Zoom-lezing Huiselijkheid en verzet

Zoom-lezing Huiselijkheid en verzet: een onwaarschijnlijke combinatie

  Over vrouwen, verzet en organisatie in huiselijke sfeer
  Lezing door Marjan Schwegman
  8 maart 2021
  Internationale Vrouwendag
  De lezing wordt online aangeboden via Zoom  Wie zien we op deze foto van een gezellige 5 decemberviering? Familie en vrienden, of kijken we naar een centrum van illegaliteit? Wat verandert er aan ons beeld van het verzet als de huiselijke sfeer centraal komt te staan?

  Laat je meenemen door Marjan Schwegman in deze zoektocht met voorbeelden van vrouwen die onderduikers hielpen, Joodse kinderen redden, documenten vervalsten, aanslagen voorbereidden, nieuwsberichten doorgaven enz. Vaak beschouwden deze vrouwen wat zij deden niet als ´verzet´: zij hielpen ‘gewoon’ mensen in nood. Door hun moed, hun medemenselijkheid én bescheidenheid zijn juist zij een bron van inspiratie voor vrouwen (en mannen) van nu.

  Programma maandag 8 maart 2021
  19.45 – 20.00u virtuele inloop in de Zoom-bijeenkomst
  20.00 – 20.10u opening door Annemieke Rebel, presidente van Soroptimistclub Amsterdam-Zuid/Amstelveen
  20.10 – 21.20u lezing door Marjan Schwegman met aansluitend plenaire sessie
  21.20 – 21.30u afsluiting

  Kosten deelname: € 10 (meer bijdragen mag natuurlijk ook).
  Inschrijven kan, graag zo snel als mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 5 maart, via deze link.

  Deze avond wordt georganiseerd door Soroptimistclub Amsterdam-Zuid/Amstelveen.
  De opbrengst van deze online bijeenkomst is volledig bestemd voor Not for Sale.

  Over Marjan Schwegman
  Marjan Schwegman (1951) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1979 had zij aanstellingen als (hoofd) docent aan de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Maastricht en Utrecht.
  Aan laatst genoemde universiteit was zij sinds 1997 verbonden als hoogleraar, eerst op een bijzondere leerstoel Vrouwengeschiedenis en vanaf 2007 als gewoon hoogleraar ‘Politiek en cultuur in de lange 20ste eeuw’. Daarnaast was zij van 2007 tot 2016 directeur van het NIOD. Na haar pensionering bekleedde zij in 20017/2018 aan de Universiteit Leiden de Cleveringa wissel leerstoel. Schwegmans onderzoek richtte zich op diverse onderwerpen uit de Europese cultuurgeschiedenis en de politieke geschiedenis, waarbij genderperspectieven, heldendom, natievorming en de beeldvorming over oorlog terugkerende thema’s zijn. De geschiedenis van het verzet tegen de Duitse overheersing tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft van meet af aan haar belangstelling gehad. Over de rol van vrouwen in enkele Nederlandse verzetsgroepen publiceerde zij in 1980 haar eerste boek: Het stille verzet.