Building on Love

Building on Love biedt hulp in Klipheuvel, een klein township op het platteland bij Kaapstad in Zuid-Afrika. Het doel is de bevolking self-supporting te maken door, in samenwerking met lokale vrijwilligers, te zorgen voor eerste levensbehoeften, goed onderwijs en het creëren van werk. Ook is er een opvangplek voor tienermoeders.

Meer informatie is te vinden op de website van Building on Love.

  • Club Almere

Soroptimistclub Almere heeft Building on Love gesteund door een wijnactie te organiseren (in juni 2021). De opbrengst bedroeg maar liefst € 1500,-