Goed doel 2018 – 2019: WiBOZ

WiBoz Bergen op Zoom

Een groep betrokken ouders heeft de handen ineen geslagen voor een nieuw wooninitiatief in de gemeente Bergen op Zoom. Deze ouders dragen allemaal de zorg voor hun zoon of dochter met een (licht-) verstandelijke- of meervoudige beperking. WiBoZ draagt zorg voor het realiseren en in stand houden van een zelfstandige kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het verwerven van zorgverlening op medisch en sociaal gebied en het bevorderen en handhaven van de eensgezindheid van alle betrokken bewoners.De toekomstige bewoners zijn kleurrijk als individu en als groep. De verwachting is dat de eerste (casco) oplevering al in mei/juni 2019 zal zijn. De vaart zit erin en alle betrokkenen hopen dat de bewoners in oktober 2019 hun eigen appartement kunnen gaan betrekken.

WiBoZ een passende woonvoorziening voor 21 bewoners met adequatezorg voor nu en in de toekomst. https://www.wiboz.nl

  • Club Bergen op Zoom e.o.