Partners

Partners met wie wij samenwerken voor het realiseren van onze doelen.

Lees meer over onze missie

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

De Nederlandse Vrouwen Raad is de koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie en op deze manier gender gelijkheid nastreven. Op dit moment zijn al zo’n 50 vrouwenorganisaties aangesloten met een geschat bereik van circa 1 miljoen vrouwen. Deze bundeling van krachten maakt dat de NVR een sterke verbindende speler is in de belangenbehartiging van vrouwenzaken. Onderwerpen die door de NVR bij politiek en overheid op de agenda worden gezet, verkrijgen daardoor meer gewicht zodat de stem van vrouwen in Nederland gehoord wordt als het gaat om beleidsontwikkeling en –evaluatie, en dat niet alleen in Nederland, maar ook internationaal op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

WO=MEN

WO=MEN komt op voor gendergelijkheid, één van de SDG’S van de Verenigde Naties. WO=MEN coördineert de implementatie van dit doel in zowel nationaal als internationaal beleid. Want seksuele orientatie en genderidentiteit mogen nooit leiden tot ongelijke behandeling. Zo vecht WO=MEN tegen vastgeroeste rolpatronen, racisme en uitsluiting.

 

UNWoman

UNWoman evalueert al sinds de jaren zeventig initiatieven op de bijdrage aan duurzame verandering. De organisatie stelt als doel “in 2030 gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes. We weten wat er moet gebeuren, nu nog de middelen!” UNWomen Nederland is een stichting die door middel van fondsenwerving en campagnes UNWomen wereldwijd helpt bij de bevordering van vrouwenrechten en gelijke kansen wereldwijd.

 

ZontaNL

Zonta international is, net als de Soroptimist, een organisatie voor actieve en ambitieuze vrouwen. Ook zij werken aan het verbeteren van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld. Hiermee komt Zonta op voor de gelijke rechten van vrouwen en meisjes. Zonta International wil bevorderen dat:

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.”

Simavi

Vrouwen en meisjes worden wereldwijd het hardst geraakt door klimaatverandering en het gebrek aan veilig drinkwater en toiletten.  Simavi werkt daarom met partners in 10 landen in Afrika en Azië aan projecten die lokale oplossingen van vrouwen en meisjes ondersteunen zodat zij toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling.

De ongelijke behandeling van vrouwen en meisjes zorgt ervoor dat er onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan het oplossen van de watercrisis. En het leidt tot voorzieningen die niet veilig of vrouwvriendelijk zijn. De concurrentie om het schaarse water neemt toe door de klimaatcrisis. Voor echte oplossingen is betrokkenheid en leiderschap van vrouwen essentieel.

 

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: