Actief-bijeenkomst Soroptimisten Noordoostpolder

Tijdens de Actie(F) bijeenkomst op 7 oktober leerden we over de SDG’s (Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030.

Soroptimisten wereldwijd werken aan het realiseren van deze doelen. Er werd gediscussieerd over de relatie tussen de projecten van de verschillende clubs en de SDG’s. Er zijn 17 SDG’s, waarbij enkele er voor de Soroptimisten uit springen: 

  • Gezondheid en Voedselzekerheid: zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg (SDG 3)
  • Educatie: vergroten van toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen (SDG 4)
  • Empowerment: verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen (SDG 5)
  • Duurzaamheid: betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen voor vrouwen (SDG 13)
  • Geweld tegen Vrouwen: elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en bevorderen van deelname van vrouwen in vredesoplossingen (SDG 16)