Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten
Het fonds stelt geen beperking met betrekking tot de plaats waar de student die de beurs aanvraagt woont of wil gaan studeren. Er is dus geen beperking tot alleen Nederland of andere specifieke regio’s.

Aanvragen vinden wel altijd plaats met de aanbeveling en ondersteuning van een Nederlandse of buitenlandse Soroptimistclub. Zo nodig spant het fonds zich samen met de aanvraagster in om contact met een club te leggen. Voor buitenlandse aanvraagsters die in Nederland een opleiding willen volgen zal het fonds zich inspannen om hen in contact te brengen met Soroptimistclubs in de buurt en/of Soroptimisten die uit hoofde van hun beroep ondersteuning kunnen bieden.

Wanneer denken aan Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten
Vrouwen die geen beroep kunnen doen op reguliere studiefinanciering en financiële steun kunnen gebruiken voor hun studie, kunnen een beroep doen op het Vrouwenstudiefonds Soroptimisten. Voor velen kan een beurs (max. € 2.000) net het verschil maken en hen in staat stellen om de gewenste studie of opleiding te kunnen volgen. Alle Soroptimistclubs kunnen kandidaten voordragen. De kandidaten kunnen voortkomen uit. De beurs is vooral bedoeld voor college- of inschrijfgelden.

Samenwerking met het Algemeen Fonds
Bij de oprichting in 1995  richtte het Vrouwenstudiefonds zich, overeenkomstig de wens van de legataris Jet Vroom, op studenten uit de Oost-Europese landen. De Europese wereld is echter drastisch veranderd en dus werden de statuten in 2018 aangepast. De samenwerking met het Algemeen Fonds heeft ertoe geleid dat het jaarlijks beschikbare bedrag voor toekenning van beurzen fors is gestegen waardoor het aantal beurzen dat in dat in die jaren is toegekend, is toegenomen. Hierdoor kunnen we een grotere groep vrouwen financieel ondersteunen op hun weg naar economische zelfstandigheid.

Aanvraag
Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de aanvraag wordt ondersteund door een Soroptimistclub. Het is in feite een aanbeveling van de aanvraagster door de betreffende Soroptimistclub. De club neemt daarmee de verantwoordelijkheid op zich voor het juiste gebruik van de beurs en zet zich in om de aanvraagster indien mogelijk of gewenst ook op andere terreinen te ondersteunen.
Aanvragen voor het komende studiejaar met bijbehorende documenten moeten uiterlijk 31 maart van dat jaar worden ingediend bij het bestuur van het Vrouwenstudiefonds. Indien de studie start op een moment buiten de gebruikelijke start van een studiejaar is een afwijking van bovengenoemde datum in overleg mogelijk.

Schenkingen en legaten

Behalve van de steun van het Algemeen Fonds, zijn de inkomsten van het Vrouwenstudiefonds afhankelijk van schenkingen en legaten. Het eigen vermogen van het Vrouwenstudiefonds is beperkt.
Ook houdt het Vrouwenstudiefonds zich aanbevolen indien clubs het Fonds financieel willen ondersteunen. Voor meer toelichting en uitleg over het werk dat het Vrouwenstudiefonds doet, kunt u zich wenden tot het bestuur.

Bijdragen aan het Fonds zijn dan ook zeer welkom en aftrekbaar van de belastingen wegens onze ANBI status. Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten is: NL56 TRIO 019 803 3648.

Bijlage

Jaarrekening 2021-2022

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2020-2021

Jaarrekening 2020-2021

Jaarrekening 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020

Beleidsplan 2018-2022

Wat kan jij doen

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Je bent dus vrij om jouw bijdrage op jouw manier in te vullen. Daar passen ook verschillende lidmaatschapsvormen bij. Ook als je geen lid bent, kun je onze acties ondersteunen. Draag jij de Soroptimist een warm hart toe? Schenk ons dan een geldbedrag of koop iets uit onze webshop.

ShoppenLid worden
Delen op social-media: