Home

Amsterdam Centrum/West

De club Amsterdam Centrum/West is de op één na oudste Soroptimistclub van Nederland opgericht in januari 1928. Door de jaren heen zijn we gegroeid tot een veelzijdig en divers gezelschap, zowel in samenstelling als wat betreft beroepskeuze. Onze groep vormt dan ook een mooie afspiegeling van de culturele diversiteit die Amsterdam rijk is.

Ieder maand komen we een keer bij elkaar. Fysiek of online – afhankelijk van de maatregelen die Covid19 toestaat. Een programma met specifiek thema, samengesteld door onze programmacommissie, vormt telkens het uitgangspunt van de bijeenkomst. De thema’s bevatten levens- of werkervaringen van een van onze leden en het bespreken van acties die we samen ondernemen zoals bijvoorbeeld acties voor een fundraising. Regelmatig wordt er een spreker van buitenaf uitgenodigd, telkens zorgvuldig afgestemd op de thematiek en actualiteit van de huidige tijdgeest. Als Soroptimist delen we met plezier onze kennis en expertise met elkaar.

Naast het feit dat we een fantastisch netwerk van vrouwelijke professionals vormen, zorgen we als zussen (Sorren) voor elkaar.

Wat levert het je op:

  • Je leert nieuwe mensen kennen
  • Je breidt je netwerk uit
  • Je maakt kennis met andere beroepen
  • Je sluit nieuwe vriendschappen
  • Je levert een bijdrage aan de grootste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals

Ons profiel

Naast het feit dat we een fantastisch netwerk van vrouwelijke professionals vormen, zorgen we als zussen (Sorren) voor elkaar. Er is ruimte voor persoonlijke verhalen, gezelligheid en ook voor serieuze diepgaande gesprekken als daar behoefte aan is. Tweemaal per jaar, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december), organiseren we grote bijeenkomsten samen met de twee andere Amsterdamse Soroptimistclubs, Amsterdam Zuid/Amstelveen en Amsterdam Amstel.

Het bestuur van Soroptimistclub Amsterdam Centrum/West in
2021 – 2022:

President: Monique Diamant
Secretaris: Greet van Geem
Penningmeester: Sandra Spanjaard
Moderator: Tonny Filedt Kok-Weimar
Bestuurslid: Anneke Beuze

De club is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40532227

Onze missie

Wij willen bijdragen aan de (wereldwijde) verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Bij de keuze van een project wordt, naast een financiële ondersteuning door middel van fundraising, ook gekeken in hoeverre onze eigen expertise (ons talent) ingezet kan worden om een project te ondersteunen.

Onze acties de afgelopen jaren

Club Amsterdam Centrum/West heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan lokale, nationale en internationale projecten. We doen ook soms mee met NL doet, hiervoor komen vele projecten in aanmerking. In maart 2020 steunden we het project “No Sex for Fish” waarvoor we een filmavond organiseerden en mondkapjes verkochten, in totaal haalden we ruim 3000 euro op. In augustus werd Amsterdam het Blijf van mijn Lijfhuis gesteund met een donatie die ze gebruikten om hun leefruimtes wat gezelliger aan te kleden.

In 2020 kunnen we de inhoud van het lidmaatschap als volgt samenvatten:

De Soroptimistclub Amsterdam Centrum/West is een vereniging die te omschrijven is als ’service-club’. Dit houdt in dat we dienstbaar willen zijn aan de samenleving en ons met name inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes. Net als andere serviceclubs is onze club een netwerk van vrouwen uit verschillende beroepsgroepen en maatschappelijke oriëntatie. Het unieke van de Soroptimisten is dat wij een grote exclusieve serviceorganisatie voor vakvrouwen zijn. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven.

Het lidmaatschap staat open voor vrouwen uit alle beroepen die zich uitdrukkelijk willen inzetten voor onze missie en doelstelling, maar ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer omdat vriendschap, onderling vertrouwen en samenwerking het draagvlak vormen van onze club. Lid zijn van onze club betekent dan ook dat we van de leden verwachten dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven en zich in hun vrije tijd inzetten voor activiteiten met betrekking tot fondsenwerving.

Onze geschiedenis

Voor het Nederlandse Soroptimisme is de journaliste mw E. Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck van groot belang geweest. Geïnspireerd door Susanne Noël richtte zij in november 1927 de Eerste Nederlandsche Soroptimist Club op in Den Haag. In januari 1928 werd club Noord-Holland opgericht, later club Amsterdam geheten. Sindsdien heeft het Soroptimisme in Nederland zich gestaag uitgebreid. Op 29 januari 1928, direct na de oprichting van Club Noord-Holland, werd de vereniging de Nationale Raad van Nederlandsche Soroptimistclubs in het leven geroepen. Voorwaarde voor het oprichten van een Nationale Raad was namelijk het bestaan van minimaal twee clubs. Het internationale element van het Soroptimisme bleek al meteen. Statuten en huishoudelijk reglement waren op basis van die van de Engelse vereniging ontworpen. In 1930 werden de statuten aangepast aan het ontwerp van de inmiddels opgerichte Europese Federatie, waarbij uniformiteit van de landelijke organisaties voorop stond. Dit had ook consequenties voor de naam. Alle organisaties moesten Nationale Unie gaan heten. De Nationale Unie der Nederlandse Soroptimistclubs heeft overigens pas in 1970 haar huidige naam gekregen naar aanleiding van het toetreden van club Paramaribo, hoewel club Curaçao al in 1947 opgericht was.


Nieuws en acties