Goed doel 2021-2023: VIV

Vrouwen Integratie Vandaag

Missie en doelstelling

Stichting VIV staat voor Vrouwen Integratie Vandaag. Deze stichting is opgericht op 25 april 2005 en bestaat uit bestuursleden en vrijwilligsters. De missie van VIV is het bevorderen van de emancipatie, integratie en participatie in de Nederlandse samenleving, van vrouwen afkomstig uit andere landen en culturen.

Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de vrouwen. VIV betrekt hen individueel en gezamenlijk bij alle onderdelen van de samenleving. Door elkaar persoonlijk te ontmoeten op de cursuslocatie kunnen zij ook samen een gezellige tijd met elkaar doorbrengen.

Het doel van VIV is om meer zelfvertrouwen te geven aan vrouwen en hen zelfredzaam te maken in hun maatschappelijke omgeving. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof, achtergrond, aanleg of capaciteit. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van Nederlandse taallessen, computerles en conversatieles. Daarnaast organiseert VIV werkbezoeken aan instanties en biedt voorlichting over zaken waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen door middel van praktijklessen. De lessen worden gegeven in eigen beheer op de eigen locatie. VIV werkt vraaggericht, dat wil zeggen dat zij activiteiten organiseert waaraan behoefte is. Voor ogen wordt gehouden welke ambities, kwaliteiten en wensen de vrouwen zelf hebben en waarin ze zich willen ontwikkelen.

https://vivboz.nl

  • Club Bergen op Zoom e.o.