Blog 100xTrees4Life

Zet een boom op:

Niet zomaar een droom, ik hoop dat ie uitkomt.
Door: Akke Timmermans-Kuiken.
29-05-2021

Ik zit in de late zon na te genieten van de drukke dag, naast me staan de bronzen dromedaris en de zilveren kameel. ( overblijfselen uit een souvenir verleden).
Ik kijk ze aan en denk……….
Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun dappere knik in de nek, zoiets van: “wat er ook gebeurt wij komen de droge woestijn door”.

Zulke wonderlijke beesten met zulke mooi omfloerste ogen, waar je bij je weg kunt dromen……wat zouden ze denken……wat denken ze van ons ..zouden ze denken…..hebben ze herinneringen….liggen ze ook te dromen?

Die typische knak in hun nek zorgt voor stabiliteit en doorzettingsvermogen.
En zo wil ik ook dat ons project in Mali zien, met meer dan 166.000 bomen aanplanten voor de Great Green Wall tegen de verwoestijning.
Mensen dat is geen droom, nee dat moet gebeuren.
Wij met elkaar moeten het mogelijk maken en dat kunnen we. Dat doorzettingsvermogen hebben wij ook nodig.

Ook in Mali voelen ze die urgentie. De keiharde wil om economische vooruitgang te boeken voor vrouwen, de armoede te bestrijden, gezonder je kinderen te kunnen zien opgroeien, eigen inzet en onafhankelijkheid te vergroten.
Ik gun de vrouwen zo graag een betere toekomst, meer kennis, meer trots op hun arbeid en resultaten.

Door bomenplant maken we het mogelijk, kunnen de vrouwen starten met een gezamenlijke onderneming op te zetten en naar de markt te gaan voor de verkoop van vruchten en groeten. Werken aan hun bewustwording om de aarde te beschermen tegen uitdroging door (fruit-)bomen te planten, die weer voor een beter leefklimaat zorgen.

Weten dat wat zij moeten doen, wij ook moeten doen. De strijd om de klimaatsverandering tegen te gaan. We zitten immers in het zelfde schuitje.

Wij kunnen het voor hen mogelijk maken met steun van Tree Aid, het doet er zo toe dat zij groeien door deel te nemen aan het programma van Tree Aid …………She Grows. En zij/de vrouw groeit door zelfbewuster te worden, met meer kennis kan ze haar leven vorm geven. Laten we ons allen inzetten voor She Grows.

Laten we ons inzetten ook voor de verbetering van ons eigen land, door bomen, bosjes heesters te planten
– Onze aarde is kostbaar.
– Niet uitbuiten, maar koesteren
– Doen waar wij goed in zijn, ook wij als Soroptimisten zijn daar goed in: Koesteren.
Kom in actie en bescherm en koester wat nodig is.
Plant je bomen in de omgeving en doneer voor SHE GROWS

Akke Timmermans-Kuiken.

Bomen en bossen vormen de kern van mijn  professionele interesse, maar ook als een persoonlijke passie die ik combineer met wandelen, planten verzamelen en kweken.
Verina Ingram, universitair hoofddocent bij de Forest and Nature Conservation Policy (FNP) -groep
26-4-2021

Als sociaal wetenschapper doe ik onderzoek  naar de interacties tussen mensen, natuurlijke hulpbronnen en markten. Ik heb  25 jaar ervaring in het werken met regeringen, ngo’s, bedrijven, onderzoekers en gemeenschappen in Afrika, Europa en Azië. Op dit moment werk ik aan tropische grondstoffen, waaronder cacao, koffie, palmolie, hout en niet-houtproducten zoals shea, honing, bosmango en paranoten, en evalueer ik de impact op duurzaamheid en levensonderhoud en de verbanden tussen hoe de landschappen waar deze grondstoffen uit voortkomen en de waardeketens van deze producten worden bestuurd. Bomen en bossen vormen dus de kern van mijn  professionele interesse, maar ook als een persoonlijke passie die ik combineer met wandelen, planten verzamelen en kweken, schilderen en bijenteelt. Veel van de mensen met wie ik werk, zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen en bomen en ondervinden concurrentie om deze waardevolle hulpbronnen, evenals bedreigingen door klimaatverandering, vervuiling, verlies van biodiversiteit en armoede. Dit heeft ertoe geleid dat ik in toenemende mate probeert een stem te geven en de meest kwetsbaren te steunen, die op veel plaatsen waar ik heb gewerkt en gewoond, vrouwen en meisjes zijn. De uitnodiging voor de Zeister Soroptimisten in 2019 was dan ook een prachtige manier om mijn persoonlijke en professionele passies te combineren met een warme en levendige groep vrouwen.

Het 100XTrees4Life-project belichaamt deze passies verder en is een geweldige manier om Nederlandse en sub-Sahara-initiatieven met elkaar te verbinden om bomen te planten die meerdere voordelen bieden voor vrouwen en meisjes, maar ook voor hun gemeenschappen en wereldwijd.

Achtergrond:
Verina Ingram werkt sinds 2012 bij Wageningen University and Research, momenteel als universitair hoofddocent bij de Forest and Nature Conservation Policy (FNP) -groep waar ze onderzoek doet en lesgeeft en werkt sinds 2019 parttime in Kameroen. Ze is ook senior onderzoeker bij Wageningen Economic Onderzoek doen, waar ze toegepast onderzoek doet bij bedrijven, verenigingen, overheden en donorinstanties. Verina leidde het Central Africa Livelihoods Team bij het Centre for International Forestry Research (CIFOR) van 2008 tot 2010, gevestigd in Kameroen met frequente werkbezoeken in Centraal- en Oost-Afrika en aan het hoofdkantoor van CIFOR in Indonesië. Verina werkte van 2004 tot 2008 samen met SNV Kameroen aan markttoegang voor de armen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Werken met gemeenschappen, coöperaties en kleine ondernemingen die betrokken zijn bij het raakvlak tussen bos en boerderij – kijken naar hoe tropische grondstoffen worden beheerd, bestuurd en gewaardeerd en hoe ze duurzaam kunnen worden geproduceerd en verhandeld. Eerder werkte ze als adviseur aan internationale milieuprojecten bij Royal Haskoning, reisde ze veel, jongleerde met werk en gezinsleven met haar Nederlandse man en twee meisjes. Haar doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam betrof de impact van bestuursarrangementen op de duurzaamheid van waardeketens van bosproducten in het Congobekken. Ze heeft MSc’s in milieuwetenschappen en human resources en een BSc in managementwetenschappen van universiteiten in het VK, waar ze opgroeide.

Waarom ik graag wil bijdragen aan dit project?
Door: Tineke Jongsma, Club Wieringerland
14-4-2021

Al toen ik een jaar of tien was wilde ik mijn spreekbeurt gaan houden over bomen. Toen lukte me dat niet, er was zoveel over bomen te vertellen dat ik niet meer wist waar ik moest beginnen. Bomen bleven met boeien. Op mijn 17e ben ik Tuin- & Landschapsinrichting gaan studeren aan I.A.H.Larenstein te Velp. Hier heb ik de basis gelegd voor mijn kennis over bomen.

Na mijn opleiding heb ik gewerkt bij diverse gemeentes in Noord Holland. Ik ben begonnen als (boom)beheerder, waar ik me het kunnen verdiepen in het onderhoud van bomen en de boomveiligheid. Later heb ik me bezig gehouden met het ontwerpen van parkjes, pleinen, plantsoenen en speelplekken. Ik heb gewerkt als werkvoorbereider en de technische kant van het ‘bomenvak’ geleerd. En de afgelopen 3 jaar heb ik me bezig gehouden met het schrijven van Bomenbeleid. Hiervoor heb ik me verdiept in de effecten van bomen op de leefbaarheid van de stad. De effecten van bomen op o.a. de gezondheid, hittestress en sociale cohesie. En hoe meer ik me in bomen verdiep…… hoe boeiender ik bomen ga vinden.

Bij het zien van de oproep of er mensen aan wilden sluiten bij de projectgroep 100 jaar Soroptimisten om mee te denken over het ‘bomenproject’, was het voor mij dan ook niet meer dan logisch dat ik me aan zou melden. Ik deel graag mijn kennis over bomen, door me actief in te zetten voor dit project. Ik hoop daarmee veel clubs te kunnen inspireren om ook aan te sluiten, want…..

 “Bomen zijn zeg maar echt mijn ding…….”

Met mijn kennis over bomen en ervaring met diverse gemeentes wil ik mij graag inzetten voor dit project. Ik kan je op weg helpen jouw project als een kansrijk project neer te zetten binnen de gemeentelijke organisatie, met de juiste vakkennis en vakjargon jouw project te ‘Framen’ zodat het  niet verdwijnt op de grote hoop. Daarnaast kan ik je op weg helpen met het aanvragen van de juiste vergunningen en het lezen van het bestemmingplan. En het inzetten van de wethouder van jouw gemeente voor het promoten van jouw project. Ik sta graag voor je klaar!

Wat heb ik, Ineke Mastenbroek, met bomen?
Ineke Mastenbroek, club Flevoland
15-2-2021

Allereerst ben ik plantenveredelaar, je weet wel, iemand die door kruisingen probeert een gewenste verandering aan te brengen in een bestaand ras of soort. Die verandering kan gaan om een bloemkleur, resistentie tegen ziekten, efficiënter gebruik van water etc. Zo’n  verandering loopt via zaden oogsten, uitzaaien, uit laten groeien en veel selecteren. En bij bomen gaat zo’n proces dus heel langzaam. Vandaar dat niet veel veredelaars kiezen voor een carrière in de bomen (waaronder fruitteelt). Ik ging verder met eenjarige (voedsel)gewassen en kwam later in de keuring en certificering van de kwaliteit van het zaad en pootgoed terecht.

Bomen kwamen, los van het er van genieten tijdens fietstochten en boswandelingen, weer nadrukkelijk in beeld toen ik ruim een jaar geleden voorzitter werd van het bestuur van de Stichting Groenkeur dat een keurmerk beheert voor vakmanschap en duurzame kwaliteit in het openbaar groen. Een prachtige sector die ook steeds vaker gevraagd wordt om met de opdrachtgever na te denken over de juiste inzet van bomen, struiken, gevelbekleding, (groene) dakbedekking, etc. i.v.m. klimaateffecten.

Wat een geweldige kans hebben we om alle  kennis en kunde in Nederland als Soroptimisten, waaronder ook veel vakdeskundigen,  en ons netwerk in te zetten voor een mooiere omgeving die bijdraagt aan een beter leefklimaat én te werken aan de empowerment van vrouwen. En wat een mooie manier om ons 100-jarig bestaan te vieren! Hoe dat in één project samenkomt lees je hier.

En over die 100 jaar Soroptimisme. Vorig jaar bracht ik, kort voor het stilleggen van het luchtverkeer,  nog een bezoek aan California en ging natuurlijk naar Sequoia National Park met al die imposante grote bomen waarvan de voorgenomen kap ooit het begin van het Soroptimisme markeerden. De gedachte aan deze reis stemt me nu om meerdere reden een beetje weemoedig.

Soroptimisten en klimaat.
Waarom zou ik als Soroptimist bezig moeten zijn met klimaat?

Door Luc de Wit-Ybema, club Assen
5-2-2021

Voor mij ging dat vanzelf; als kind opgegroeid bij een bos, met een grootmoeder die me alles kon vertellen over de planten, vogels, bomen, sterren, en “zuinig zijn met wat je hebt”.

Omdat ik van wandelen hou, volgden vele wandeldagen in de buurt in Drenthe en in de Alpen. Daar zag ik het smelten van de gletsjers, elk jaar weer een meter minder ijs, de vervuiling in de bergen, het kappen van bomen voor de skipistes en de vallende stenen.

Dat kan toch niet goed gaan?

Denk aan ons SI-doel 5: het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen: laten wij zorgen dat vrouwen meer invloed hebben op besluitvorming, educate, enable en empower, ook bij klimaatveranderingen.

Dit doel sprak en spreekt mij aan en zo kwam in 2015 de klimaattop in Parijs. Duidelijk was geworden dat de veranderingen in klimaat, meer droogte, meer hevige regenval en overstromingen, meer heftige stormen, opwarming van de aarde en smelten van ijskappen, niet maar zo door konden gaan. Want: droogte en schaars water vernietigt gewassen, armoede en honger leidt tot gedwongen migratie, leidt tot opstand en rellen. De armste landen worden relatief het meest getroffen en leveren de minste bijdrage aan deze rampen.

Soroptimisten in Nederland hebben in gedeelten meegelopen naar Parijs, groene hesjes “Soroptimists go green”, onderweg hebben we geflyerd om de kwetsbare positie van vrouwen en meisjes in arme landen onder de aandacht te brengen. Onze oproep was: stop de opwarming van de aarde; zorg voor een rechtvaardig klimaatbeleid (= verminder de ongelijkheid. Het klimaatverdrag van Parijs is er gekomen, de financiële kant van de uitvoering is nog lang niet op orde: storting in een klimaatfonds is veelal opgepakt als lenen aan of investeren in arme landen.

Nu is het 2021, we gaan voor een vergroenings-project in Mali: vrouwen ondersteunen met training, met aanplant van bomen en gewassen, om hen meer toekomst te bieden. Tegelijk gaan we daarmee de verwoestijning van de Sahel tegen, en willen we bijdragen aan de opvang van CO2. Is ook in Nederland van belang.

We kunnen ons Soroptimisten nu laten zien.  Doen jullie ook mee met je club?                                               
En op 14 maart is in veel plaatsen in Nederland de klimaatmars 2021, doen jullie mee?

Luc de Wit-Ybema, club Assen

5 februari 2021

Het Bomen project dat Nederlandse clubs met Mali in Afrika gaat verbinden!
Tonny Filedt Kok-Weimar, erelid van de Unie van Soroptimistclubs en lid Club Amsterdam C/W
1-2-2021

Een mooi Lustrum project van de Nederlandse Unie waar iedereen blij van wordt en het woord 100 vaak zal vallen: 100 jaar bestaan SI, SIE en SI NL, 100 bomen planten, minstens 100 vrouwen in Afrika empoweren en een veelvoud van 100 bomen in Mali planten.

Waarom ben ik zolang ik Soroptimist ben zo gefascineerd door Afrika en haar vrouwen?

Ik neem je graag mee op mijn tocht die begon bij de 4e Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995. Dat bezoek heeft mijn leven echt veranderd. Daar heb ik de (veer) kracht van vrouwen gevoeld en beleefd in alle uitingsvormen. Onder de indruk van alle projecten van Soroptimistclubs die echt een verschil maken voor vrouwen en families. Vooral de Afro -Amerikaanse vrouwen kwamen heel sterk op mij over. Stemmen die in Europa niet gehoord werden!

Na jarenlang onderdeel uit te maken van SIE en SIGBI is de Afrikaanse Federatie (SIAF) in 2020 een feit. Het bestaat uit  26 landen en 77 clubs met bestuur en commissies afkomstig uit alle regio’s.

Ik heb in 2014 de tweejaarlijkse SIAF conferentie in Pretoria meegemaakt en daar het enthousiasme gevoeld bij alle Afrikaanse landen. Mariet Verhoef, SIE vp heeft  een geweldige bijdrage aan de totstandkoming van SIAF  geleverd.

Vanaf het moment dat ik deel uitmaakte van het Uniebestuur in 2004 en daarna 4 jaar als lid van de Extension Commissie  en 2 jaar als vicepresident van de SIE  heb ik Soroptimistclubs bezocht in Marokko, Tunesië, Mali, Oeganda, Rwanda, Madagaskar en Zuid Afrika. Er gaat echt een andere wereld voor je open. Spontane hardwerkende vrouwen die hun plaats opeisen in hun omgeving en met projecten een betere wereld voor dichtbij en veraf verwezenlijken. Zeer bewust van het recht op gezondheid/zorg, educatie en  duurzaamheid.

Een greep uit de projecten:

  • Boardingschool in Marrakesh voor 150 VO leerlingen;
  • Empowerment van de Soroptimisten van de 2 clubs in Tunesië; 
  • Opzetten en contineren van de Vredesmarathon in Rwanda met het meedoen van kinderen en de funrun; 
  • Waterzuiveringsinstallaties van Nedap in Rwanda en haalbaarheidsonderzoek Soroptimists go for Water, 2009 in Mali met club Bamako; 
  • Inauguratie van de Unie van Rwanda en het overhandigen van de Vredesvlam in 2005 ;
  • Inauguratie van club Tolagnaro in 2012 in Madagaskar;
  • Mede realisatie van het Embroiderie project in Rwanda gesteund door Club Pretoria, bezoek aan de Biënnale in Venetië waar een gezamenlijk Italiaans en Rwandees project getoond werd met de focus op het gebruik van Bamboe, een zeer duurzaam product. Vanuit SIE is geprobeerd Unies in Europa te verbinden met Unies in Afrika. Dit Twinning project heeft zeker geleid tot meer Goodwill and Understanding.

Soroptimisten reizen graag en zodoende zijn er vele reizen rondom een event georganiseerd. Ik zal nooit vergeten hoe het is om oog in oog te staan met de Berg Gorilla’s in Rwanda en op het dakterras van de president van de Club Timboektoe, Mali de frisse wind vanuit de Sahel te voelen en de onvergetelijke gastvrijheid te  ervaren.

The Greet Green Wall in de Sahel komt dichterbij met deelnamen aan het Bomenplantproject 100xTrees4Life.

100xTrees4Life
Looptijd:  van maart 2021 tot en met maart 2024. Nederlandse clubs kunnen in Nederland bomen gaan planten in het najaar van 2021/2022/2023. Vanaf januari 2022 kan TreeAid starten met het planten van bomen in Mali.

Tonny Filedt Kok-Weimar,
erelid van de Unie van Soroptimistclubs en lid Club Amsterdam C/W

1-2-2021

Delen op social-media: