Hart voor Vrouwen

Hartziekten bij vrouwen. Symposium in Alphen aan den Rijn.

Hart voor Vrouwen

  • Club Alphen aan den Rijn

Onderzoeksfonds ‘Hart voor Vrouwen’ is opgericht door Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan de RadboudUMC Nijmegen. Sinds begin 2014 zet de stichting zich in voor multidisciplinair onderzoek gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat doen ze, omdat wereldwijd de meeste vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten. Door meer onderzoek moet de zorg aan vrouwen verbeteren.

Waarom?
Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Toch worden bij wetenschappelijk onderzoek met name mannen onderzocht. Daardoor ontbreekt een gedegen kennis over de symptomen en oorzaken bij vrouwen. ‘Hart voor Vrouwen’ maakt zich hard voor het bij elkaar brengen van verschillende medische vakgebieden. Daardoor zijn onderlinge verbanden zichtbaar geworden. Want naast het hart, spelen ook andere organen en externe invloeden een rol bij hart- en vaatziekten. Maar er is nog meer kennis nodig over deze verbanden om vrouwenlevens te redden. Daarom stimuleert ‘Hart voor Vrouwen’ multidisciplinair onderzoek.

Goed werk door sponsoren
Het verrichten van gedegen wetenschappelijk onderzoek is enorm belangrijk. Op basis hiervan kunnen artsen hart- en vaatziekten eerder signaleren. En kunnen behandelingsmogelijkheden ervoor zorgen dat er minder vrouwen overlijden. De strijd tegen doodsoorzaak nummer één gaat helaas wel gepaard met de nodige kosten. Stichting Hart voor Vrouwen financieren het onderzoek naar dwarsverbanden daarom met behulp van sponsoren zoals Soroptimisten Alphen aan den Rijn.