Fondsen

Fondsen

De Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname kent een aantal fondsen waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Soroptimist Vrouwenfonds
Het doel van het Soroptimist Vrouwenfonds is de realisatie van de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen. Daartoe initieert en (co)financiert het Soroptimist Vrouwenfonds projecten die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren. 

Commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds
Empowerment door educatie: daar geloven wij in.
De commissie educatie van het Soroptimist Vrouwenfonds verstrekt studiebeurzen. Deze zijn bedoeld voor vrouwen of meisjes die een studie of opleiding willen volgen en niet zelf (kunnen) beschikken over de benodigde financiële middelen daarvoor.

Daarnaast zijn onderstaande activiteiten in de planning. Deze worden in de loop van 2024 verder ‘uitgerold’. Dat zijn:
–  de financiële ondersteuning van educatieve acties vanuit clubs die zijn aangesloten bij de Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.
– innovatieve ideeën belonen die bijdragen aan de opleiding van meisjes en vrouwen in binnen- en buitenland.

Marie Muntendam Fonds
Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een bij de Unie aangesloten Soroptimistclub en die in financiële nood verkeren.

Daarnaast ondersteunt het Marie Muntendam Fonds (MMF), sinds 2020, clubs financieel bij het aantrekken van nieuwe leden. Het bestuur van het MMF heeft een pilot ontwikkeld om diversiteit in de breedste zin binnen de clubs te bevorderen.

 

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: