Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname is onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie en NGO Soroptimist International (SI). Deze organisatie, met 72.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor ondersteuning van vrouwen. In Nederland bestaat de organisatie, opgericht in 1928, uit ruim 3.000 leden in 102 lokale clubs.

Europese federatie

De Europese Federatie (SIE), waaronder het Midden-Oosten en de Cariben vallen, telt 31.000 leden in 62 landen. Zij hebben samen sinds 2012 ruim 14 miljoen euro bijeengebracht voor meer dan 6.000 doelen, waarmee 1,6 miljoen vrouwen en meisjes zijn bereikt.

Soroptimist International
Soroptimist International of Europe
Soroptimist International of the Americas
Soroptimist International South East Pacific
Soroptimist International Great Britain and Ireland
Soroptimist International African Federation

100 jarig bestaan

Soroptimisten wereldwijd hebben in 2021 het 100-jarig bestaan gevierd van het Soroptimisme. In Nederland doen we dat met alle clubs in het
100xTrees4Life project. En vieren we in 2023 ons 95 jarig bestaan.

Ontstaan eerste clubs

De eerste clubs ontstonden in de VS en Europa, nadat vrouwen zich in de Eerste Wereldoorlog onmisbaar hadden gemaakt in ziekenhuizen en scholen en zich niet terug lieten dringen in een thuisbestaan. Datzelfde proces herhaalde zich na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de dekolonisatieprocessen in Azië en Afrika en na de val van het IJzeren Gordijn in Europa. Menig Soroptimist hoopt dat de recente ontwikkelingen in de Arabische landen eenzelfde beweging op gang zal brengen. Want Soroptimisten richten zich met hun doelstellingen op de rechten van vrouwen en meisjes, waarmee ze aansluiten bij de wereldwijde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Action – Awareness – Advocacy
Dat doen zij door fondsen te werven en actieve steun te bieden (Beweging), aandacht te vragen voor de problemen (Bewustwording) of de belangen van de slachtoffers te behartigen (Belangenbehartiging).

AwarenessActionAdvocacy
Soroptimisten – Wie zijn wij?
90 jarig jubileum Soroptimisten in Nederland, Suriname en Curaçao

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: