Bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens

  Bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

  Religious fanatism of states threatens women’s rights in Iran and Afghanistan more than ever before!  LET OP: IN VERBAND MET RECENTE CORONA MAATREGELEN IS DE LEZING NU UITSLUITEND ONLINE TE VOLGEN!
  Due to new Corona measures, the meeting will unfortunately no longer take place live. 

  ****

  10 december 2021

  Bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

  Vrijburg – Diepenbrockstraat 46, Amsterdam.

  19.30 – 22.15, ook online te volgen.

  Inloop van 19.30-20 uur, lezing 20-21.45 uur, nazit

  ****

  Religious fanatism of states threatens women’s rights in Iran and Afghanistan more than ever before!

  Deze avond zal ingevuld worden door Mansoureh Shojaee en Farah Karimi, beiden zijn afkomstig uit Iran.

  Mansoureh is een vooraanstaand Iraans activiste voor vrouwenrechten en schrijver. Zij heeft zich op vele fronten ingezet voor de positie van vrouwen en kinderen. In Iran heeft zij het Women’s Cultural Centre en de Evaz Women’s Library opgericht. In 2009 is Mansoureh gevlucht naar Nederland van waaruit zij de Iraanse vrouwenbeweging blijft steunen. Sinds 2014 is zij als guest researcher ook actief bij het Internationaal Instituut voor Social Studies bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zie verder ook: https://iranwomen.center/en/mansoureh-shojaee

  Farah Karimi is een Iraans-Nederlandse politica, deskundig in internationale mensenrechten en ontwikkelingsvraagstukken. Farah heeft in Groningen “Beleid en Bestuur bij Internationale Organisaties” gestudeerd en is politiek actief voor GroenLinks in de Eerste Kamer, voorheen Directeur van Oxfam Novib, consultant voor UNDP bij opbouw van Afghanistan, hoofd parlementaire delegatie bij de OSCE.

  Samen met u zullen zij verkennen welke stappen er gemaakt kunnen worden om een rechtvaardiger wereld voor vrouwen en mannen te bevorderen. Ook zal er ingegaan worden op de huidige situatie in Afghanistan en Iran. U kunt een inspirerende avond verwachten met dit zeer actuele onderwerp. De presentaties zullen gedeeltelijk in het Engels zijn.

  Wat wij kunnen doen is zoveel mogelijk bekendheid voor de vrouwenbeweging in Iran/Afghanistan genereren en tevens een financiële bijdrage leveren. Wij vragen u dus om zoveel mogelijk familie en vrienden/kennissen op de hoogte te brengen van deze avond op 10 december.

  ****

  Gezien de laatste ontwikkelingen rondom Corona en de bijbehorende maatregelen, stellen wij ons voor dat er ook mensen zijn die een online bijeenkomst boven een live bijeenkomst prefereren. Dit is mogelijk. Na aanmelding en betaling ontvangt u op de dag van de bijeenkomst de link om de bijeenkomst online bij te kunnen wonen.

  Bij het betreden van Vrijburg zal naar uw Corona Checkapp worden gevraagd, het mondkapje is tijdens rondlopen verplicht.

  Voor het bijwonen van deze bijeenkomst in Vrijburg is de toegangsprijs €22,50, dit is inclusief koffie/thee bij ontvangst en een drankje na afloop. Liever online? Dan zijn de kosten € 15,00.

  De netto baten van de bijeenkomst zullen ten goede komen aan het Iran Women’s Centre.

  Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn en draagt u deze zaak toch een warm hart toe? Donaties zijn van harte welkom!

  Aanmelding en betaling vóór 9 december:

  U kunt overmaken naar NL76INGB0005358484 ten name van Soroptimist International Club Amsterdam C-W onder vermelding van 10/12Live, 10/12 Online of 10/12 donatie.

  Na betaling bent u officieel aangemeld en staat u op de lijst voor toegang. Het is niet mogelijk om aan de zaal te betalen. De link voor de online bijeenkomst wordt op de dag zelf uitgestuurd.