Leerstoel Mensenrechten educatie

Soroptimist Carla Atzema-Looman; Unesco

Leerstoel Mensenrechten educatie

Onderzoek naar de positie van mensenrechteneducatie binnen onderwijs politie, gezondheidszorg en onderwijs.  Leerstoel Mensenrechteneducatie 
  De Amerikaanse Felisa Tibbitts is in 2017 voor een periode van 6 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de University College Roosevelt in Middelburg. De Haarlemse Soroptimist Carla Atzema-Looman liet na haar overlijden in 2013 haar bezittingen na aan de Unie van Soroptimisten. Hiermee is de leerstoel van Prof. Tibbitts medegefinancierd, conform de wens van Carla.  

  UNESCO 
  Daarnaast heeft Felisa Tibbitts een leerstoel gekregen van UNESCO. 

  Mensenrechteneducatie binnen het onderwijs 
  Tibbitts doet tijdens haar zesjarige aanstelling onderzoek naar mensenrechteneducatie binnen het onderwijs aan beroepsgroepen als politie, gezondheidszorg en onderwijs en levert daarmee een bijdrage aan de doelstellingen van het Soroptimisme. Ook wil zij Soroptimisten en andere maatschappelijke organisaties betrekken bij haar werk en Nederlandse mensenrechten organisaties ondersteunen. 

  What are human rights 
  ENG: Learn the basics about the origins of human rights and international human rights legal standards.
  NL: Hier vind je de basisprincipes van het ontstaan van de juridische grondslagen van Mensenrechten en Internationale Mensenrechten.

  Get started in Human Rights Education 
  Primer: practicing HRE in the Classroom
  ENG: Learn about how to begin planning for a human rights education activity or lesson.
  NL: Kijk hoe je kunt beginnen met het plannen van Mensenrechteneducatie activiteiten en colleges. HRE activities you can use 

  ENG: Get access to activities and lessons that are available in a range of topics, such as the rights of women, children’s rights, the rights of migrants and the rights of persons with disabilities.  Resources are available in English and Dutch.
  NL: Krijg toegang tot activiteiten en leerprogramma’s in een aantal onderwerpen van vrouwenrechten, kinderrechten, de rechten van migranten en de rechten van minder valide (zowel fysiek als psychisch) personen.

  Dutch organizations active in HRE
  ENG: Find out which agencies and organizations in the Netherlands are active in human rights and human rights education. These organizations may have someone that can present at a Soroptomist club event or accept volunteers.

  NL: Lees hier welke Nederlandse stichtingen en organisaties betrokken zijn bij  Mensenrechten en -educatie. Deze organisaties kunnen wellicht een lezing houden op een clubavond of hebben vrijwilligers vanuit het Soroptimisme nodig.

  Soroptimist interested in engaging in HRE 
  ENG: If you are interested to work with other Soroptomists in human rights education, groups are being organized according to professional background. Find out more.
  NL: Kijk naar dit bestnad als je geinteresseerd bent om met andere Soroptimisten samen te werken op het gebied van menenrechteneducatie vanuit je professionele achtergrond.

  Contact Felisa Tibbits

  Human Rights Here!

  – nieuwe blog – news from Prof. Felisa Tibbitts

  Felisa Tibbitts – co-founder en editor van Human Rights Here – kondigt deze nieuwe blog van het Netherlands Network of Human Rights Research (NNHRR) aan!

  Human Rights Here (HRH) heeft tot doel de kritische uitwisseling van onderzoek, analyse en ideeën tussen wetenschappers en practicioners te bevorderen. Deze blog is opgezet om een nauwere verbinding te smeden tussen mensenrechtenonderzoek en rechten in de praktijk. Human Rights Here is inclusief – door strategieën te promoten die resulteren in een bewustzijn en een cultuur van mensenrechten voor alle belanghebbenden. Inzendingen voor de Human Rights Here (HRH)- blog van wetenschappers en praktijkmensen uit binnen- en buitenland zijn welkom.

  Het Nederlands Netwerk voor Mensenrechtenonderzoek (NNHRR) is in 2017 opgericht.  
  Het netwerk is een belangrijk platform geworden voor mensenrechtenonderzoekers die betekenisvolle contacten en duurzame banden in Nederland willen vormen. NNHRR verbindt onderzoekers en academische instellingen met innovatieve ideeën en outputs en genereert zo relevante maatschappelijke inzichten. Het netwerk vergroot ook de zichtbaarheid van mensenrechtenwerk aan universiteiten, in Nederland en in het buitenland en heeft ook tot doel een centraal trefpunt te worden voor niet-academische organisaties zoals ministeries, ngo’s en internationale organisaties die zich bezighouden met toegepaste onderzoeksvragen.

  Er zijn regelmatig nieuwe interessante bijdragen op de Human Rights Here blog te vinden!

  Webinar 11-11-2020

  Prof. dr. Felisa Tibbitts, buitengewoon hoogleraar Human Rights Education by SIM, presenteerde op woensdag 11 november het webinar “OntMASKERd:  Covid-19 gebruiken om jongeren te betrekken bij mensenrechteneducatie”. 

  Prof. Tibbitts is ingegaan op het belang van het koppelen van mensenrechten aan recente ontwikkelingen. Daarnaast heeft zij twee curricula voor mensenrechteneducatie voor middelbare scholieren besproken waaraan ze momenteel werkt. Deze curricula onderzoeken (a) hoe de pandemie onderliggende mensenrechtenkwesties (zoals racisme) aan het licht heeft gebracht; en (b) hoe jongeren hun persoonlijke ervaringen kunnen uiten en op de een of andere manier actie kunnen ondernemen om de mensenrechten in hun gemeenschap te bevorderen. De presentatie vindt plaats in het Engels.

  Klik hier voor de presentatie.
  Klik hier voor het curriculum.
  Leden kunnen de webinar terug kijken op het besloten deel van de website.

  Klik op de video om deze te bekijken.

  De leerstoel van Prof. Felisa Tibbitts bij SIM wordt gefinancierd door de Soroptimisten in  Nederland en het webinar wordt mede-gesponsord door het SIM.

  Delen op social-media: