Home

Amsterdam Centrum/West

De club Amsterdam Centrum/West is de op één na oudste Soroptimistclub van Nederland opgericht in januari 1928. Door de jaren heen zijn we gegroeid tot een veelzijdig en divers gezelschap, zowel in samenstelling als wat betreft beroepskeuze. Onze groep vormt dan ook een mooie afspiegeling van de culturele diversiteit die Amsterdam rijk is.

Ieder maand komen we een keer bij elkaar. Fysiek of online – afhankelijk van de maatregelen die Covid19 toestaat. Een programma met specifiek thema, samengesteld door onze programmacommissie, vormt telkens het uitgangspunt van de bijeenkomst. De thema’s bevatten levens- of werkervaringen van een van onze leden en het bespreken van acties die we samen ondernemen zoals bijvoorbeeld acties voor een fundraising. Regelmatig wordt er een spreker van buitenaf uitgenodigd, telkens zorgvuldig afgestemd op de thematiek en actualiteit van de huidige tijdgeest. Als Soroptimist delen we met plezier onze kennis en expertise met elkaar.

Naast het feit dat we een fantastisch netwerk van vrouwelijke professionals vormen, zorgen we als zussen (Sorren) voor elkaar.

Wat levert het je op:

  • Je leert nieuwe mensen kennen
  • Je breidt je netwerk uit
  • Je maakt kennis met andere beroepen
  • Je sluit nieuwe vriendschappen
  • Je levert een bijdrage aan de grootste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals

Ons profiel

Naast het feit dat we een fantastisch netwerk van vrouwelijke professionals vormen, zorgen we als zussen (Sorren) voor elkaar. Er is ruimte voor persoonlijke verhalen, gezelligheid en ook voor serieuze diepgaande gesprekken als daar behoefte aan is. Tweemaal per jaar, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december), organiseren we grote bijeenkomsten samen met de twee andere Amsterdamse Soroptimistclubs, Amsterdam Zuid/Amstelveen en Amsterdam Amstel.

Het bestuur van Soroptimistclub Amsterdam Centrum/West in
2021 – 2022:

President: Sija van Mourik
Secretaris: Greet van Geem
Penningmeester: Anneke Beuze
Moderator: Tonny Filedt Kok-Weimar
Bestuurslid: Monique Diamant

De club is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40532227

Onze missie

Wij willen bijdragen aan de (wereldwijde) verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Bij de keuze van een project wordt, naast een financiële ondersteuning door middel van fundraising, ook gekeken in hoeverre onze eigen expertise (ons talent) ingezet kan worden om een project te ondersteunen.

Onze acties de afgelopen jaren

Club Amsterdam Centrum/West heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan lokale, nationale en internationale projecten. We doen ook soms mee met NL doet, hiervoor komen vele projecten in aanmerking. In maart 2020 steunden we het project “No Sex for Fish” waarvoor we een filmavond organiseerden en mondkapjes verkochten, in totaal haalden we ruim 3000 euro op. In augustus werd Amsterdam het Blijf van mijn Lijfhuis gesteund met een donatie die ze gebruikten om hun leefruimtes wat gezelliger aan te kleden.

In 2020 kunnen we de inhoud van het lidmaatschap als volgt samenvatten:

De Soroptimistclub Amsterdam Centrum/West is een vereniging die te omschrijven is als ’service-club’. Dit houdt in dat we dienstbaar willen zijn aan de samenleving en ons met name inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes. Net als andere serviceclubs is onze club een netwerk van vrouwen uit verschillende beroepsgroepen en maatschappelijke oriëntatie. Het unieke van de Soroptimisten is dat wij een grote exclusieve serviceorganisatie voor vakvrouwen zijn. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven.

Het lidmaatschap staat open voor vrouwen uit alle beroepen die zich uitdrukkelijk willen inzetten voor onze missie en doelstelling, maar ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer omdat vriendschap, onderling vertrouwen en samenwerking het draagvlak vormen van onze club. Lid zijn van onze club betekent dan ook dat we van de leden verwachten dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven en zich in hun vrije tijd inzetten voor activiteiten met betrekking tot fondsenwerving.

Onze geschiedenis

Voor het Nederlandse Soroptimisme is de journaliste mw E. Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck van groot belang geweest. Geïnspireerd door Susanne Noël richtte zij in november 1927 de Eerste Nederlandsche Soroptimist Club op in Den Haag. In januari 1928 werd club Noord-Holland opgericht, later club Amsterdam geheten. Sindsdien heeft het Soroptimisme in Nederland zich gestaag uitgebreid. Op 29 januari 1928, direct na de oprichting van Club Noord-Holland, werd de vereniging de Nationale Raad van Nederlandsche Soroptimistclubs in het leven geroepen. Voorwaarde voor het oprichten van een Nationale Raad was namelijk het bestaan van minimaal twee clubs. Het internationale element van het Soroptimisme bleek al meteen. Statuten en huishoudelijk reglement waren op basis van die van de Engelse vereniging ontworpen. In 1930 werden de statuten aangepast aan het ontwerp van de inmiddels opgerichte Europese Federatie, waarbij uniformiteit van de landelijke organisaties voorop stond. Dit had ook consequenties voor de naam. Alle organisaties moesten Nationale Unie gaan heten. De Nationale Unie der Nederlandse Soroptimistclubs heeft overigens pas in 1970 haar huidige naam gekregen naar aanleiding van het toetreden van club Paramaribo, hoewel club Curaçao al in 1947 opgericht was.


Nieuws en acties

Word lid van de eerste feministische Omroep EVNS

door Christien Unie webmaster
17 oktober 2020

Ook op gebied van beeldvorming en representatie op tv valt er voor vrouwen nog veel te winnen. Door nieuwe percepties en te breken met stereotypes, kunnen we de manier waarop vrouwen worden gezien beïnvloeden, en nog belangrijker, hoe zij zichzelf zien.

Daarom starten Mildred Roethof en Rahel de Vriend (lid Soroptimistclub Amsterdam Zuid/Amstelveen) de feministische aspirant omroep EVNS: een podium dat vrouwen met verschillende achtergronden, overtuigingen en talenten een stem geeft. Wij geloven dat we samen een bijdrage kunnen leveren aan het veranderen van de werkelijkheid en zo vrouwen inspireren om te worden wie ze willen zijn.

Wij vinden dat het tijd is om de beeldvorming van vrouwen in de media te veranderen. Hier staan we gelukkig niet alleen in, naast ons staat een legioen van inspirerende vrouwen- en initiatieven die dezelfde idealen naleven, maar zonder jou komen we er niet. Voor het eind van het jaar hebben we 50.000 betalende leden nodig, dus daarom ook aan jou de vraag om dit zo veel mogelijk met je netwerk te delen. Lid worden kost een tientje per jaar en kan hier.

Omroep EVNS is er voor iedereen met een change of mind. Voor iedereen die zich niet laat belemmeren door vooroordelen en eigen opvattingen, maar open staat voor een andere werkelijkheid. Ben jij klaar voor een nieuwe en inclusieve representatie van vrouwen? Word dan lid: www.evns.nl/word-lid

En ondertussen bij Soroptimist International (of Europe) …

  • door Christien Unie webmaster
  • 17 oktober 2020

Wie af en toe de website van Soroptimist International of Europe (SIE; soroptimisteurope.org)  bezoekt constateert dat er veel informatie te vinden is, maar relatief weinig nieuws.

Een euvel dat veel websites kennen. Fijn dat ook SIE de aanwezigheid op social media heeft geïntensiveerd. Twee tot drie keer per week wordt een post geplaatst op Twitter,  Instagram,  Facebook en Linkedin.

Op het youtube kanaal verschijnen regelmatig mooie video’s die ook heel goed bruikbaar zijn om een clubavond in te leiden. Allemaal makkelijk te vinden met de woorden “soroptimist”  en “europe”. Eind september twitterde SIE dat een project van SI Club Tahiti-Papeete tot project van de maand was verkozen. De club in Frans Polynesië organiseerde een fundraiser met een film en een debat over “geweld achter de voordeur” dat volgens cijfers uit 2018 2x zo hoog ligt als in “mainland” Frankrijk. Grote media-aandacht was, naast goede gesprekken,  een belangrijke opbrengst van de avond. 

Een stap verder dan raising Awareness is Advocacy, pleitbezorging. Een stap zetten in de goede richting: Geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uit. De tussenstap die we daarvoor in Nederland hebben gedefinieerd is “Iedereen moeten geweld kunnen melden, altijd en overal”. Want de juiste hulplijn vinden en durven inschakelen is nog niet zo gemakkelijk in Nederland. Onderdeel van de Orange the World campagne wordt daarom een petitie die oproept tot actie inzake laagdrempelig melden en passende hulp voor alle vormen van geweld en we aan de Tweede Kamer zullen aanbieden. Laten we samen zorgen dat de politiek niet om ons heen kan.

Tekst petitie en de link om te stemmen

Petitie Orange the World 2020

Iedere vrouw moet iedere vorm van geweld kunnen melden!

Helaas is het in Nederland nog altijd niet mogelijk voor iedere vrouw om iedere vorm van geweld op een laagdrempelige manier te melden, en dan de hulp te krijgen die ze nodig heeft.

Wij roepen de regering op om te zorgen voor:

1.  Laagdrempelig melden van alle vormen van geweld

Iedere vrouw die met geweld te maken krijgt moet, desgewenst anoniem, terecht kunnen bij een algemeen bekende hulplijn; één telefoonnummer en één actuele website met informatie. Niet alleen voor geweld achter de voordeur, maar ook voor bijvoorbeeld cybergeweld en seksuele intimidatie op het werk of op straat. Deze hulplijn moet op verschillende manieren bereikbaar zijn; per telefoon, email, website en chat, om het slachtoffers zo makkelijk mogelijk te maken om hulp of advies te vragen.

2. Passende hulp voor alle vormen van geweld

Iedere vrouw moet adequaat advies en passende hulp kunnen krijgen voor alle vormen van geweld, waarbij altijd rekening gehouden wordt met haar wensen. Onder andere moeten er voldoende opvangplekken zijn voor vrouwen, en moet er meer geïnvesteerd worden in preventie en het voorkomen van recidive, onder meer door middel van voorlichting voor jongens en mannen.

Om te tekenen en meer informatie klik HIER .

Website geweld tegen vrouwen melden

Op 25 oktober, een maand voor de start van de OtW campagne, lanceren we de website  www.geweldtegenvrouwenmelden.nl   
Een site met gebundelde informatie voor wie geweld wil melden, voor wie wil helpen en voor degenen die informatie zoeken.