Fundraising telefonische hulplijn Ethiopie op 13 november 2022

Vertoning Documentaire “Sisters in Law”

  FONDSENWERVING

  Telefonische Hulplijn voor vrouwen en meisjes in Ethiopië

  Op 13 november a.s. organiseert Soroptimistenclub Amsterdam Centrum/West   een fondsenwervingsactie voor het project in Ethiopië om een telefonische hulplijn op te zetten voor vrouwen en meisjes die te maken hebben met Huiselijk en Seksueel Geweld.

  Programma

  Vertoning Documentaire “Sisters in Law”

  Sisters in Law volgt het werk van de vrouwelijke openbaar aanklager en rechter in een klein stadje in Kameroen. Aan de hand van vier verschillende zaken, waarbij sprake is van huiselijk geweld, wordt een beeld geschetst van een traditionele samenleving waarin vrouwen langzaam maar zeker voor hun rechten leren op te komen.

  Na de vertoning van de documentaire geeft Aleid van den Brink een toelichting op de huidige situatie in Ethiopië en de huidige stand van zaken bij de Hulplijn.

  Aleid van den Brink is voorzitter bij de Stichting Global Network of Women’s Shelters. In haar nieuwe positie – na afscheid van haar functie als directeur-bestuurder van Blijf Groep in 2018 – heeft zij mogelijkheden gevonden voor de inzet van haar expertise en brede maatschappelijke betrokkenheid: met het toetreden tot enkele lokale, landelijke en internationale besturen, incidenteel advieswerk én met een benoeming in de Raad van Europa als internationaal expert huiselijk geweld.

  In verband met de grootte van de zaal is aanmelden verplicht. Graag naam en aantal personen doorgeven.      amsterdamcentrumwest@soroptimist.nl

  Entreeprijs:   € 17,50. Kun je niet aanwezig zijn maar draag je de zaak een warm hart toe, dan ben je van harte welkom om iets te doneren!

  Wanneer:

  Zondag middag 13 november
  Inloop  13.00 – 13.30 uur

  Aanvang film
  13.30 – 15.15 uur

  Toelichting Aleid van den Brink
  15.15 – 16.00 uur

  Gelegenheid tot vragen stellen en discussie

  Na 16.00 uur eventueel napraten met hapje en drankje

  Waar:
  Stichting Perdu
  Kloveniersburgwal 86
  1012 CZ Amsterdam

  Direct betalen en doneren kan via de onderstaande QR codes:
  Betalen Entree €17,50

  Doneren:

  Donatie vrij in te voeren bedrag

  Wil je niet van de QR codes gebruik maken dan vragen we je vriendelijk om het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL76 INGB 0005 3584 84        t.n.v. Soroptimist Internationalclub Amsterdam C-W, ovv Hulplijn Ethiopië

  Let op: Na betaling ben je van een plaatsje verzekerd, dus graag direct na aanmelden via amsterdamcentrumwest@soroptimist.nl het bedrag overmaken.

  Aanmelden en betalen vóór 10 november