Orange the World 2023 – Interactieve bijeenkomst Preventie

Interactieve bijeenkomst op gemeentehuis voor professionals die in aanraking komen met geweld tegen vrouwen

  Ook dit jaar zetten Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven, een netwerkorganisatie van vrouwen voor vrouwen, en de gemeente De Bilt zich in voor de campagne ‘Orange the World’ (OtW), die van 25 november tot 10 december het thema geweld tegen vrouwen onder de aandacht brengt. Zij organiseerden samen met Mens De Bilt op 30 november in de Oude Raadszaal van het gemeentehuis een informatieve en interactieve bijeenkomst met als thema Preventie. Want in Nederland krijgt 45% van de vrouwen en meisjes te maken met geweld.  Bewustwording eerste stap om geweld te bestrijden

  De middag werd bijgewoond door mensen werkzaam bij verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeente, zoals Stichting Leergeld De Bilt, Stichting Binding, Steunpunt zelfregie en herstel, en andere. Wethouder Krischan Hagedoorn opende de bijeenkomst. Via diverse stellingen, feiten en cijfers bespraken de sprekers met de deelnemers hoe zij het taboe hierover kunnen doorbreken en hoe wij allen preventief er iets aan kunnen doen.

  Spreker Pieternel Groeneveld, organisatiecoach en HR-businesspartner bij ProRail, ging in op het thema psychologische veiligheid. “Zolang je je niet veilig voelt, zal je je niet gemakkelijk uiten. Je uitspreken over geweld doe je dan al helemaal niet. Zorg als hulpverlener dan ook voor een veilige psychologische omgeving waarin mensen durven te praten”, aldus Pieternel Groeneveld.

  Zelfstandig coach en vertrouwenscoach huiselijk en seksueel geweld Anoushka Boet noemde haar presentatie: ‘Geweld tegen vrouwen is een thema voor iedereen’. Zij houdt zich al 30 jaar met dit thema bezig en ziet dat de problematiek met de daaraan gekoppelde cijfers niet afneemt. “Geweld kan tot lichamelijke en psychische klachten, tot stress, angst en schuldgevoel leiden niet alleen op de korte maar zeker ook op de langere termijn. Van belang is hulp te zoeken en je eigen wensen en grenzen benoemen. Dit kan alleen maar in een veilige omgeving”, aldus Anoushka Boet.

  De presentaties en onderlinge discussies aan de hand van vragen van de deskundigen zetten alle aanwezigen aan tot nadenken en maakten duidelijk wat de impact van gendergerelateerd geweld kan zijn.

  Door met de instanties te bespreken hoe wij eerder en beter kunnen signaleren, een veilige omgeving kunnen creëren en een helpende hand kunnen bieden, kunnen we bereiken dat de cijfers van femicide en ander gendergerlateerd geweld in Nederland teruglopen. Vooral partnergeweld is van grote invloed op de cijfers en dit komt in alle lagen van de bevolking voor. Van belang is dan ook het thema zowel bij mannen als vrouwen bespreekbaar te maken.

  Het organisatieteam voor de start van de bijeenkomst: 4 Soroptimisten, de sprekers en Petra Roos, sociale verbinder van de gemeente De Bilt

  Voor hen die met geweld te maken hebben en hulp nodig hebben, zijn er hulplijnen: Hear my Voice: 0800 – 3200032 (praten met lotgenoten), Veilig Thuis: 0800-2000 (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld) of sociaal team Mens De Bilt: 0307271557.