Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Bennekom & Beekdal

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Bennekom & Beekdal

Wij zijn een enthousiaste groep vrouwen die zich gezamenlijk inzetten voor de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. Als jonge club bouwen we aan een stevige band met elkaar, met onze omgeving, de lokale samenleving en clubs en organisaties om ons heen.

Het motto van onze club is ‘Vrouwen zetten stappen’. We zetten graag onze talenten in om geld in te zamelen voor projecten.

Ons profiel

Soroptimistclub Bennekom & Beekdal is een jonge club, opgericht op 8 oktober 2016. We zijn een groep van ongeveer 30 enthousiaste vakvrouwen met een diversiteit van beroepen en sectoren.

Onze clubbijeenkomst is (meestal) op de 1e donderdag van de maand in restaurant Campman in Renkum. We starten met een gezamenlijk diner. De avond bestaat verder uit een programma en korte vergadering. In het programmadeel discussiëren we over een thema, volgen we een workshop, is er een gastspreker of vertelt een van de leden over haar werk. In een efficiënte vergadering wisselen we de ontwikkelingen binnen de club uit en maken we afspraken over onze activiteiten. Alle leden zijn actief in verschillende commissies.

Onze activiteiten

Om geld in te zamelen voor projecten die bijdragen aan onze doelen, organiseren wij verschillende activiteiten. We zetten hiervoor graag onze talenten in. Zo organiseren wij regelmatig een:

  • Maatschappelijk Café met sprekers over een actueel thema. Eerdere onderwerpen waren: duurzame kleding, de werking van het brein en herkennen van eenzaamheid.
  • Theaterworkshop
  • Running Dinner
  • Verkoop diverse goederen op de jaarlijkse ‘Vlegeldag Bennekom’ en tijdens de ‘Dickensfair Bennekom’ .

Vrouwen zetten stappen

Het motto van onze club is ‘Vrouwen zetten stappen’. Dit motto sluit goed aan bij het internationale thema van de Soroptimisten Educate, Empower & Enable.

Goede doelen

Elk jaar kiezen nieuwe goede doelen. Zo hebben we opbrengsten gedoneerd aan:

  • Het naaiatelier voor vluchtelingen-vrouwen in Ede
  • Een bibliotheek-systeem in Buriangi (Kenia) in samenwerking met My Book Buddy en met de lokale Soroptimisten;
  • Stichting Kinderen Karuna Jabalpur waardoor vier meisjes weer een jaar naar school kunnen.
  • School for Justice
  • Een ‘empowerment’-traject om de arbeids- en leefomstandigheden voor vrouwen, werkzaam in de Indiase kleding-industrie te verbeteren;