Orange the World

Symposium Empower our girls and women

Symposium “Empower our girls and women”

  • Club Batenburg Maas en Waal

Tijdens de wereldwijde campagne Orange the World (25 november-10 december) organiseert Soroptimistclub Batenburg Maas en Waal het mini-symposium ‘Empower our girls and women!’

Op het symposium zal gesproken worden over hoe we geweld tegen meisjes en vrouwen kunnen opmerken, wanneer en waar we het kunnen melden, wat er vervolgens met een melding gebeurt ook wanneer het seksueel geweld betreft en hoe we slachtoffers tot steun kunnen zijn en kunnen begeleiden naar een leven zonder geweld.

Deze onderwerpen zullen worden benaderd vanuit het perspectief van de politie, Centrum voor Seksueel Geweld en Moviera

Lokatie: “De Schakel in Wijchen”

Aanmelden kan via: symposium8december@gmail.com