor meer biodiversiteit in bossen, planten, insecten, dieren
38.  dragen bij aan natuurbehoud
39.  dragen bij aan gezondheid
40.  beschermen tegen hittestress in steden
41.  houden water vast
42.  voorkomen erosie, overstromingen
43.  kunnen variëteit in inheemse bossen versterken
44.  houden ons koel door schaduw
45.  leveren medicijnen: astma-medicijn theofylline komt van cacaobomen
46.  dempen geluidsoverlast – een paar goed geplaatste bomen kan geluid beperk met 5 tot 10 dB 
Zo’n zelfde rijtje kunnen we starten voor het planten van bossen of bosjes.

 

Bossen:
1.    insecten leven van de bladeren of het hout
2.    eekhoorntjes eten hun vruchten en zaden
3.    insecten en wormen brengen nutriënten in de bodem van het bos
4.    bijen en vogels verspreiden stuifmeel en zaden
5.    cruciale soorten als wolven en grote katachtigen houden hongerige herbivoren in toom.
6.    grote bossen doen het regenen
7.    dragen bij aan boslandbouw
8.    zorgen voor grondstoffen van medicijnen
9.   voedselbossen in Afrika kunnen perspectief en inkomsten bieden en daarmee migratie beperken
10.   kunnen brandhout bieden in Afrika, waardoor vrouwen/meisjes minder ver hoeven te lopen
11.   meer recreatiemogelijkheden
12.   houden water vast – vrouwen en meisjes hoeven minder ver te lopen voor water 
13.   bedekken 1/3 van aardoppervlak
14.   vormen infrastructuur voor dichtbevolkte, diverse levensgemeenschappen
15.   voorzien ontelbare soorten van voedsel, water en schuilplaats 
16.   1,6 miljard mensen hangen van bos af voor hun levensonderhoud. 
17.  bossen kunnen CO2 vastleggen en remmen de klimaatverandering af
18.  bossen zijn meer dan bomen alleen: 50% van alle gekende soorten leeft in het bos. 
19.  mensen leven in bossen: veel inheemse stammen zijn er voor hun overleven hiervan afhankelijk
20.   houden ons koel / dringen warmte-eiland effect van stad terug
21.   houden de aarde koel door CO2 opslag (verminderen de opwarming van de aarde)
22.  creëren grootsheid: Natuurschoon: abstracte combinatie van schaduw, groen, activiteit en rust sanitair en irrigatie overal ter wereld
23.  houden wind tegen: buffer voor windgevoelige gewassen. Daarnaast hebben bijen het gemakkelijker 
24.   naast landbouwgrond helpen ze bij bestrijding dierplagen. 
25.  houden zand en modder op hun plaats. Hun wortelnetwerk versterkt hele fundering van ecosysteem
26.  maken bodem schoon door opslaan of minder schadelijk maken van giftige stoffen  waaronder koolstofmonoxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide.
27.  dempen geluidsoverlast/ natuurlijke geluidsmuur
28.  helpen ons dingen maken van hout of hars. Dankzij opkomst van boslandbouw en duurzaam bosbeheer 
29.  creëren banen: levensonderhoud, houtproductie of producten van hout afkomstig
30.  helpen ons te ontdekken en ontspannen, langer te leven, vergroot creativiteit, bedwingt ADHD,  versnelt herstel

Delen op social-media: