Open Source Book, midwifery and sexuality

Open Source Book, midwifery and sexuality

  • Club Bennekom en Beekdal

Gedurende de periode van zwangerschap en jong ouderschap heeft de vroedvrouw een langdurige en intensieve band met de vrouw en haar partner. Die beginfase gaat gepaard met veel fysieke, emotionele en seksuele veranderingen, vragen en zorgen. Die vragen en zorgen over seksualiteit worden echter zelden bij de vroedvrouw neergelegd. Onderzoek laat steeds weer zien dat de vrouw / patiënt graag zou willen dat de medische professional dat gesprek begint, terwijl veel professionals zich ongemakkelijk voelen bij dit thema en er niet in zijn opgeleid. De start van dit project ligt bij Sam Geuens, een Belgische seksuoloog en docent aan de School voor Vroedkunde in Hasselt. Zijn positie tussen de werelden van seksuologie en vroedkunde maakte hem zeer bewust van de bijna totale afwezigheid van het thema seksualiteit en intimiteit in de vakliteratuur voor vroedvrouwen en in hun curriculum. Dat leidde tot het idee om een open source boek te schrijven voor de beroepsgroep van vroedvrouwen over de hele wereld. Internationaal is er vraag naar en is er nog niet zo’n boek. We willen een Open Access (OA) boek. Dat houdt in dat iedereen (over de hele wereld) met een internetverbinding het boek gratis kan downloaden. Verwachte publicatie: In de eerste helft van 2022