Fondsen

Fondsen

De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao kent een aantal fondsen waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Algemeen Fonds
Het doel van Stichting Algemeen Fonds is de realisatie van de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen. Daartoe initieert en (co)financiert het Algemeen Fonds projecten die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren.

Marie Muntendam Fonds
Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren.

Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten
Het doel van dit Fonds is om vrouwen of meisjes die een studie of vervolgopleiding willen volgen en daarvoor enige financiële ondersteuning behoeven, te helpen met een beurs. Soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij het Fonds. Tevens zal het Fonds zich inspannen om desgewenst buitenlandse bursalen die in Nederland een opleiding volgen in contact te brengen met Soroptimistclubs in de buurt en/of Soroptimisten die uit hoofde van hun beroep ondersteuning kunnen bieden.

Stichting Ondersteuning Projecten (opgeheven in 2020)
Deze stichting stelt zich ten doel om projecten waaraan de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao steun te verlenen conform de doelstellingen van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het beheren van de bankrekening waarop donaties voor projecten van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao worden gestort.
Jaarrekening 2018-2019
Jaarverslag 2018-2019

 

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden