Over onze projecten

Soroptimist wil de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd verbeteren.

Unie projectenClub projectenWereldwijde projecten

Projecten

Bij Soroptimist bedenken we projecten waarmee we nationale en internationale hulporganisaties steunen. De leden van de clubs, de Soroptimisten, bedenken zelf deze projecten en voeren de daaruit voortvloeiende acties uit.

De projecten van Soroptimist zijn onder te verdelen in 3 categorieën

Lokale en landelijke projecten
Projecten van Soroptimist ontstaan vaak vanuit de lokale clubs. Zodra er zich 10 of meer clubs scharen achter zo’n lokaal initiatief, spreken we van een landelijk project. Die worden (inter)nationaal gepromoot door de Unie van Soroptimistclubs, het overkoepelende orgaan van Soroptimist Nederland, Suriname en Curaçao.

Projecten van Soroptimist International
Daarbuiten initieert Soroptimist International (SI) haar eigen projecten. Hierbij zetten internationale Soroptimistclubs zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Onze clubs in Nederland, Suriname en Curaçao steunen hun projecten. We noemen al deze projecten Wereldwijde projecten, omdat ze voortkomen uit een SI club elders in de wereld.

Jouw bijdrage
Behalve lid worden (virtueel of bij een club) kun je ons ook op andere manieren steunen.