Advocacy

Advocacy – Belangenbehartiging

Op basis van onze gebleken impact hebben we, als niet-gouvernementele organisatie, een consultatieve status bij de Verenigde Naties en in de Raad van Europa. Hier stellen we geweld tegen vrouwen en meisjes aan de kaak en pleiten we voor sociale veranderingen op diverse niveaus en voor diverse groepen. Via deze algemene consultatieve status bij zes belangrijke centra van de Verenigde Naties behartigen wij de belangen van vrouwen als agents of change.

Mensenrechteneducatie

Eind 2016 is er een leerstoel Mensenrechteneducatie aan de Universiteit van Utrecht gekomen. Op deze leerstoel is prof. dr Felisa T. Tibbitts per 1 januari 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie. Deze benoeming, een unicum voor Nederland en Europa, is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Carla Atzema-Looman, tot haar overlijden in 2013 een bijzonder gewaardeerd lid van club Haarlem e.o.

Kijk voor meer informatie hetgeen club Haarlem e.o. heeft geschreven over het symposium Mensenrechten-educatie.

Onze clubs

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: