Landelijk project 100xTrees4Life in kader van 100 jaar Soroptimisme

100xTrees4Life

2021-2024

Wereldwijd vieren Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International heeft het thema ‘Planting trees for a brilliant future’ gekozen om een link te leggen met de oprichting van de eerste Soroptimistclub in 1921 in Oakland, Californië. Deze pioniers beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park. De grote oude bomen zouden worden gekapt, de club lobbyde bij de overheid, won de publieke steun, en het leidde ertoe dat een groot deel van het bos beschermd werd en nog steeds bestaat.  100xTrees4Life

  a brilliant future

  Feest vieren doen we niet alleen! We vragen alle clubs in Nederland, Suriname en Curaçao om het 100-jarig bestaan mee te vieren door veel bomen te planten in Nederland en Ghana voor een glansrijke toekomst! Bomen geven leven en daar willen wij 100 jaar na dato wel meer dan een boom over opzetten.

  100xTrees4Life is de naam van ons landelijk project! Mooi he! Gebruik deze naam ook als # in je social mediaberichten: #100xTrees4Life

  Met ons landelijk project wordt de wereld een beetje mooier, in Nederland maar ook in Ghana.

  Oorspronkelijk hadden we het plan om bomen te planten in Mali. Wegens de instabiele situatie en omdat er voor ons geen passend Tree Aid project was is in juli 2022 besloten om voor Ghana te kiezen. Ghanese vrouwen die meedoen werken aan een beter bestaan en een leefbaarder omgeving. Dit heeft niet alleen voordelen voor de vrouwen, maar ook hun gezinnen profiteren ervan.

  100xTrees4Life heeft een hefBOOMwerking.

  Wat doen we in Ghana

  Voor het planten van bomen in Ghana gaan we samenwerken met Tree Aid. Het programma She grows sluit helemaal aan bij onze doelstellingen.

  Ghana is geen gemakkelijke plaats om een vrouw te zijn. Er is vaak weinig voedsel voor hun kinderen en manieren om geld te verdienen. De meeste vrouwen zijn afhankelijk van het land om te overleven. De toenemende droogte en ontbossing maakt het allemaal nog moeilijker. Het programma She Grows wil 1.200 vrouwen in Ghana helpen om bomen te planten en te onderhouden, voedsel te verbouwen en een inkomen te verwerven. De vrouwen krijgen training in belangrijke bedrijfsactiviteiten en apparatuur om de verwerking van boomproducten efficiënter te maken.

  Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 100xtree4life-4.jpg


  Vrouwen krijgen perspectief op een betere toekomst en het land wordt leefbaarder door mee te helpen bouwen aan de The Great Green Wall. Bovendien werken we mee aan een van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkelingen en bij tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering.

  Wat doen we in Nederland?

  De deelnemende clubs onderzoeken met lokale partners waar nieuwe bomen geplant kunnen worden. Bijvoorbeeld een mooie solitaire boom op een (school)plein, een voedselbos, heggen, houtwal, een tiny forest. Bedenk het maar, mogelijkheden en plek genoeg!

  Resultaat 100xTrees4Life 2021-2024

  Wat hebben we tot en met het eerste kwartaal 2024 bereikt in Ghana voor 1200 vrouwen met Tree Aid. Welke inspirerende clubacties voor fundraising zijn er geweest? Bekijk deze video

  De 8 Boomambassadeurs helpen clubs op weg met informatie, adviseren over de te planten bomen etc. Iedere boomambassadeur heeft een eigen regio met clubs.

  Onze droom

  Zo veel mogelijk Soroptimistclubs gaan meedoen met het gezamenlijk initiatief, bomen planten in Nederland en Ghana van 2021 tot eind 2024.

  De grootste droom van de projectgroep is dat 100 clubs per jaar 1000 euro gaan bijdragen aan het bomenproject in Ghana. Dan hebben we 100.000 euro in de loop van het eerste jaar en 300.000 euro in drie jaar tijd. Helpen jullie om deze droom tot werkelijkheid te maken?

  We zien het helemaal voor ons: een groep vrouwen in Ghana een toekomst bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen door kennis en ervaring tot ondernemers. Tegelijkertijd werken we zowel in Nederland als in Ghana aan een duurzame ontwikkeling met veel positieve elementen: meer groen, schaduw, zuurstof, betere waterhuishouding, tegengaan van erosie, reductie van schadelijke stoffen, zoals fijnstof.

  Lees onze dromen

  Droom 2030 Luc

  Het is 2030, Soroptimisten zetten zich hard in voor de SDG s, vooral voor genderequality, equal rights, no poverty, independance of women, mitigation of effects  of climate change by women.

  Na bijna 10 jaar is in Afrika/Ghana zichtbaar een nieuwe wereld , een nieuw land , vruchtbaar en groen, als in een droom.

  Wat zien we:

  • meer dan 1000 vrouwen hebben training gehad, hebben bomen en gewassen geplant en doen groeien op hun (eigen) grond
  • meer dan 1000 gezinnen hebben goed inkomen, goede gezondheid
  • samenwerking in lokale gemeenschappen onder leiding van zelfverzekerde vrouwen 
  • duizenden bomen en gewassen zijn geplant, geschikt voor het droge klimaat
  • we zien geen erosie en verzanding meer van de zuid-Sahel 
  • we zien een flinke aanvulling op de de GGW, een groene buffer

  She grows/she plants the planet/she seeds change 

  Om deze droom te realiseren hebben we Tree Aid gesteund met financiële middelen uit Nederland, met kennis en capaciteit, en met inbreng van Soroptimisten uit Ghana voor de  lokale kennis van de cultuur en morele steun. 

   Dit was mogelijk door: lokale clubs in Nederland enthousiast maken en zorgen voor fundraising in Nederland, bomen planten en sponsoren vinden, clubs ondersteunen met plan van aanpak, suggesties, tools aanreiken, vinger aan de pols houden en steeds nieuwe partners zoeken en ideeën bedenken. Onze steun aan de SI Ghana vasthouden.

  Droom Mieke

  Het is 2030 en ik maak eindelijk mijn gedroomde reis naar Ghana. Ik wandel op de ochtend van vertrek nog een maal door het bos van Natuurmonumenten. Wat is er veel aangeplant en wat een diversiteit aan bomen, insecten zoemen en de vogels zingen luidkeels: nou mijn dag kan niet meer stuk. 

  Ik reis naar de luchthaven en zie meerdere duurzame energievormen langs de snelweg en spoorrails, maar bovenal is het groen! Waar ik ook kijk ik zie zoveel bomen. Als ik eenmaal vlieg is het groen onder me. Wat is Nederland begroeit met bomen!

  Ik land in Tamane in het noorden van Ghana en word opgehaald door een inmiddels via Social Media bevriende Soroptimist. Zij neemt mij mee naar ons voormalige project. Ik ontmoet vrouwen, hoe verschillend hun beroep ook is, zij zijn een toonbeeld van eigenwaarde. Zelfverzekerd vertellen zij met deskundigheid over hun beroep of bedrijf. Trots nodigen zij mij thuis uit om kennis te maken met hun gezinsleden. Familieleden spreken vol respect over hun moeder of partner die vaak (mede)kostwinner is. Rondom de huizen staan veel bomen, overwegend met fruit, en ieder huis heeft een groentetuin. Ze hebben een vaste waterleiding en overal zie je vormen van beregening of drainage. Veelal kunnen ze eten van eigen tuin zonder afhankelijk te zijn. De vrouwen stellen hun “groene” bedrijven open om mij te laten zien: boomkwekerijen, boomgaarden met veel fruitsoorten, groentekwekerijen, bomenaanplant voor de houtbouw, ecosysteem bedrijven, veeteelt op grazige weiden met oases en bloemenkwekerijen. Ook bedrijven in dienstensector, zoals machinehandel, watersystemen, transport e.d.  Ook de lokale bevolking heeft meegeprofiteerd: werk voor iedereen, meer opleidingsmogelijkheden en een beetje meer welvaart voor de plaatselijke bevolking. 

  Het groen is overweldigend, maar zeker ook alle positieve neveneffecten. De aarde houdt water vast, de bomen geven schaduw en dragen vruchten voor mens of dier. De insecten zoemen en vogels en mensen zingen!

  Droom Dietlindt

  GROW HOPE!

  Over 5 jaar hebben 1000 vrouwen in Ghana, in het gebied van de Great Green Wall een eigen inkomen, waarover zij zelfstandig kunnen beschikken en dat ze kunnen inzetten voor zichzelf of hun gezin. Hebben ze toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en gelijke rechten.
  Kunnen ze koken op een fornuis dat minder brandhout nodig heeft en ongezonde rook veroorzaakt.  Leven ze in een hoopvolle toekomst, waarin ook voor hun kinderen perspectief is op een mooi leven in hun eigen land. Hoeven ze niet meer te vrezen en te piekeren of ervoor morgen wel genoeg eten is voor hun kinderen of zichzelf. Als de zorg om voedsel uitgebannen is, komt er ruimte voor ontwikkeling en tot bloei komen van deze vrouwen, en hun kinderen. Kunnen ook meisjes naar school, en worden ze minder ingezet voor tijdverslindende en gevaarlijke taken als water halen (voor jonge gewassen, gezaaide groente…bomen houden het kostbare water vast) en brandhout verzamelen als ze ‘stoves’ kunnen gebruiken die minder brandhout nodig hebben.
  In de Great Green Wall, is er weer een klein stukje vergroening en restauratie gerealiseerd, wordt onze planeet weer een stukje leefbaarder en helpen we mee aan het keren van de klimaatcrisis.
  Maak deel uit van de Droom op een mooie toekomst voor een bloeiend toekomstbestendig Soroptimisme , waarin we een bijdrage leveren aan een mooiere wereld.

  Vruchtbare geldboom

  Zie hier onze vruchtbare boom. Elk bedrag dat jullie verdienen voor ons gezamenlijk project wordt in de boom gehangen!

  Een vogel is € 5000 verwacht in 2023, een appel is € 5000 euro op de bankrekening en een vogelhuisje is € 10.000 aan Tree Aid! Geef je bedragen die je bijeen hebt gebracht door aan: 100jaar@soroptimist.nl

  Het bankrekeningnummer is 

  NL22 INGB 0009 4981 55
  t.n.v. Stichting 100xTrees4Life
  en vermeld je clubnaam in de omschrijving wanneer je een bedrag overmaakt.


   
  Dit is onze geldboom! Alle bedragen die jullie als clubs bijeen brengen hangen we in de boom.

  Delen op social-media: