Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Beneden Maas

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Beneden Maas

Soroptimist Club Beneden Maas richt zich op Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en directe omgeving. Met 30 leden vragen wij aandacht voor de maatschappelijke positie van meisjes en vrouwen. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij campagnes als Orange the World, door lezingen te organiseren over Vrouwenrechten en deel te nemen aan activiteiten waarbij we de doelgroep kunnen helpen.

Thema 2021-2022
Ode aan jou als vrouw
Reik naar wat jij kan geven in het leven

Bij ons ben je welkom in een warme, gezellige club waar ervaringen en talenten worden uitgewisseld.

Ons profiel

De charter is uitgereikt op 8 oktober 1955. Gedurende deze 65 jaar zijn er vele nieuwe leden verwelkomd, er zijn warme vriendschappen ontstaan. Er zijn friendshiplinks met: Pendleside, Ilkley, Tunbridge Wells (UK) en Cochem (D).

Net zoals iedere club werven wij graag nieuwe leden. Ook streven wij naar diversiteit en een ruim aanbod van beroepsgroepen. We zijn geïnteresseerd in elkaars kwaliteiten, maar hebben ook aandacht voor ieders persoonlijke wel en wee. Vooral in Coronatijd is het belangrijk om elkaar bij te staan.

We organiseren om het jaar een ‘running diner’ waar enthousiaste vrouwen welkom zijn om de sfeer te komen proeven en te ondervinden of het Soroptimisme wellicht iets voor hen is. Bij ons ben je welkom in een warme, gezellige club waar ervaringen en talenten worden uitgewisseld. Maar ook op gewone clubavonden ben je welkom om kennis met ons te maken.

Bestuur 2021-2022:
President: Renee Broekhuis
Vice-president: Barbara Teuben
Secretaris: Alie Visscher
Penningmeester: Ineke van den Berg & Mimi Tyssen
PPI: Angeline Waltman

Reik naar wat jij kan geven in het leven

Fondsenwerving

Om lokale, nationale en internationale projecten te ondersteunen, die gericht zijn op positieverbetering van vrouwen en meisjes, doen wij actief aan fondsenwerving, Daarbij kunnen we altijd meer hulp gebruiken! Woon of werk je in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en directe omgeving en wil je graag iets betekenen voor andere vrouwen en meisjes, overweeg dan eens lid te worden van onze mooie club.

Onze vijf doelen:

  • Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes.
  • Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen.
  • Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen.
  • Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot goede gezondheidszorg.
  • Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen.

Belangrijke data

  • 25 november 2021 – Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en Meisjes
  • 25 november t/m 10 december 2021 – Orange the World campagne
  • 10 december 2021 – Internationale Mensenrechten Dag & International Soroptimist Day
  • 8 maart 2022 – Internationale Vrouwendag

Verantwoording ANBI – status

De Stichting Steunfonds Soroptimist International Club Beneden Maas is ANBI-instelling en financieert projecten die voldoen aan de doelstellingen van Soroptimist International. Donaties ontvangen wij op rekening NL 08 INGB 0006 4111 88 t.n.v. Stg Steunfonds Soroptimist Int. Club Beneden Maas

ANBI-verantwoording Bestuursjaar 2020-2021

Volg onze club ook op Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn.


Nieuws en acties

Orange the World dankzij onze club ook in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland!

My Book Buddy

We steunen MyBookBuddy, die bibliotheekvoorzieningen organiseert voor kinderen die weinig toegang hebben tot boeken. We hebben dit inmiddels in vier scholen in Kenia gerealiseerd.