Veel gestelde vragen 100xTrees4Life

Hieronder staan de antwoorden op veel gestelde vragen. Deze pagina zal regelmatig met nieuwe informatie aangevuld worden.

Waarom een land in Afrika?

Waarom kiezen we voor een land in Afrika? Vanwege de band die we als Soroptimisten al vele jaren hebben met Afrikaanse clubs, willen we de nieuwe Afrikaanse Federatie steunen omdat Afrika het zwaar lijdt onder de gevolgen klimaatverandering.

We willen het geweldige initiatief van the Great Green Wall steunen. Het Great Green Wall Initiative is geëvolueerd van de aanvankelijke focus op het planten van bomen naar een alomvattend initiatief voor plattelandsontwikkeling met als doel het leven van de Sahelbevolking te transformeren door een mozaïek van groene en productieve landschappen te creëren.

Is bomen planten onze missie als we bezig zijn met positieverbetering van vrouwen?

Mannen en vrouwen gebruiken bomen verschillend. In rurale gebieden hebben mannen en vrouwen complementaire verantwoordelijkheden als het gaat over het voorzien van voedsel en andere benodigdheden van het huishouden. Voor vrouwen zijn daarin bomen en bos belangrijk. Ze gebruiken bladeren van bepaalde bomen om een saus voor het eten te maken, evenals noten en zaden. Daarnaast hebben vele boomsoorten medicinale eigenschappen, vrouwen weten dat en gebruiken bomen/bos als een soort medicijnkist. Het meel van de vrucht van de apenbroodboom (baobab) bevat veel vitamine C en wordt o.a gebruikt om pap voor kinderen te verrijken.

Er is één boom, de karité (shea butter), waarvan vrouwen de zaden gebruiken om boter en crème van te maken.  Dit gebeurt al van oudsher, op een heel bewerkelijke manier. En zijn ook kleine molens op de markt gekomen die het werk verlichten. En sinds in de cosmetische industrie shea butter ontdekt is als een soort wondermiddel, een must have, is er een hele industrie ontstaan in west Afrika. Vrouwen zijn hier nauwelijks bij betrokken. Het risico is dan dat vrouwen een verminderde toegang tot deze karité noten krijgt, of dat ze opgekocht worden voor een te lage prijs.

Neem boom

Neem (dit is de naam van de boom): Gebruik van vruchten voor maken van een gefermenteerde pasta om sausen te kruiden. Daarnaast wordt de boom voor medicinale doeleinden gebruikt zoals koortsbestrijding, voor mondhygiëne en om huidaandoeningen verminderen.  

Als er veel bomen zijn heeft dat ook een gunstige invloed op de bodemstructuur, grondwaterpeil etc. Dit kan gunstig zijn voor vrouwen die verantwoordelijk zijn om water te halen voor het huishouden.

Kortom, bomen zijn belangrijk voor vrouwen voor voedselvoorziening en gezondheid van hun huishouden en voor inkomsten.

Simpel een boom planten en zeggen dat dit goed is voor empowerment van vrouwen is te kort door de bocht. Dan zal er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten zijn. Om vrouwen te laten profiteren van boomplant projecten zijn er een aantal punten waarop gelet moet worden:

 • Ze betrekken als volwaardige partner/stakeholder in het maken van keuzes:

De vrouwen een stem geven in de keuze van de te planten bomen. Zo kunnen vrouwen zelf aangeven waar hun belang en interesse liggen.

