Onze missie

Soroptimisten werken samen om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren

ActionAwarenessAdvocacyContact

Missie – Educate to Lead

Soroptimisten verbeteren wereldwijd de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes. Het thema van 2011-2030 luidt dan ook: ‘Empowerment of Women through Education and Leadership’.

Visie – A global voice for women

Een wereld waarin de mensenrechten worden gerespecteerd, ook voor vrouwen. Waarin vrouwen en meisjes hun individuele en collectieve vermogens kunnen benutten om hun ambities te vervullen. En iedere vrouw in vrijheid de kans krijgt zich volwaardig in te zetten voor een duurzame, vreedzame wereld.

Strategie en doelen

Wij zetten onze kennis en vaardigheden in om zowel lokaal als wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, zodat wij in staat zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving. De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn mede richtinggevend voor onze basisactiviteiten.

Onze 5 doelen:

  1. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
  2. Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen
  3. Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen
  4. Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg
  5. Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van  klimaatverandering en natuurrampen
Bekijk onze projecten

Action, Awareness, Advocacy

Action – Beweging
Soroptimisten in actie ondersteunen op allerlei manieren actief lokale, nationale en internationale goede doelen. Met fondsenwervende activiteiten of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze goede doelen passen veelal binnen een centraal thema.

Awareness – Bewustwording
Waar wij kunnen, zetten wij ons in om aandacht te vragen voor de problemen waar vrouwen en meisjes tegen aan lopen, voor het onrecht jegens vrouwen en meisjes dat bestaat en voor het werk dat nog nodig is om een volledige emancipatie mogelijk te maken.

Advocacy – Belangenbehartiging
Op basis van onze gebleken impact hebben we als niet-gouvernementele organisatie consultatieve status bij de Verenigde Naties en in de Raad van Europa, waar we geweld tegen vrouwen en meisjes aan de kaak stellen en pleiten we voor sociale veranderingen op diverse niveaus en voor diverse groepen.

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: