Opbrengst projecten vanaf oprichting club

Soroptimistclub Almere zet zich vanaf de oprichting in voor allerlei kleine en grote projecten, lokaal, nationaal en wereldwijd. 

Onze projecten sluiten aan bij de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelstellingen van Soroptimist International, waarbij we ons vooral richten op het verbeteren van de positie en het leven van meisjes en vrouwen.

Inmiddels hebben we in de afgelopen 25 jaar al bijna € 200.000,- kunnen doneren, ook dankzij de bijdragen van een groot aantal sponsoren. 

  • Club Almere