 • Er zijn hypes in belangstelling van donoren voor bomen, die niet per sé belangrijk zijn voor vrouwen zoals jatropha, een boom die interessant is voor de bio-fuel industrie, en minder voor lokaal gebruik. Er zijn bomen die gepromoot worden als snelgroeiend, en dus veel water nodig hebben voor die groei, water dat dan niet ten goede kan komen aan gewassen op het land. Vrouwen moeten een ‘informed choice’ kunnen maken, dus ze moeten de nodige kennis en informatie krijgen voordat ze een gegronde keuze kunnen maken.
 • De locatie waar bomen gepland worden. Op wiens land komen de bomen, en wie wordt eigenaar, wie mag de producten van de bomen gebruiken. Het is niet vanzelfsprekend dat vrouwen dit mogen. Vrouwen in Noord-Ghana zijn zelden eigenaar van de grond, als ze grond willen gebruiken gaat dat via mannen (echtgenoot, schoonvader, oom, zoon). Bomen planten kan soms alleen om grond waarvan je eigenaar bent.  En wie wordt dan de eigenaar van de boom, wie kan bepalen wie gebruik mag maken van de producten en andere voordelen van de boom.  Dus onzekere eigendoms- en gebruiksrechten kunnen een rem vormen op planten van bomen.
 • Vrouwen zichtbaar maken door ze te erkennen als experts, die lokale kennis hebben van bomen en grondsoorten, vruchtbaarheid van de grond.  Dus maak hun expertise expliciet.
 • Inzet van arbeid:
  • Bomen kweken, bewateren en planten.
  • Jonge bomen beschermen tegen o.a. geiten

Vaak wordt van vrouwen verwacht dat ze hier een groot aandeel in hebben, zeker als er geen machines en andere technologie aan te pas komt. Welke vergoeding staat daar dan tegenover?

 • Beheer van bomen/bos: vrouwen hier als volwaardige partners betrekken

Er zullen bij deze bovenstaande punten genoeg zaken zijn die op weerstand stuiten. In elke samenleving bestaan er ‘gender norms’, diep ingesleten gedachten en patronen over mannen en vrouwen, wat ze kunnen en wat er van hen verwacht wordt. Deze zullen bespreekbaar gemaakt moeten worden. Zoals bijv. dat bomen een mannenzaak is, evenals technologie. Of dat mannen betere leiders zijn. Er zullen dus discussies met mannen en vrouwen moeten gaan plaats vinden (voor zover die er nog niet zijn) om deze zaken te bespreken en daardoor ruimte voor vrouwen te creëren voor haar empowerment.

Auteur: Koos Kingma, club Bennekom-Beekdal  – gender expert, en in Mali gewoond van 1991-1994. 

Projectgroep 100xTrees4Life:
Wij hebben het vertrouwen dat Tree Aid aandacht besteedt aan deze aspecten, zoals blijkt uit hun website, de projectbeschrijving ‘She Grows’ in Mali en de contacten met hen. Tijdens de projectduur zullen we hier zeker alert op zijn.
Verina Ingram, hoogleraar Bos- en Natuurbeschermingsbeleid, club Zeist, lid van het projectteam, heeft bij de keuze voor onze projectpartner scherp gelet op het aspect van vrouwenbelangen.

Tree Aid formuleert dit  als volgt: 
“As part of our work Tree Aid develops and supports legal frameworks to improve women’s access to, and control over, land. Women entrepreneurs in project communities have become more involved as community leaders and now have a greater voice in decision making about their local forests.”

Waarom bomen?

Wat is er mooier dan een solitaire boom op een plein, park of te midden van graslanden? Een boom is een anker, richtinggevend en met karakter. Bedenk je eens, als je op een mooie plek zit, hoe het er uit zou zien zonder bomen. Denk aan de rust die wij vinden onder een boom en aan de dieren in en om de boom. Deze groene erfenis van vorige generaties biedt rust, inspiratie en schaduw aan mens, dier en aanplant.

In Afrika hebben bomen een nog grotere impact op het bestaan, bomen zijn nog meer dan bij ons van levensbelang! Zonder bomen geen goede waterhuishouding, geen schaduw, en wel erosie. Bovendien zijn bomen belangrijk om te (over)leven.

Wie zitten er in het projectteam?

Echte vakvrouwen, de een weet alles van planologie en duurzaamheidsinitiatieven, de ander heeft ruime ervaring om overheden over de streep te trekken en kan tips en trucs geven en heeft een netwerk van kenniscentra op het gebied van bomen en effecten door klimaatveranderingen e.d. We hebben een hoogleraar Bos- en natuurbeschermingsbeleid die onderzoek doet in Afrika en een adviseur Natuurbeheer en Educatie. Van tuinarchitect tot tarketeer, landbouwkundige tot projectmanager. Vraag ons om raad! 100jaar@soroptimist.nl

Waarom Tree Aid en Noord-Ghana?

Een van de leden van de werkgroep, Verina Ingram, hoogleraar Bos- en Natuurbeschermingsbeleid, club Zeist, heeft een shortlist gemaakt van internationale organisaties die zij vanuit haar expertise kent en die hun sporen in hun aanpak en resultaten verdiend hebben.
Specifiek is er hierbij gelet op de mate waarin deze organisaties zich richten op het empoweren van vrouwen en duurzaamheid. Uitgangspunten van de Soroptimist-doelstellingen.

De organisatie waarmee we voor dit project een partnerschap willen aangaan, moet vrouwen ondersteunen, zodat zij zelf gaan beslissen over aankoop, aanplant, onderhoud en beheer van grond en bomen/gewassen. Daaruit volgen een zelfstandig bestaan en betere leefomstandigheden voor hun gemeenschappen.

Tree Aid is een organisatie met een sterk netwerk, werkt en maakt makkelijk contact met de lokale bevolking, versterkt bij voorkeur vrouwen en is er al geruime tijd aan de slag en heeft zijn sporen verdiend. Er moet toezicht zijn op het werkelijk (succesvol) planten van bomen en de betrokkenheid van lokale vrouwengroepen.

Tree Aid werkt mee aan de Great Green Wall, de immense groene muur van oost naar west door Afrika om de woestijnvorming tegen te gaan, land te vergroenen en zo de effecten van de klimaatveranderingen te keren.  Door bomen te planten koelen we de planeet.

Het land waar we een project doen moet in een gebied liggen dat dicht tegen de Sub Sahara ligt, zodat mensen hier de urgentie van daar voelen. In Ghana hebben we een eigen netwerk van 4 SI clubs. Wij willen ons inzetten om deze clubs hierbij te betrekken, zodat zij juist voor toezicht, de lokale taal en rolmodellen kunnen zorgen voor de vrouwen die empowerd worden.

Hoe kun je meedoen als club?

Doet jouw club mee het planten van bomen in Noord-Ghana of in Nederland? Meld je aan bij de werkgroep, zodat we weten dat jouw club mee doet. Mail dit naar 100jaar@soroptimist.nl

Je club kan meedoen door vanaf het najaar van 2021 tot 2024 een klimaatboom, bosjes, heggen te planten op een mooie plek in je gemeente. Voorbeelden van bomen vind je in de toolkit voor clubs: voorbeelden van te planten bomen, inclusief de gemiddelde kosten en eisen aan de grond/standplaats.

100 clubs in Nederland planten 100 klimaatbomen in evenzoveel gemeenten.

Als alle 100 clubs in Nederland meedoen gedurende de looptijd van het project (van 2021 – 2024) kunnen we veel vrouwen in Ghana helpen om een glansrijke toekomst opbouwen voor zichzelf, haar familie, en haar land.

We rekenen op alle clubs om mee te doen! Kom met grote, groene, leuke, kleine, gave en duurzame ideeën en maak met je club een plan.  Meld je idee of je vraag aan ons: 100jaar@soroptimist.nl

Wil je als club in actie komen, maar weet je niet wat te doen, vraag ons gerust. Wij bruisen van de ideeën. Weet je trouwens dat in ons projectteam heel veel deskundigheid zit?

Hoe meld ik een actie aan?

