Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Batenburg ‘Maas en Waal’

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Batenburg ‘Maas en Waal’

Wij zijn een groep enthousiaste vakvrouwen die met veel plezier activiteiten organiseert ten behoeve van onze goede doelen. Deze doelen/projecten zijn internationaal of regionaal van aard en richten zich vooral op het verbeteren van de levenspositie van vrouwen en kinderen.

En natuurlijk is er binnen onze club ruimte voor gezelligheid. Er worden vele uitstapjes en samenkomsten georganiseerd en ook hebben we een aantal vaste bijeenkomsten zoals een zomeretentje, een kerstbijeenkomst en een nieuwjaarsborrel (met partner).

We zetten ons in voor goede doelen, maar daarnaast is binnen onze club veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en interesses.

Ons profiel

Soroptimistclub Batenburg “Maas en Waal” bestaat sinds 1999. De charter is ontvangen op 27 maart 1999 uit handen van gouverneur Siri Bjercke, unie van Noorwegen en Uniepresident Tjer Oele-Sietinga.

Club Batenburg “Maas en Waal” heeft momenteel 20 leden met een grote diversiteit aan beroepen en leeftijdscategorieën. Deze diversiteit biedt ons mogelijkheden om activiteiten op allerlei terreinen op touw te zetten. We zetten ons in voor goede doelen, maar daarnaast is binnen onze club veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en interesses. Het merendeel van de leden woont in Wijchen, Beuningen of Druten.

Iedere eerste dinsdagavond van de maand wordt er vergaderd, meestal in de bibliotheek van ’t Mozaïek in Wijchen. De vergadering bestaat uit twee delen: een korte vergadering en een thema. Voor het thema wordt er vaak een spreker uitgenodigd, meestal naar aanleiding van een fundspending project. De avond kan ook ingevuld worden door één van de eigen leden. Zij kan wat vertellen over haar werk, een bijzondere vakantie of ervaring.

Het bestuur van Club Batenburg ‘Maas en Waal’ telt vier leden. In 2020-2021 zijn dit Anneke Bruisten (presidente), Carien Timmerman (secretaris), Mirjam van Puijfelik (penningmeester) en Gea Offerein (intredend presidente). Er zijn diverse commissies waarvan de leden deel uit kunnen maken; alle clubleden zijn op één of meerdere manieren betrokken bij de activiteiten van de club.

Geld inzamelen

Voor het genereren van financiën voor onze ‘goede doelen’ staan er ieder jaar tal van projecten op het programma. Het vaste fundraising project is de Emiliakroegenbridgedrive in het centrum van Wijchen. Elk jaar doen er ongeveer 140 bridgeparen mee. Mede door de grote medewerking van de horeca en de middenstand is de bridgedrive elk jaar weer een groot succes. Een andere jaarlijks project betreft de Hernense jaarmarkt waar goede tweedehands spullen verkocht worden. Sinds twee jaren organiseren we in mei een filmavond in Beuningen waarvan de opbrengst vanzelfspekend naar één van de door ons gekozen goede doelen gaat.

Unieke projecten

Unieke projecten in de afgelopen drie jaren waren de organisatie van een Wild-Experience (Wild-diner met entertainment) met een prachtige opbrengst voor School for Justice, onderdeel van Free a Girl en de organisatie van een asperge-diner ten behoeve van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen Nijmegen. We hebben eveneens meegedaan aan het Book-Buddy-project. Ook de immateriële dienstverlening staat bij ons op het programma, zoals onze deelname aan de actie ‘Nederland Doet’.


Nieuws en acties

Wasbaar maandverband voor meisjes in Malawi

Batenburg “Maas en Waal”

Wasbaar maandverband voor meisjes in Malawi

Op 15 mei 2019 hebben we een filmavond georganiseerd in Theater de Molen. Nadat burgemeester Daphne Bergman een inspirerende inleiding had gehouden over het thema van de film (i.v.m. 100 jaar vrouwenkiesrecht), hebben we met z’n allen de indrukwekkende film Suffragette bekeken. Volle zaal en dus een prachtige opbrengst voor AFRIpads Malawi: € 1.400.