Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Batenburg ‘Maas en Waal’

Ons profielOnze projectenOns nieuwsOnze acties

Batenburg ‘Maas en Waal’

Soroptimistclub Batenburg “Maas en Waal” bestaat sinds 1999. De charter is ontvangen op 27 maart 1999 uit handen van gouverneur Siri Bjercke, unie van Noorwegen en Uniepresident Tjer Oele-Sietinga.

Club Batenburg “Maas en Waal” heeft momenteel 23 leden met een grote diversiteit aan beroepen en leeftijdscategorieën. Deze diversiteit biedt ons mogelijkheden om activiteiten op allerlei terreinen op touw te zetten. We zetten ons in voor goede doelen, maar daarnaast is binnen onze club veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en interesses. Het merendeel van de leden woont in Wijchen, Beuningen of Druten.

Wij zijn een groep enthousiaste vakvrouwen die met veel plezier activiteiten organiseert ten behoeve van onze goede doelen. Deze doelen/projecten zijn internationaal of regionaal van aard en richten zich vooral op het verbeteren van de levenspositie van vrouwen en kinderen.

En natuurlijk is er binnen onze club ruimte voor gezelligheid. Er worden vele uitstapjes en samenkomsten georganiseerd en ook hebben we een aantal vaste bijeenkomsten zoals een zomeretentje, een kerstbijeenkomst en een nieuwjaarsborrel (met partner).

Bijeenkomsten

Iedere eerste dinsdagavond van de maand komen we bij elkaar. De bijeenkomst bestaat uit twee delen: een korte vergadering en een thema. Voor het thema wordt er vaak een spreker uitgenodigd, meestal naar aanleiding van een fundspending project. De avond kan ook ingevuld worden door één van de eigen leden. Zij kan wat vertellen over haar werk, een bijzondere vakantie of ervaring.

Het bestuur
Het bestuur van Club Batenburg ‘Maas en Waal’ telt vier leden. In 2022-2023 zijn dit Simone Alberink (presidente), Madeleine Rouppe vd Voort (secretaris), Willianne Nelen (penningmeester) en Renske Rombouts-Bun (intredend presidente).

Commissies
Er zijn diverse commissies waarvan de leden deel uit kunnen maken; alle clubleden zijn op één of meerdere manieren betrokken bij de activiteiten van de club.


Unieke projecten

Unieke projecten in de afgelopen jaren waren de organisatie van een Wild-Experience (Wild-diner met entertainment) met een prachtige opbrengst voor School for Justice en de organisatie van een asperge-diner ten behoeve van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen in Nijmegen. We hebben eveneens meegedaan aan het Book-Buddy-project.


Nieuws en acties

Geld inzamelen

Voor het genereren van financiën voor onze goede doelen, staan er ieder jaar tal van projecten op het programma.

Helaas hebben we door corona niet onze jaarlijkse activiteiten kunnen organiseren, maar we hebben toch mooie bedragen weten binnen te halen door o.a. het organiseren van een gladiolen-, wijn- en asperge-verkoop. Ook hebben we weer meegedaan aan NL-doet.

Nu we weer mogelijkheden krijgen, kunnen we weer onze jaarlijkse fundraising-events organiseren zoals de Emilia Kroegenbridge en de Filmavond.