Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Dankzij samenwerking met het Algemeen Fonds kan het “Vrouwenstudiefonds Soroptimisten”(voormalig “Women Education Fund Eastern Europe”) nog meer dan voorheen vrouwen en meisjes helpen die enige financiële ondersteuning nodig hebben om een studie te kunnen volgen. Soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie kunnen bij het Vrouwenstudiefonds een aanvraag voor een studiebeurs indienen.

De kandidaten komen voort uit contacten met vluchtelingen of projecten, mentorschappen, stages of uit friendshiplinks.

Samenwerking met Algemeen Fonds
Aanvankelijk richtte het Vrouwenstudiefonds zich, overeenkomstig de wens van de legataris, op studenten uit louter Oost-Europese landen. De Europese wereld is echter in de afgelopen 25 jaar drastisch veranderd. De samenwerking met het Algemeen Fonds leidt ertoe dat het beperkte budget dat beschikbaar was, is verruimd. Hierdoor kunnen we voor het komende studiejaar een grotere groep vrouwen financieel ondersteunen.

Beurs voor studenten
Vanwege deze samenwerking zijn de statuten gewijzigd, waardoor een en ander ook formeel mogelijk is geworden. Ook de naam is veranderd: “Oost Europa” is uit de naam verdwenen. De beurs is vooral bedoeld voor college- of inschrijfgelden. Studenten die al enige tijd bezig zijn en hebben aangetoond grote kans te hebben hun studie met succes te voltooien, hebben de voorkeur.

Aanvraag
Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de aanvraag wordt ondersteund door een Soroptimistclub die daarmee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het juiste gebruik van de beurs.
Aanvragen voor het komende studiejaar met bijbehorende documenten moeten uiterlijk 31 maart van dat jaar worden ingediend bij het bestuur van het Vrouwenstudiefonds.

Schenkingen en legaten

Behalve van de steun van het Algemeen Fonds, zijn de inkomsten van het studiefonds grotendeels afhankelijk van schenkingen en legaten. Bijdragen zijn dan ook zeer welkom en aftrekbaar van de belastingen wegens onze ANBI status. Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten is: NL56 TRIO 019 803 3648.

Bestuur

  • Marion Weisz voorzitter, club Scheveningen
  • Nelleke Fontein, secretaris Club Delft
  • Herma de Wit, Penningmeester Club Bennekom & Beekdal

Bijlage

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden