10 decemberlezing en wijnverkoop (opbrengst € 2000,-) voor St. Hester

10-12-2015

    In december 2015 organiseerden we een wijnverkoop voor Stichting Hester, die zich inzet voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciuad Juárez, waar in 1998 de Nederlandse Hester van Nierop werd vermoord. Stichting Hester steunt o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga, een centrum dat is opgericht om hulp te bieden aan de vele slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

    Arsène van Nierop, de moeder van Hester, hield op 10 december voor belangstellenden en clubleden een lezing in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens. Tijdens deze avond konden wij haar een cheque overhandigen met het fantastische bedrag van € 2000,- voor Stichting Hester.