Moviera

  • Club Batenburg Maas en Waal

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen

Onze kernwaarden

Moviera zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld. Dit doen wij met een flinke dosis lef en op een verantwoordelijke en innovatieve manier. We zijn vasthoudend en doen dingen met een no-nonsense houding.

Inzet op preventie

Wij zetten stevig in op voorlichting en preventie. Want dat is hard nodig, naast directe hulp en opvang. We houden ons bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld. Denk daarbij niet alleen aan voorlichting en preventie, opvang en begeleiding maar ook aan signalering en registratie en het ontwikkelen van expertise.