Ter inspiratie is het natuurlijk leuk om alle acties van clubs op de website te kunnen vermelden zoals fundraisingsacties en boomplantactiviteiten. Hebben jullie nog meer activiteiten in relatie tot dit project, laat het ons weten! We hebben daar op de projectpagina zelfs een aparte button voor.

Dat kan een fundraisingactie zijn voor dit project. Een korte beschrijving van hoe je wat wanneer te koop aanbiedt. Natuurlijk kun je dat ook als activiteit op de Uniewebsite plaatsen, dan komen we het mogelijk ook tegen, maar we verzamelen alle fondsenwervingsacties ook graag als ideeën voor andere clubs op de projectpagina.
Dus kom je in actie, meld het ons alsjeblieft en mail je actie naar 100jaar@soroptimist.nl

Fundraisingactie – Meld in elk geval:

 • Clubnaam
 • Wat je aanbiedt en tegen welke prijs
 • Hoe je het aanbiedt
 • vanaf/tot wanneer het product/de dienst te koop/leverbaar is
 • Een foto erbij helpt om het helder voor ogen te krijgen.

Kom je als club in actie met het planten van bomen, dan horen we dat natuurlijk óók graag.
Stuur een korte beschrijving van je plan en hoe je daartoe gekomen bent en dit gaat realiseren naar 100jaar@soroptimist.nl. Een kort verslag van de plant actie zelf mét een foto van het planten plaatsen we er later graag bij.

Bomenplantactie – Meld in elk geval:

 • Clubnaam
 • Wat is het plan
 • Hoe zijn jullie op dit idee gekomen
 • Hoe gaan jullie het realiseren
 • Wanneer verwachten jullie de boom/de aanplant te doen, in welke maand/jaar


In de komende jaren willen we voor iedereen zichtbaar maken wat de impact is van onze Soroptimist-plantactiviteiten, of dat nu een solitaire boom, een bosje, haag, erfbeplanting, of een tiny forest, park, schaduw op parkeerplaatsen van bedrijfsterreinen is. 
Ook daarvoor hebben we in de loop van de jaren foto’s nodig. Elk jaar, in het voorjaar zullen we alle deelnemende clubs hiervoor een mail sturen. Dat hoef je als club niet in de agenda te zetten.
Denk voor onze zichtbaarheid dan ook aan het plaatsen van een duurzaam bordje: op dit moment zijn we dit nog aan het ontwikkelen, maar dat komt tzt beschikbaar via de webshop. Wat je hiervoor misschien OOK kunt inzetten:
Geef een boom cadeau: laat je boom sponsoren en biedt een Boomcertificaat aan – te koop in de webshop en makkelijk te personaliseren.

Denk je eraan om acties ook op website te zetten? Wanneer je er een actie van maakt kan deze op de hoofdsite in de agenda getoond worden.
Heb je artikelen in de verkoop, zet deze in de shop. Heb je nog geen shop, vraag deze dan aan bij webmaster@soroptimist.nl

Hoe gaan we om met het Soroptimist Vrouwenfonds en PFR’s?

Soroptimist Vrouwenfonds (voorheen Algemeen Fonds): clubs die fundraising inzetten kunnen een extra bijdrage vragen bij het Soroptimist Vrouwenfonds gerelateerd aan het resultaat van hun eigen fundraising (met een maximum).
Het aanvraagformulier voor het Soroptimist Vrouwen staat op het besloten deel van de website bij Stichtingen en Fondsen.

Voor wat betreft het internationale deel (Noord-Ghana) hoeft geen informatie te worden gegeven met betrekking tot het project; dat is bij het Soroptimist Vrouwenfonds bekend; dit staat op het moeder PFR, nummer 18992.

Dit betekent concreet:

Bij vraag 1 kan worden volstaan met 100xTrees4Life te noemen.

Vraag 3, 4, 6, 7 en 13 hoeven niet ingevuld te worden. 

Als clubs ook lokaal bomen planten, moeten alle vragen voor het lokale deel ingevuld worden en voor dit lokale deel moet ook een begroting bijgevoegd worden. 

Aanvragen van clubs hoeven niet te worden gesplitst in een aanvraag voor het internationale deel (Noord-Ghana) en een aanvraag voor het lokale deel. Één aanvraagformulier en PFR volstaat.

Heb je hier hulp bij nodig: mail naar vrouwenfonds@soroptimist.nl

Hoe lang loopt het project?

De looptijd van het project is  2021 – 2024.

Wat is het streefbedrag?

Onze doelstelling is dat clubs jaarlijks € 1000,- per club inzamelen voor het project in Ghana en dat  betekent € 100.000,- per jaar voor dit project. In 3 jaar is 300.000 euro. Dit is overigens een richtbedrag en op vrijwillige basis.

Wat is het bankrekeningnummer van 100xTrees4Life?

Het bankrekeningnummer is NL22 INGB 0009 4981 55
t.n.v. Stichting 100xTrees4Life
en vermeld je clubnaam in de omschrijving wanneer je een bedrag overmaakt.

Waar vind ik een toolkit met materiaal zoals voorbeeldbrieven, websites, flyers?

Zie hiervoor de toolkit

Logo’s

Het logo kun je vinden in het besloten deel van de website site op logo 100xtrees4life/

Heeft het aanplanten van bomen zin als de kap gewoon doorgaat

Het kappen van bomen blijft altijd noodzakelijk. Dat zal ook altijd zo blijven.
Dit heeft te maken met natuurlijke verjonging. Het is daarbij belangrijk om ook nieuwe bomen te planten. Normaal is dat jaarlijks ongeveer 2-3 % van het aantal gemeentelijke bomen gekapt wordt.

Daarnaast zijn er productiebossen, die aangeplant zijn om hout te leveren voor bijv. industrie, bouw en de meubelindustrie. Hun kap is in lijn met hun doel en nieuwe aanplant gebeurt hier uit bedrijfsmatig oogpunt.
Bomen kappen in buitengebieden gebeurt o.a. omdat bomen ziek zijn (bijv de letterzetterkever) en daarmee een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid. Maar ook om de diversiteit in de bossen te vergroten en daarmee de biodiversiteit van flora en fauna. In sommige open heidegebieden en zandverstuivingen worden overheersende exoten gekapt, om het natuurlijk landschap te herstellen. 

In het stedelijk gebied worden bomen vaak gekapt omdat er bijvoorbeeld
– een herinrichting of aanleg van een wijk plaatsvindt
– de riolering vervangen moet worden (en de wortels van de boom te dicht op of zelfs in de riolering groeien)
– wanneer er een risico is op omvallen of takbreuken wordt de boom meestal preventief verwijderd.
– overlast en klachten bewoners, als bewoners overmatige overlast  ervaren van een boom
– schade aan de woningen of de fundering van woningen
– iepziekte (en andere ziektes, waardoor bv. takbreuk ontstaat)

Kappen voor energie-opwekking
Dat is een discussie die op twee manieren benaderd wordt.
De ene helft is voor het verbranden van hout in de biomassacentrale om energie op te wekken. Dit is schone natuurlijke energie. De CO2 is op natuurlijke wijze opgeslagen en door het planten van nieuwe bomen blijft er sprake van opname van CO2. Een gesloten kringloop.

De andere helft is tegen het verbranden van bomen in de biomassacentrale. Het is zonde om bomen te kappen om te verbranden. Daarmee komt alle CO2 die in de afgelopen jaren (meer dan 50-100 jaar) ineens vrij. Jonge bomen nemen wel CO2 op, maar dat is vele malen minder dan de hoeveelheid die grote bomen opnemen. 
Het is juist noodzaak dat er meer CO2 opgenomen wordt en er minder vrijkomt. 

Slotsom:
Het planten van meer bomen heeft altijd zin.
Elke boom draagt bij aan het opnemen van CO2.

En de kap van bomen zal altijd door gaan. Als er meer geplant worden dan gekapt, dan zou de balans uiteindelijk positief moeten worden.

Wie zijn de contactpersonen?

Contactpersonen:

Aansluiten bij bestaande projecten : ja of nee?  

In Nederland zijn op dit moment veel acties met het planten van bomen.

En zo zijn er nog veel meer initiatieven waar je je als club eenvoudig bij aan zou kunnen sluiten om bomen te planten. Actie geslaagd, bomen geplant, op naar het volgende project.
Of toch nog even niet?

Wat levert de plantactie op?
Voorafgaan aan het project hebben we drie doelstellingen opgesteld voor het planten van bomen in Nederland;

 1. Met het planten van bomen in Nederland willen we veel publiciteit voor het 100 jarig bestaan van het Soroptimisme genereren.
 2. Met onze actie willen we aandacht vragen voor het planten van bomen in Nederland, maar ook voor ons project in Ghana.
 3. Met onze plantactie willen we een stukje bewustwording (Awareness) voor het belang van bomen voor het (leef)klimaat creëren.

Door aan te sluiten bij een grote organisatie kan je aan deze doelstellingen voldoen. Een valkuil is dat jouw verhaal gemakkelijk overschaduwd wordt door de organisatie waarvoor je aan de slag gaat. Zij hebben een vaak een campagneteam rondom hun project lopen. Het kan dan lastig om jouw verhaal over het project in Ghana te vertellen. Een ander nadeel kan zijn dat veel organisaties vooral inzetten op het planten van heel veel bomen en kiezen daarom voor klein plant materiaal (ca. 30 cm hoog). Hierdoor heb je weinig tot geen invloed op de kwaliteit van je project.
Het aanhaken bij een grote landelijke actie is dan ook ingewikkelder dan het lijkt.

Toch aanhaken bij een grote landelijk organisatie?
Wil jouw club toch graag aanhaken bij een landelijke of provinciale organisatie, neem dan vooraf even contact op met jouw ambassadeur via 100jaar@soroptimist.nl Het is namelijk mogelijk dat er nog een club uit jouw regio met dezelfde organisatie bezig is om een project op te zetten. Het is dan handiger om de krachten te bundelen in plaats van met elkaar te concurreren. Jouw ambassadeur kan met je mee denken, handige contacten leggen met organisaties en/of jouw club verbinden met andere clubs. Samen bereiken we meer!

Ambassadeurs / Adviseurs / Coördinatoren

Reiskosten
Als je als club een van de Boomambassadeurs uitnodigt voor een presentatie of advies, willen jullie dan de betreffende Soroptimist vragen welke reiskosten zij gemaakt heeft? En vervolgens minimaal de reiskosten willen vergoeden? Boomambassadeurs rijden soms aanzienlijk veel kilometers en het is een goede gewoonte om gastsprekers de kosten hiervoor te vergoeden!

Ervaringen met brandstof-zuinige kooktoestellen

In webinar 8 op 6 maart 2023 heeft iemand gevraagd naar ervaring van Tree Aid met gebruik van brandstof-zuinige kooktoestellen in projecten. De resultaten van een recent project in de Koulikoro regio in Mali waren succesvol; in dit project zijn 1257 mensen getraind om deze brandstof-efficiënte kooktoestellen te gebruiken. 88% van de getrainde vrouwen hebben het gebruik van deze brandstof-zuinige kooktoestellen overgenomen. Tree Aid was ook blij te horen dat, halverwege het project, huishoudens met deze kooktoestellen gemiddeld 39% minder hout verbruikten. Een van de deelneemsters vertelt over haar ervaringen met deze kooktoestellen https://www.treeaid.org/blogs-updates/kachana/.

Delen op social-media: