Fondsen

Fondsen

De Unie van Soroptimistclubs in het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname kent een aantal fondsen waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Soroptimist Vrouwenfonds
Het doel van het Soroptimist Vrouwenfonds is de realisatie van de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen. Daartoe initieert en (co)financiert het Soroptimist Vrouwenfonds projecten die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren. 

Marie Muntendam Fonds
Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een bij de Unie aangesloten Soroptimistclub en die in financiële nood verkeren.

Daarnaast ondersteunt het Marie Muntendam Fonds (MMF), sinds 2020, clubs financieel bij het aantrekken van nieuwe leden. Het bestuur van het MMF heeft een pilot ontwikkeld om diversiteit in de breedste zin binnen de clubs te bevorderen.

Vrouwenstudiefonds
Het doel van dit fonds is om vrouwen of meisjes die een studie of opleiding willen volgen en niet zelf (kunnen) beschikken over de benodigde financiële middelen daarvoor, financiële ondersteuning aan te bieden in de vorm van een beurs. In de meeste gevallen is de beurs die wordt verstrekt vanuit het Vrouwen Studiefonds voor de duur van één studiejaar. Uitzonderingen daarop zijn in overleg mogelijk.
Het belangrijkste criterium bij de toekenning van een beurs vanuit het Vrouwenstudiefonds is, dat het volgen van de studie of opleiding bijdraagt aan de economische zelfstandigheid of de weg naar economische zelfstandigheid van de aanvraagster van de beurs.

 

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: