Over onze projecten

Soroptimist wil de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd verbeteren.

Landelijke en club projectenInternationale projecten

Projecten

Soroptimistclubs steunen projecten die een werkelijk verschil maken in de levens van vrouwen en meisjes. Dit kunnen (projecten van) bestaande nationale en internationale hulporganisaties zijn, maar soms bedenken Soroptimisten zelf projecten en voeren die uit. Om de projecten te steunen organiseren we vaak acties. Dat kunnen acties zijn om fondsen te werven voor de projecten. Maar soms steunen we projecten hands-on, bijvoorbeeld door trainingen te organiseren om vrouwen te empoweren.
Voor ieder project wordt een rapport ingevuld (Program Focus Report, PFR) met een samenvatting van het project en de resultaten: onder andere hoeveel geld werd er opgehaald? En hoeveel vrouwen of meisjes hebben baat gehad van het project? Deze rapportage vormt de basis van de consultatieve status van Soroptimist International bij de VN.

De projecten van Soroptimist zijn onder te verdelen in 3 categorieën

Lokale en landelijke projecten
Projecten van Soroptimist ontstaan vaak vanuit de lokale clubs. Zodra er zich 10 of meer clubs scharen achter zo’n lokaal initiatief, spreken we van een landelijk project. Die worden (inter)nationaal gepromoot door de Unie van Soroptimistclubs.

Projecten van Soroptimist International
Daarbuiten initieert Soroptimist International (SI) haar eigen projecten. Hierbij zetten internationale Soroptimistclubs zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Onze clubs steunen hun projecten. We noemen al deze projecten Wereldwijde projecten, omdat ze voortkomen uit een SI club elders in de wereld.

Jouw bijdrage
Behalve lid worden (virtueel of bij een club) kun je ons ook op andere manieren steunen.

Delen op social-media: